CẠM BẪY XẤU XA CỦA PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử phản động thường xuyên có nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt, trắng trợn nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang “Thongluan-rdp đã đăng tải bài viết của Phạm Trần với tựa đề “Cạm bẫy đoàn kết dân tộc”. Mục đích và nội dung cơ bản của bài viết này nhằm xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; kích động, chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bài viết, để lừa gạt, gây dựng niềm tin của người đọc, Phạm Trần đã sử dụng chiêu thức trích dẫn chủ trương, quan điểm Đại hội XIII của Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; lượm lặt, cắt xén, thông tin trong một số bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nội dung một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản (ngày 16/5/2020) rồi dùng những lời lẽ độc địa để vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam giăng ra “những cạm bẫy”, “mồi chài” và “trăm mưu, ngàn kế để nắm giữ chiếc hầu bao tinh thần và vật chất của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Chúng ta đều biết, để nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa VIII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo và hệ thống chủ trương, giải pháp đúng đắn phù hợp với tình hình mới. Trong đó, có chủ trương phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Song, Phạm Trần đã cố tình trắn trợn, xuyên tạc: “Như thế cái bẫy nắm bắt “Kiều bào” để có lợi cho Đảng cộng sản Việt Nam không còn giấu mặt được nữa. Chúng đã bị lột trần…”. Phạm Trần trích dẫn (nội dung của bài báo trên Tạp chí Cộng sản ngày 16/5/2020): “Chú trọng, quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài với nhiều hoạt động thường xuyên, hướng về cội nguồn để nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó yêu mến quê hương, đất nước. Để giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ trẻ và cả cộng đồng, công tác dạy và học tiếng Việt cần tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, như tăng cường đội ngũ giáo viên, cung cấp trang thiết bị, sách giáo khoa, hỗ trợ xây trường lớp…” qua đó y trắng trợn quy kết Đảng, Nhà nước Việt Nam “âm mưu mồi chài” cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, “lừa gạt”, “mua chuộc”, “lấy lòng giới trẻ, những người trẻ lớn lên ở nước ngoài thuộc thế hệ thứ ba và trẻ hơn”….

Thực tiễn cho thấy, những thành tựu vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 92 năm qua, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, không chỉ tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, mà còn tăng cường, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, trong đó có kiều bào ta ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự coi mình là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, hướng về quê hương, đất nước… Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, thu hút hàng ngàn doanh nhân, tri thức, chuyên viên người Việt về nước đầu tư, góp vốn, giảng dạy, công tác và góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Riêng năm 2021, lượng kiều hối về Việt Nam ước tính khoảng 18.1 tỷ USA, cao hơn mức 17,2 tỷ USA năm 2020. Hòng lừa bịp và kích động hận thù, gây chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước ta, Phạm Trần đã cắt xén, trích dẫn một số hạn chế trong công tác vận động quần chúng được đề cập trong một bài báo đăng trên Tạp chí Cộng sản (ngày 16/5/2020) để phủ nhận những kết quả công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng, Nhà nước ta và quy kết cho rằng Đảng, Nhà nước ta “thất bại, không sao xâm nhập được vào làng báo và các tổ chức hội đoàn để thao túng dư luận người Việt”.

Với bản chất phản động và lòng thâm thù Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phạm Trần đã không ngần ngại sử dụng lời lẽ cay nghiệt, độc địa để vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Y viết: “Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam phơi bày hàng ngày những bộ mặt gian ác đàn áp những tiếng nói bất đồng… thái độ hèn hạ sợ sệt Trung Quốc…. những cấp lãnh đạo cao nhất công khai để lộ bản tính súc vật (tham ăn, tham của) và thực dân (phô trương quyền lực và sự giàu sang) trên chính dân tộc của họ”.

Rõ ràng, đọc các bài viết của Phạm Trần đăng tải trên các trang mạng xã hội, chúng ta dễ dàng nhận thấy dù có muôn vàn cách “giật tít” khác nhau, song chúng đều có chung mục đích phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua; xuyên tạc, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, đơm đặt nói xấu các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; ra sức ca ngợi những “giá trị tốt đẹp” và tán dương về “sự vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản… thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; gieo rắc hoài nghi, bi quan, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; kích động hận thù, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc… Phạm Trần luôn tự nhận mình là phần tử “trí thức tiên tiến”, là người có “tâm huyết”, có “trách nhiệm” với vận mệnh của dân tộc, có “lòng yêu” quê hương, đất nước. Song, chính nội dung các bài viết tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam của Phạm Trần đã vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của một kẻ cơ hội, phản động, cần phải đấu tranh loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.