Cái bánh vẽ “dân chủ, nhân quyền”, chao ôi quá cũ

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành đạo luật Global Magnitsky Human Rights Accountability Act nhằm “hạn chế những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng” sẽ không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản của họ cũng sẽ bị đóng băng tại Hoa Kỳ. Lợi dụng sự kiện này, mới đây trên các trang mạng xã hội, những kẻ lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, một lần nữa lại đua nhau tung hô bằng những lời tán tụng hết sức phản động, lạc lõng và hoàn toàn xa lạ, đi ngược lại với sự thật về thực hiện dân chủ và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam.

Nguyễn Tường Thụy xem đạo luật Magnitsky của Mỹ như một “món quà” đầu năm để hà hơi, tiếp sức, kích động những phần tử thù địch ngóc đầu dậy chống phá Đảng, chống phá cách mạng ở Việt Nam. Nguyễn Tường Thụy là người thật sự lạc hậu, không hiểu gì về đời sống dân chủ và thực hiện nhân quyền ở Việt Nam, còn chúng tôi, những người Việt Nam chân chính đã quá hiểu cái bánh vẽ về “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”  của Mỹ, duy chỉ có Nguyễn Tường Thụy và đồng bọn mới xem đạo luật Magnitsky như những “món quà”, “bùa hộ mệnh”, nhân cơ hội này để mà tung hô, hoan hỉ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kích động, chống phá an ninh, chính trị đất nước.

Có lẽ, Nguyễn Tường Thụy thừa hiểu mỗi quốc gia, dân tộc đều có chế độ chính trị, đời sống văn hóa, sắc thái văn hóa và truyền thống, tập tục dân tộc riêng và có Hiến pháp, pháp luật riêng, chỉ có những dân tộc bị áp bức, nô dịch, hay phụ thuộc thì mới phải cúi đầu tuân thủ pháp luật của đế quốc thống trị. Nhân dân Việt Nam đã phải mất hàng nghìn năm, phải hy sinh biết bao xương máu để giành quyền độc lập, tự do như ngày hôm nay. Trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đại diện cho Chính phủ lâm thời và nhân dân Việt Nam đã khẳng định và kiên quyết bảo vệ vấn đề nhân quyền, quyền con người và rộng hơn đó là quyền dân tộc tự quyết của Việt Nam. Trong bản Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định rất rõ ràng về các quyền con người quyền công dân. Chương 2 của Hiến pháp năm 2013 đã giành 36 điều (từ Điều 14 đến Điều 49) để bàn về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Sở dĩ tôi muốn nhắc lại điều này, ý là để Nguyễn Tường Thụy nhớ cho rằng nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam chưa lúc nào lơi lỏng và dù họ có phải “đốt cả dãy Trường Sơn” thì họ cũng kiên quyết dành và giữ cho được quyền tự do, độc lập – quyền dân tộc tự quyết của mình, tuyệt nhiên họ không muốn và không bao giờ đem quyền sống, quyền tự quyết của dân tộc trao cho bất kỳ một nước ngoại bang nào khác. Vậy nên, Mỹ có thể thông qua một hoặc hàng chục đạo luật Magnitsky thì đó cũng chỉ là công việc nội bộ của nước Mỹ, hoàn toàn không phải công việc của Việt Nam, nhân dân Việt Nam không có nghĩa vụ phải thực hiện những gì mà nước Mỹ muốn. Nhân dân Việt Nam luôn nhất quán quan điểm đối ngoại độc lập tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ, nhưng cũng quyết không để Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Về vấn đề nhân quyền, Khoản 1, Điều 14 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam tiếp tục hiến định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều đó, khẳng định về mặt pháp lý các quyền của con người, quyền công dân ở Việt Nam luôn được bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Cái mà Nguyễn Tường Thụy xem là “tin vui” thực ra chỉ là tin vui của chính bản thân ông cùng những phần tử thù địch với cách mạng Việt Nam. Người Việt Nam chân chính không xa lạ gì với âm mưu phản động của các phần tử thù địch, chống cộng, đang ra sức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, đề cao các quyền tự do của cá nhân, theo họ quyền cá nhân còn cao hơn lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng, xem “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “nhân quyền không biên giới”. Thực chất, họ đang muốn Việt Nam đi theo quỹ đạo dân chủ, nhân quyền của Mỹ. Bởi thế, khi Mỹ ban hành đạo luật Magnitsky họ mới hí hửng tung hô và xem đây như là “món quà” của Tổng thống Barack Obama tặng cho họ trước khi ông rời khỏi nhà trắng.

Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn nhất quán các quan điểm như: quyền con người là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới và cũng là cuộc đấu tranh của loài người làm chủ thiên nhiên, qua đó, quyền con người trở thành giá trị chung của nhân loại. Vì vậy, Đảng và Nhà nước Việt Nam thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý về quyền con người được nhân loại tiến bộ thừa nhận. Con người là trung tâm của các chính sách kinh tế – xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Quyền con người vừa có tính phổ biến, vừa có tính đặc thù đối với từng quốc gia, khu vực. Việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi quốc gia

Từng là nạn nhân của nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, Nhân dân Việt Nam hiểu rõ quyền con người vừa mang tính phổ biến, thể hiện khát vọng chung của nhân loại, được ghi trong Hiến chương của Liên hợp quốc, vừa có tính đặc thù đối với từng xã hội và cộng đồng, ở Việt Nam điều đó đã được hiến định trong Hiến pháp. Cái mà Nguyền Tường Thụy đang suy tính nát óc làm thế nào để đạo luật Magnitsky đi vào cuộc sống ở Việt Nam thì nhân dân và những người chân chính ở Việt Nam không cần, vậy những việc làm của Nguyễn Tường Thụy và đồng bọn rốt cục cũng chỉ tốn công vô ích./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Cái bánh vẽ “dân chủ, nhân quyền”, chao ôi quá cũ

 • 20 Tháng Ba, 2017 at 2:11 chiều
  Permalink

  Nguyễn Tường Thụy ơi ! có lẽ chỉ có ai can tâm cúi đầu chịu làm kiếp nô lệ cho ngoại bang thì mới hí hửng tung hô khi chính quyền ngoại bang ban hành một đạo luật mới về nhân quyền vì họ hi vọng sẽ được chính quyền ngoại bang quan tâm đến vấn đề nhân quyền – quyền con người cho những thân phận nô lệ, phụ thuộc như họ. Trái lại, Nhân dân Việt Nam có độc lập, chủ quyền không có nghĩa vụ bắt buộc phải tuân theo bất kỳ đạo luật nào của ngoại bang.Vậy nên, dù Mỹ có thể thông qua hàng chục, đến hàng trăm đạo luật về nhân quyền đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là công việc của nội bộ nước Mỹ.

  Reply
 • 21 Tháng Ba, 2017 at 7:14 sáng
  Permalink

  Dân chủ, nhân quyền chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện được âm mưu thâm độc của mình. Nhưng chúng cần thấy rõ bản chất chế độ ta tốt đẹp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng nước ta; mục tiêu ấy phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam

  Reply
 • 21 Tháng Ba, 2017 at 7:15 sáng
  Permalink

  Những hoạt động của những kẻ lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” cũng như của các thế lực thù địch chẳng qua chỉ là trò bịa đặt, “bóp méo sự thật”. Hành động của họ chẳng lừa được ai, chắc chắn sẽ bị lên án, bác bỏ

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2017 at 7:08 sáng
  Permalink

  Dưới những chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” nhưng ẩn chứa đằng sau là những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt, lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm nói xấu chế độ, chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Chúng ta hãy nêu cao cảnh giác, đấu tranh trước những thông tin này

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2017 at 2:34 chiều
  Permalink

  Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” chỉ là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những luận điệu như chuyển hóa thể chế nước ta “sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh”, rồi nào là “Độc lập Dân tộc, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội”…chỉ là một trong vô số thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù mà tất cả chúng ta cần phải cảnh giác!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.