Cánh dù lộng gió ngậm máu phun người

Cánh dù lộng gió bút danh của một kẻ nào đó đã đưa những lời nhảm nhí trên Danlambao theo kiểu “bới lông tìm vết”, “ngậm máu phun người” với những luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến “Cánh dù lộng gió” đôi điều để Y và đồng bọn của Y đừng tiếp tục ngậm máu phun người để người đời oán trách.

Thứ nhất, về Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm quay sang chống phá Hiệp định, phá hoại tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà. Chúng đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh, thẳng tay tiến hành các chiến dịch đàn áp, khủng bố những người kháng chiến, người dân yêu nước và các lực lượng đối lập. Âm mưu xây dựng chế độ thống trị bằng bạo lực và máy chém, hòng chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam và biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Trước tình đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960), Đảng ta đã chủ trương thành lập Trung ương Cục ở miền Nam để giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo phong trào cách mạng Miền Nam. Nhằm tập hợp rộng rãi lực lượng cách mạng và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, Đại hội cũng chủ trương phải xây dựng tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất ở miền Nam.

Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập bao gồm đại biểu các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước ở miền Nam… Với chủ trương: đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền liên minh dân tộc, dân chủ; thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện cải thiện dân sinh; thực hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, thực hiện người cày có ruộng; xây dựng nền văn hóa giáo dục dân tộc, dân chủ; xây dựng một quân đội bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân; thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyền, bảo hộ quyền lợi chính đáng của ngoại kiều và kiều bào; thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, trung lập; lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc; chống chiến tranh xâm lược, tích cực bảo vệ hòa bình thế giới. Chủ trương này đã giải quyết một cách đúng đắn những vấn đề cơ bản của cách mạng miền Nam. Chính vì vậy, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có sức hút mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân trong vùng giải phóng và các đô thị lớn ở miền Nam.

Lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có hình ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ và xanh dương. Với ý nghĩa: nửa trên (màu đỏ) đại diện cho miền Bắc đã độc lập. Nửa dưới (màu xanh dương) tượng trưng cho miền Nam chưa được độc lập, còn dưới ách đô hộ của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau khi thống nhất đất nước, năm 1976 tiến hành tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội; Quốc hội thành lập Nhà nước, Chính phủ, thống nhất, đồng thời quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chọn cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ chính thức của nước Việt Nam. Điều đó thể hiện hai miền Nam, Bắc đã được thống nhất, non sông thu về một mối. Như vậy, luận điệu cho rằng sau giải phóng, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam bị “quăng luôn” là bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, nhằm kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc.

Thứ hai, vấn đề tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Vấn đề này, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng và đã nhai đi, nhai lại nhiều lần rồi. Nay kẻ cơ hội, phản động “Cánh Dù lộng gió” lại đề cập đến. Do vậy, cũng xin nhắc lại rằng: khi nói về quan liêu, tham nhũng, V.I.Lênin từng khẳng định: “Tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ ba căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là những “thứ giặc nội xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra. Vì vậy, muốn cho Đảng trong sạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Thế mới thấy hết sự nguy hiểm và sự cần thiết của việc chống lại tệ quan liêu, tham nhũng, nhất là trong cơ chế phát triển kinh tế thị trường hiện nay.

Như vậy, tham nhũng và chống tham nhũng là vấn đề song hành cùng với sự tồn tại và phát triển của mọi quốc gia. Điều quan trọng là quốc gia đó phải có quyết tâm cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh để tiến tới đẩy lùi, xóa bỏ nạn quan liêu, tham nhũng. Ở Việt Nam, thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, kiên quyết, kiên trì chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một hình tượng ví von rất sống động và rất thực tế: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Vì vậy, không thể xuyên tạc, bịa đặt chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

Tóm lại, mấy lời nhảm nhí mà kẻ xưng danh “Cánh Dù lộng gió” đăng trên Danlambao, là việc làm bẩn thỉu của các phần tử cơ hội, phản động, chúng chỉ vì mấy đồng tiền nhơ bẩn mà tuôn ra những luận điệu xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.