CẢNH GIÁC TRƯỚC MƯU ĐỒ CHIA RẼ MỐI QUAN HỆ GẮN BÓ MÁU THỊT GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

Trong những ngày qua, toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta đang ra sức phòng, tránh, ngăn chặn dịch Covid-19 ở Đà Nẵng và một số tỉnh, thành trên cả nước. Với chủ trương “chống dịch như chống giặc”, và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế mặc dù dịch Covid – 19 đang còn diễn biến phức tạp, song thực tế cho thấy Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong phòng, chống dịch Covid – 19 đã khẳng định sự quan tâm của Đảng ta, Nhà nước, Chính phủ đến sức khỏe và đời sống của Nhân. Điều này đã được cả thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Ấy vậy mà, hôm 04/8/2020, trên Bureau CTM Media – Âu Châu, trong bài viết “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tuyên giáo lọc lừa…”, Thu Hà cho rằng: “Đảng chỉ quan tâm đến lợi ích của lãnh đạo đảng, chứ không phải người dân hay với chính đảng viên và tôi tớ trung thành”. Đây là quan điểm cực kỳ phản động, bất chấp thực tế ở Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo sự thật, cố tình bôi nhọ, hạ thấp vai trò, uy tín và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu đồ chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh từ khi thành lập đến nay, chăm lo đến lợi ích, hạnh phúc của Nhân dân là mục đích thiêng liêng, mục tiêu lý tưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của Nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc và đánh đổ phong kiến để giành độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam giành thắng lợi; thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu đó đã thể hiện rõ sự thống nhất giữa lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn,  cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thủ thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đáng chú ý, trong phòng, chống dịch Covid – 19 với chính sách ưu việt và nhân văn, Việt Nam đã trở thành “điểm sáng” vì nhân dân, vì con người không có sự phân biệt đối xử với người bệnh và người nghi nhiễm bệnh sẵn sàng mở cửa đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực tiễn trên là minh chứng cho thấy, Thu Hà đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, cố tình bôi nhọ, hạ thấp vai trò, uy tín và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc. Như vậy, Thu Hà đã không vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc và sự tiến bộ, phát triển của đất nước mà vì mục đích cá nhân thấp hèn, phản động. Mọi người hãy hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ trước những luận điệu phản động của Thu Hà./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.