Cần nhận thức đúng về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cống hiến, phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam

Vừa qua Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội. Song, lợi dụng vấn đề trên, các thế lực thù địch, đưa tin xuyên tạc trên một số trang mạng xã hội.

Điển hình như trang “Rfatiengviet đưa tin với tiêu đề Khơi dậy tinh thần yêu nước: Hô hào và thực tế’’ nội dung bài viết còn viện dẫn với ngôn ngữ kích động, chống phá Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam… Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái có chủ ý nhằm xuyên tạc, nói xấu chế độ, chống phá Đảng, kích động, gây chia rẽ nội bộ, Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của các thế lực thù địch nên cần được vạch trần và bác bỏ.

Đối với người Việt Nam: Chủ nghĩa yêu nước là một giá trị tinh thần cao quý, kết tinh những tư tưởng, tình cảm thiêng liêng nhất, là hệ chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị tinh thần truyền thống dân tộc, đã trở thành một nguyên tắc chính trị – đạo đức – thẩm mỹ của con người Việt Nam. Có thể nói chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu chảy xuyên suốt lịch sử tư tưởng nước ta, từ khi lập quốc cho tới nay. Ở Việt Nam, yêu nước vừa là tình cảm, vừa là tư tưởng mà cũng đồng thời là triết lý, là kim chỉ nam cho hành động, là một tiêu chuẩn để nhận định đúng-sai, tốt-xấu của người Việt Nam. Những đặc trưng biểu hiện chủ yếu hệ thống chuẩn mực chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: (1)Tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ. (2) Niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán và những truyền thống tốt đẹp khác của dân tộc. (3) Yêu nước gắn liền với yêu dân, với tinh thần đoàn kết, nhân ái, khoan dung trong cộng đồng và hòa hiếu với các dân tộc lân bang,… Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Ðó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Ðảng đã chứng minh: Một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu với vũ khí thô sơ như Việt Nam nhưng lại có thể chiến thắng hai kẻ địch hùng mạnh như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với trang bị vũ khí hiện đại, tất cả là nhờ cả dân tộc ta đã đoàn kết một lòng, “triệu người như một”; trong phòng chống thiên tai lũ lụt, dịch bệnh đặc biệt đại dịch COVID-19 vừa qua, nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết ấy, chúng ta lại tiếp tục vượt qua những đau thương, mất mát của thiên tai, dịch bệnh đạt được thành tựu nhất định trong công cuộc đổi mới đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước luôn được Đảng Nhà nước quan tâm và tiến hành thường xuyên bằng việc tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tài năng, trí tuệ, phẩm chất, giá trị, sức mạnh con người Việt Nam.

Như vậy, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam không đơn thuần chỉ là một tình cảm mà là một hệ thống tư tưởng phong phú. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam đã phát huy sức mạnh vô địch của nó. Đó là những chiến công hùng vĩ, được tạo nên bởi sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, mãi mãi rạng ngời trên trang sử nước nhà.

Ðó là những mặt cơ bản thuộc giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tạo nên nguồn lực nội sinh của dân tộc bắt nguồn từ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn thịnh.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, luận điệu của Rfatiengviet.org đưa tin dù cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận tinh thần đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, không thể lừa dối được người dân Việt Nam; đặc biệt là giới trẻ Việt Nam – những chủ nhân tương lai của đất nước, lớp người có tri thức luôn hiểu rõ và sẵn sàng vạch trần luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.