Cảnh giác trước luận điệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh trong thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945

Đến hẹn lại lên, hằng năm mỗi khi đất nước ta tưng bừng kỷ niệm thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2 tháng 9 thì trên một số trang mạng phản động lại xuất hiện nhiều bài viết có tính chất xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận ý nghĩa lịch sử và sự hy sinh xương máu của nhân dân ta trong cuộc Cách mạng Tháng Tám. Tháng Tám năm nay, Trần Gia Phụng đã tiếp nối sự thù địch của những kẻ cùng hội, cùng thuyền với y để tung lên mạng internet một bài viết với nhiều giọng điệu hằn học và xuyên tạc sự thật lịch sử.

Thứ nhất, Trần Gia Phụng đã tuyệt đối hóa vai trò của nhóm tình báo mang mật danh “Con Nai” trong thắng lợi của Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Với những thông tin chắp vá, Trần Gia Phụng cho rằng thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám phần lớn là do đóng góp to lớn của nhóm tình báo mang mật danh “Con Nai”. Y viện dẫn nhóm tình báo “Con Nai” đã huấn huyện chiến thuật và vũ khí cho hơn 100 đội viên Việt Minh và cung cấp những thông tin chính xác về việc quân Nhật đầu hàng và tin quân Tưởng Giới Thạch cùng quân Anh sẽ vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật theo tối hậu thư Potsdam ngày 26 tháng 7 năm 1945. Theo y, chính điều này đã giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật vào tháng Tám năm 1945. Cần phải khẳng định ngay rằng, những thông tin mà Trần Gia Phụng đưa ra là cắt xén và không đầy đủ, bởi mục đích của y là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận hy sinh xương máu của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Nhắc lại lịch sử, tháng 11 năm 1944, một máy bay Mỹ bị hỏng đã phải nhảy dù xuống Cao Bằng, Việt Nam. Trung úy phi công Mỹ là William Shaw đã được Việt Minh cứu thoát khỏi sự truy sát của quân Nhật rồi được đích thân lãnh tụ Hồ Chí Minh đưa trở về căn cứ không quân Mỹ đặt tại Hoa Nam (Trung Quốc). Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Mỹ Claire Channault, người đứng đầu quân đồng minh tại khu vực, đã mở ra cơ hội hợp tác quân sự đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ với việc thành lập nhóm “Con Nai” gồm các thành viên được đưa trực tiếp từ Mỹ sang để giúp Việt Minh. Trong giai đoạn giữa năm 1945, nhóm “Con Nai” đã huấn luyện cho hơn 100 du kích Việt Minh về sử dụng các loại vũ khí như súng carbine M-1, súng liên thanh hạng nhẹ, súng bazooka và tiểu liên Thomson do Mỹ cung cấp. Bên cạnh việc huấn luyện du kích, nhóm “Con Nai” còn được giao trọng trách thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu như doanh trại, nhà kho cũng như mọi hoạt động của quân Nhật tại Việt Nam. Trong tháng 8 năm 1945, những thông tin về việc quân Nhật đầu hàng và tin quân Tưởng Giới Thạch cùng quân Anh sẽ vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật theo tối hậu thư Potsdam ngày 26 tháng 7 năm 1945 đã được nhóm “Con Nai” cung cấp cho Đảng và Bác Hồ. Sau khi nổ ra cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền với sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhóm “Con Nai” đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về Hoa Kỳ. Mới đây, trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Obama đã nhắc lại chi tiết này: “Trong Thế chiến thứ 2, người Mỹ đã đến giúp Việt Nam đấu tranh chống ngoại xâm. Khi máy bay của phi công Mỹ bị bắn rơi, người dân Việt Nam đã cứu giúp họ”. Như vậy, sự xuất hiện và những đóng góp của nhóm “Con Nai” luôn được ghi nhận trong thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng đây chỉ là những đóng góp mang tính “kỹ thuật” nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi hơn chứ không phải là yếu tố quyết định đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Yếu tố cơ bản nhất mang đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám là do sự lãnh đạo của Đảng, thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu như không có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng từ năm 1930, không có sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944, không có những quyết sách mang tính chiến lược và sách lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi thành lập Đảng, đặc biệt vào năm 1944, 1945 và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân cả nước thì cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 sẽ không thể nổ ra và giành thắng lợi. Cuộc cách mạng Tháng Tám đã thực sự là cuộc nổi dậy của tất cả đồng bào Việt Nam yêu nước, bằng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lật đổ thực dân – phong kiến, giành độc lập cho dân tộc

Thứ hai, trong bài viết của mình, Trần Gia Phụng đã xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Để tô điểm cho bài viết của mình, Trần Gia Phụng đã bịa đặt thông tin: Để mua chuộc toán tình báo O.S.S, HCM sử dụng cả mỹ nhân kế. Có lần, đang đêm HCM gởi những cô sơn nữ trẻ đẹp đến với mục đích “phục vụ” nhân viên tình báo Hoa Kỳ, nhưng vì kỷ luật tổ chức, các nhân viên nầy đã từ chối. Đây là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Trong thời gian hoạt động ở Việt Nam, các thành viên nhóm “Con Nai” không chỉ được Việt Minh mà còn được những người dân địa phương giúp đỡ bằng hết khả năng của mình. Trong nhật ký của mình, Thiếu tá Thomas, thành viên nhóm “Con Nai” ghi lại rằng đi bất cứ đâu ông và các đồng đội đều được người dân tiếp đãi đủ món, từ chè mật ong cho đến thịt bò, vịt, lợn… trong khi đến ngay cả lãnh tụ cao nhất của dân tộc vẫn ăn một bữa cơm đạm bạc. Trong những lần gặp gỡ sau này với báo chí cả ở bên Mỹ và Việt Nam, những thành viên của nhóm “Con Nai” đã luôn dành những lời tốt đẹp nhất cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam chứ không như những lời bịa đặt của Trần Gia Phụng.

Những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuẩn bị và tiến hành Tổng khởi nghĩa đã không được Trần Gia Phụng nhắc đến trong một bài viết có hơi hướng sử học. Y cố tình quên rằng quyết định kịp thời và sáng suốt của Đảng, cùng chính sách hợp lòng người của Việt Minh, đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh kiên cường và bất khuất trong các tầng lớp nhân dân, mặc cho kẻ thù cả nội xâm và ngoại xâm điên cuồng chống phá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn thể, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân ở khắp các vùng miền trên cả nước đã vượt qua mọi hiểm nguy, quyết vùng lên đấu tranh giành độc lập, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Trước sức mạnh đấu tranh anh dũng của quần chúng, có lực lượng vũ trang hỗ trợ, nhân dân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đã khởi nghĩa thành công để cùng đồng bào Huế, Sài Gòn, cùng các tỉnh, thành phố còn lại anh dũng vùng lên đấu tranh, đập tan chế độ đô hộ, áp bức của đế quốc và phong kiến như những lời Bác viết trong Tuyên ngôn độc lập: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.”

Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam chứ quyết không phải là hành động “cướp chính quyền” như Trần Gia Phụng và một số kẻ thiếu hiểu biết vẫn nhai đi nhai lại. Chúng ta giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, cho nhân dân từ tay đế quốc, thực dân chứ không phải “cướp” một chế độ áp bức, bóc lột, điều đó bất cứ một người có lương tri nào cũng đều hiểu. Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã tô thắm thêm mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta và càng khẳng định vai trò to lớn của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân ta trong bước ngoặt lịch sử. Mọi sự bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc Cách mạng Tháng Tám như bài viết của Trần Gia Phụng đều cần phải bị vạch trần và lên án.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Cảnh giác trước luận điệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh trong thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945

 • 9 Tháng Chín, 2017 at 11:07 sáng
  Permalink

  hiện tại chứng minh quá khứ.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2017 at 7:55 sáng
  Permalink

  Lịch sử đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu – yếu tố quyết định để làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc lịch sử là hành động phản khoa học, với mưu đồ xấu.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2017 at 7:57 sáng
  Permalink

  Nhưng kẻ thù của cách mạng tìm cách xuyên tạc những thành quả, những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám. Sự xuyên tạc của chúng làm cho một số người không hiểu, hoặc không muốn hiểu sự thật của cách mạng.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2017 at 8:01 sáng
  Permalink

  Đây là những tiếng nói lạc lõng, hòng phủ nhận thành quả cách mạng tháng tám của Trần Gia Phụng

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.