Bùi Tín – càng già càng phản động

Những năm qua, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng việc Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức những sự kiện chính trị trọng đại để đẩy mạnh hoạt tuyên truyền, xuyên tạc nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bịa đặt, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới. Trong số các phần cơ hội phản động đang điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, đáng chú ý là Bùi Tín.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận, Bùi Tín đã đưa lên các trang mạng xã hội hàng loạt các bài viết xuyên tạc, phủ nhận nội dung các dự thảo Văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Ngay sau khi Đại hội XII của Đảng thành công, Bùi Tín lại hung hăng tung lên các trang mạng xã hội hàng chục bài viết có nội dung hết sức phản động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn bịa đặt hết sức bỉ ổi. Gần đây, Bùi Tín đưa lên trang mạng Blog VOA bài viết được giật tít rất phản động “Đảng cầm nhầm” nhằm thu hút sự quan tâm của độc giả.

Nội dung cơ bản bài viết của Bùi Tín là tập trung bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận khẩu hiệu: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới được kết bằng hoa cúc vàng và hoa hồng đỏ trang trí phía trước Đoàn Chủ tịch Đại hội XII của Đảng. Bùi Tín viết: “Xin được phân tích bốn khẩu hiệu trung tâm đó trong thực tiễn vừa qua để xem nó có thể biến thành sự thật hay không”. Sau đó Bùi Tín lần lượt ngụy biện, bịa đặt để phủ nhận từng nội dung của khẩu hiệu:“Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới” và quy kết, đổ lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã “nói một đường, làm một nẻo” nhằm gây ra sự hoài nghi, hoang mang, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII và một số cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và  Nhà nước ta. Toàn bộ nội dung của bài viết đã chứng minh bộ mặt thật của Bùi Tín càng già càng phản động và phản động đến cực đoan, mù quáng, cố dốc chút sức lực yếu ớt của tuổi già để làm những việc sai trái, bất nhân, bất nghĩa.

Bùi Tín không chỉ phản động cực đoan mà còn vô đạo, bất nhân, bất nghĩa. Mở đầu bài viết, Bùi Tín tìm cách xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo và trắng trợn quy kết: “Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố chia rẽ và đối kháng dân tộc, phá hoại đoàn kết một cách hết sức có hệ thống trong suốt 70 năm cầm quyền và đến nay sự phá hoại đó đang ở vào lúc nguy hiểm nhất”. Thật đê tiện khi Bùi Tín xuyên tạc lịch sử và vu cáo “vâng lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông, Đảng đã thực thi cải cách ruộng đất, rồi cưỡng bách thực hiện chế độ hợp tác hóa và cải tạo công thương nghiệp, triệt hạ văn nghệ sĩ có khát vọng tự do, triệt để loại trừ trí thức, nghệ sĩ ngoài Đảng, nhằm độc chiếm quyền hành.”

Tất cả người dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới đều chứng kiến một sự thật lịch sử là từ năm 1946 đến năm 1975 ở Việt Nam, thực dân Pháp, sau đó là đế quốc Mỹ đã lần lượt xâm lược, chiếm đóng miền Nam, chia cắt đất nước ta, buộc nhân dân ta phải cầm súng chiến đấu giành độc lập dân tộc, tự do, thống nhất Tổ quốc. Hơn 30 năm ròng rã, hàng triệu người dân Việt Nam “lớp cha trước, lớp con sau” đã anh dũng chiến đấu, không ngại hy sinh, gian khổ, không tiếc máu xương để giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Song, Bùi Tín đã trắng trợn vu cáo, xuyên tạc “vì say mê quyền lực, Đảng Cộng sản Việt Nam phát động chiến tranh xâm chiếm miền Nam, phá vỡ sự khối đại đoàn kết dân tộc kéo dài đến ngày nay.” Tôi thấy Bùi Tín không chỉ phản động mà còn vô liêm sỉ, bất nhân, bất nghĩa khi phủ nhận sự hy sinh, cống hiến của hàng chục triệu đồng bào ta và xúc phạm tới anh linh của các anh hùng liệt sĩ, của hàng triệu người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bùi Tín còn là kẻ tuyên truyền, kích động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân hai miền Nam Bắc. Sự thật lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định với nhân dân ta, với bạn bè quốc tế và cả các kẻ thù xâm lược: “Đất nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn; song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” và “dù phải đốt cháy cả dãy trường sơn cũng phải quyết tâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.” Việc chia rẽ đất nước ta thành Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ là tội ác và là âm mưu “chia để trị” hòng làm suy yếu sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc Việt Nam của thực dân Pháp xâm lược. Song với mưu đồ tuyên truyền, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân hai miền Nam Bắc, Bùi Tín đã cố tình bịa đặt, vu cáo trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam “đã lừa dối được một bộ phận nhân dân Miền Nam” vào Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó “thay khẩu hiệu đoàn kết bằng nhẫn tâm “bóp chanh bỏ vỏ”, bạc bẽo…”; “cho 20 vạn cán bộ miền Bắc vào tiếp quản, trợ giúp bà con ta sau giải phóng, thực tế là một đội quân chiếm đóng, nô lệ hóa nhân dân…hiếp đáp, khinh thị, bóc lột làm giàu trên lưng bà con của mình”; Rồi Bùi Tín, quy kết “với chính sách nhất quán như thế”, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã “giành hẳn 14 ghế trong Bộ Chính trị cho người miền Bắc, cho quan thái thú miền Bắc vào cầm đầu đô thị lớn nhất là Sài Gòn”… Đến đây, bạn đọc hẳn đã hiểu bộ thật của Bùi Tín đang tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước bằng cách kích động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – tâm đen của Bùi Tín và các thế lực thù địch không bao giờ thay đổi. Tất cả các bài viết của Bùi Tín dù dưới bất cứ tiêu đề nào đều nhất quán một dã tâm đen tối là phủ nhận công lao, đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, mặc dù là người được học hành tử tế, nhưng Bùi Tín không từ âm mưu, thủ đoạn nào để vu cáo, bịa đặt, quy kết Đảng “độc đoán, độc tài, phản dân chủ, mất đoàn kết, bừa bãi, tùy tiện vi phạm kỷ cương”; “bốn khái niệm Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới đều là khái niệm Đảng cầm nhầm”…Tôi nghĩ, dù Bùi Tín có sử dụng những thủ đoạn tinh vi nham hiểm đến đâu và những ngôn từ vô cùng xấu xa, độc địa đến thế nào để vu cáo, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông ta cũng không thể lừa bịp được ai, nếu có thì họa chỉ là những kẻ thù địch và đồng bọn của ông. Bởi, tất cả mọi người dân Việt Nam đều biết rõ ông là phần tử cơ hội về chính trị, thâm thù Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa đến xương tủy.

Tôi biết ông Bùi Tín tuổi đã cao, lại sống “nơi đất khách, quê người” chắc chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, nên thành thật khuyên ông hãy chăm lo giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe và làm người tử tế cho con cháu noi gương học tập, đừng nêu tấm gương xấu để con cháu hổ thẹn với đời. Dân tộc Việt Nam và Nhân dân ta có truyền thống trọng tình, trọng nghĩa, độ lượng, khoan dung “đánh kẻ chạy đi, không đánh người quay lại” dù đã muộn, nhưng ông vẫn còn thời gian để sửa chữa những sai lầm và làm người tử tế. Như thế, tôi chắc sẽ không ai còn ghét bỏ ông nữa và khi ông có mệnh hệ gì hoặc muốn quay về với quê hương mọi người sẽ cảm thông và tha thứ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Bùi Tín – càng già càng phản động

 • 31 Tháng Ba, 2016 at 9:16 chiều
  Permalink

  Tôi không nghĩ Bùi Tín “càng già càng phản động” mà nói đúng hơn Lão già này càng già càng mất trí nhớ, giống như “thằng khùng, thằng điên”; hắn có còn gì nữa đâu để mà mất, để mà giữ danh dự cho gia đình, cho dòng tộc họ Bùi nhà lão; việc hắn nói, lời hắn viết nó đã quá nhàm chán, quá cũ đối với mọi người rồi, cho dù chúng ta có mong hắn sớm tỉnh ngộ thì hắn cũng chẳng thể nào quay lại được đâu, bởi vì “quỷ sa tăng” đang đợi hắn ở nơi địa ngục rồi; chúng ta cầu mong cho Bùi Tín sớm đi gặp Diêm vương nhé.

  Reply
 • 4 Tháng Tư, 2016 at 10:09 chiều
  Permalink

  Thật buồn cho một người đã từng mang danh đảng viên, đã từng là nhà báo, là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng mà nay lại “trở cờ”, quay lưng lại dân tộc. Với độ tuổi và hoàn cảnh của ông hẳn có nhiều người cảm thông cho một bước chân lầm lạc. Tuy nhiên, với cách hành xử của ông thời gian qua, không ai còn có thể thông cảm và dung thứ được bởi những câu, những chữ ông viết là sự bịa đặt trắng trợn đổi trắng thay đen, là sự xuyên tạc lịch sử một cách nhẫn tâm và vô liêm xỉ!

  Reply
 • 5 Tháng Tư, 2016 at 2:02 chiều
  Permalink

  Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn vai trò, sứ mệnh mà dân tộc, nhân dân giao cho, đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Trong bối cảnh bị bọn thực dân, đế quốc khủng bố, đàn áp dã man, hàng vạn đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bị bắn giết, tù đầy nhưng Đảng vẫn trung thành với mục tiêu lý tưởng, với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, kiên cường lãnh đạo cách mạng thu non sông về một mối, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Việc Bùi Tín xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo và trắng trợn về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hơn 70 năm qua là hành động cực kỳ phản động, chúng ta phải kiên quyết loại bỏ.

  Reply
 • 20 Tháng Tư, 2016 at 8:40 chiều
  Permalink

  Bùi Tín là tay viết “gạo cội” của bè lũ bán nước hại dân, là tên phản động chống phá cách mạng quyết liệt và nham hiểm. Lão là sản phẩm của sự tung hô, khuếch trương mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cố tình dựng lên để làm “con Át” chống phá cách mạng. Lão hi vọng, với những “chiến tích”, “công lao” chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, sau này sẽ được “vinh danh” ở Đại lộ Danh vọng. Có thể lắm chứ. Già rồi mà có chịu tu nhân tích đức để lại phước cho con cháu đâu mà còn mang tiếng đại nghịch bất đạo, mang tiếng phản quốc. Thật nhục nhã thay.

  Reply
 • 4 Tháng Tư, 2017 at 11:03 chiều
  Permalink

  Có lẽ đối với chúng ta chẳng ai xa lạ với cái tên Bùi Tín – một nhân vật tráo trở hèn mạt qua các bài viết xuyên tạc, phản động. Với những gì đã làm Bùi Tín là hiện thân của sự tráo trở đê hèn vào bậc nhất.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.