CẦN SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Vừa qua, trên Bloger của Danlambao, Phạm Trần có bài viết: “Mạng xã hội đã tha hóa Đảng cộng sản Việt Nam”, cho rằng sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân của mạng xã hội đã trở thành kẻ thù số một chống phá Đảng cộng sản Việt Nam. Đây chính là lý do để Quốc hội Việt Nam ban hành Luật an toàn thông tin mạng và Luật an ninh mạng cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra đời quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Thực tế, Phạm Trần đang cố tình thổi phồng, ca ngợi những mặt tiêu cực và xuyên tạc những thành quả đáng ghi nhận của mạng xã hội ở Việt Nam.

 Thứ nhất, với nội dung phong phú và cách thức sử dụng dễ dàng, mạng xã hội mang lại rất nhiều tiện ích, nổi bật là: mạng xã hội là một kênh thông tin quan trọng góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhanh chóng, kịp thời; mạng xã hội góp phần tích cực vào sự phát triển nhận thức, tư duy và kỹ năng sống của con người vào sự phát triển của văn hóa cộng đồng; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực văn hóa của Việt Nam v.v…

Bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự, điển hình là: mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật quốc gia; tác động tiêu cực đối với sự bảo tồn, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc; là công cụ, môi trường “màu mỡ” để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại đời sống bình yên của cộng đồng.

Thứ hai, cùng với việc phát triển mạng xã hội cần phải có sự quản lý, định hướng của pháp luật để mạng xã hội thực sự có ích và mang lại hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, tác động xấu từ mạng xã hội. Cụ thể là: Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi cung cấp và sử dụng mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Cần xác định việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên của toàn bộ hệ thống chính trị, từng bước xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng nhằm đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với mạng xã hội. Trước mắt,  triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 5; xây dựng các giải pháp kỹ thuật để chủ động, kịp thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước theo hướng khuyến khích mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của mạng xã hội. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác đấu tranh với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội xâm phạm an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tuyên giáo, ngoại giao, thông tin, truyền thông và các cơ quan khác trong việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc vi phạm của các đối tượng để kịp thời định hướng dư luận; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.