Bùi Tín – Kẻ điên khùng, nhảm nhí

Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng ra đời phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thế nhưng, với Bùi Tín, kẻ bất mãn với chế độ lại luôn tìm cách xuyên tạc, phủ nhận và mới đây Bùi Tín lại có bài viết “nền chính trị độc tài ở Việt Nam còn tồn tại lâu dài”. Bài viết vẫn cứ nhằm một mục đích xuyên tạc và chống phá đường lối chủ trương của Đảng ta.

1. Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Là một kẻ bất mãn chế độ, Bùi Tín thường xuyên viết bài công kích chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Những bài viết trước, Bùi Tín lập luận kín đáo hơn, người đọc còn bán tín, bán nghi. Bài này, với cách viết áp đặt thô thiển, suy diễn chủ quan, Bùi Tín lộ rõ nguyên hình của một kẻ phản bội Tổ quốc. Bùi Tín khẳng định rằng: “Quả thật nền chính trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đã trở thành một ngáng trở cho Việt Nam phát triển. Qua gần 40 năm đổi mới, Việt Nam vẫn lạc hậu cả về chính trị và kinh tế, với một nền độc tài đảng trị, một nền kinh tế độc quyền quốc doanh mang định hướng xã hội chủ nghĩa ảo tưởng, không có thật”. Bùi Tín cố tình không biết rằng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng – an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.

2. Hướng lái nước ta đi theo con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Theo Bùi Tín: “Lẽ ra ngay từ khi bức tường Berlin sụp đổ… phe xã hội chủ nghĩa tan biến, đảng Cộng sản Liên Xô…phong trào cộng sản quốc tế tự hủy diệt cuối năm 1991, đảng Cộng sản Việt Nam phải tỉnh ngộ, vĩnh biệt chủ nghĩa Mác – Lênin, đã phá sản triệt để, từ bỏ dứt khoát chủ nghĩa xã hội không tưởng”. Bùi Tín vẫn cố tình không hiểu rằng, nhân dân Việt Nam luôn tự hào về Đảng của mình, 87 năm qua Đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân ta, đứng dậy chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ thắng lợi; tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía tây Nam và phía Bắc. Ngày nay Đảng ta đang tiến hành đổi mới vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với những thành tựu đạt được, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới mừng cho Việt Nam, nhân dân Việt Nam tự hào về Đảng của mình, nhiều người Việt một thời đã từng ở bên kia chiến tuyến tuyên bố “không đội trời chung với cộng sản” đã quay về quê cha đất tổ, rũ bỏ thù hằn và đã được Mẹ Tổ quốc mở rộng vòng tay đón nhận.

3. Xuyên tạc, phủ nhận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ta khẳng định, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ. Để khắc phục hạn chế, yếu kém trên, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Với quyết tâm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước ta, Trung ương đã thảo luận dân chủ, làm rõ những ưu điểm, hạn chế yếu kém và nguyên nhân; chỉ ra: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến” “tự suy thoái” trong nội bộ, làm cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm, tu dưỡng, rèn luyện. Thế mà, Bùi Tín đã cố tình xuyên tạc “Tất cả những ý kiến xác đáng, có trách nhiệm, đầy thiện chí lẽ ra phải được đưa vào thảo luận công khai, minh bạch, dân chủ thì Bộ Chính trị khóa XII đã phủ định sạch trơn bằng cái Nghị quyết TW 4 khóa XII”

Bùi Tín ơi,  giọng điệu của ông bây giờ là rất xảo trá, nhưng chẳng lừa bịp được ai, ông hãy tỉnh giấc mơ hão huyền để trở về hiện thực./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.