Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của RFA

Thời gian gần đây, các phần tử phản động, chống đối trong và ngoài nước luôn tìm cơ hội để phụ họa bình phẩm, xuyên tạc những bài phát biểu, những bài viết của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do RFA, bài viết: Hô hào “vô vọng” thu hút trí thức xây dựng đất nước của Tổng bí thư là điển hình cho sự xuyên tạc này.

Trong bài viết,  RFA cho rằng “….cách ứng xử của Nhà nước Việt Nam đối với những người tri thức nói riêng và với kiểu nói chung không phù hợp….”.

 Trước hết chúng ta cần khẳng định, đây là lời bại đặt, phản động, vô căn cứ. Bởỉ lẽ, trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Do đó, luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng và khẳng định: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Đặc biệt Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng, quan tâm đến thu hút, tập hợp nguồn lực đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo động lực mới đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong tình hình mới.

 Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, đòi hỏi đội ngũ trí thức phải vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, Đảng, Nhà nước càng quan tâm đến xây dựng đội ngũ trí thức, cũng như đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước nói riêng đã tăng nhanh về số lượng, nâng lên về chất lượng, đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới; đồng thời, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển ngành KH&CN, nâng cao nhận thức xã hội, xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

 Những đóng góp của đội ngũ trí thức được chứng minh thông qua tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 5,8% (cao hơn mức 4,3%/năm của giai đoạn 2011-2015); tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng từ 19% năm 2010 lên khoảng 50% năm 2020; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam trong những năm gần đây liên tục tăng vượt bậc (năm 2020 xếp thứ 42/131 quốc gia, dẫn đầu nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 trong ASEAN); hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam bắt đầu được hình thành và phát triển (hiện có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, lượng vốn được công bố đầu tư vào các doanh nghiêp khởi nghiệp sáng tạo đạt xấp xỉ 1 tỷ USD liên tiếp trong 2 năm gần đây); hệ thống sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ngày càng hoàn thiện, góp phần khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Thực tế trên đã minh chứng, đường lối, quan điểm của Đảng ta về kêu gọi, thu hút đội ngũ tri thức về xây dựng đất nước là hoàn toàn đúng đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Sự quan tâm, cách ứng xử của Nhà nước Việt Nam đối với đội ngũ tri thức Việt Nam nói chung và đội ngũ tri thức là người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng là rất bình đẳng, phù hợp, không miệt thị, coi thường như nhận định của Đài Á Châu tự do RFA đã đăng tải./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.