CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU NHAM HIỂM CỦA NGUYÊN ANH

Mới đây, trên trang mạng Quyenduocbiet xuất hiện bài viết của Nguyên Anh với tựa đề: Bản chất của “Làm chủ tập thể” chỉ là đổ thừa tập thể. Bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận về quyền làm chủ tập thể, vai trò làm chủ của nhân dân; phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, xuyên tạc đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác cán bộ; trong phòng, chống dịch bệnh covid-19 khi cho rằng: Làm chủ tập thể…, theo đó mọi quyết sách, chủ trương, đường lối của đảng đều là sự đồng thuận của tập thể, thoạt nhìn có vẻ là dân chủ tập trung, ấy thế mà nói vậy nhưng lại không phải vậy hay… là sự đồng thuận của nhóm người trong nội bộ đảng… để đưa ra mọi quyết sách có lợi hoặc có hại cho đất nước, nhưng có lợi… cho đảng cầm quyền... Với những luận điệu xuyên tạc, phản động, phản khoa học và quy kết vô căn cứ, Nguyên Anh đã hiện nguyên hình là kẻ phản động, thâm thù chế độ xã hội chủ nghĩatiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vậy thực chất âm mưu của Nguyên Anh là gì? Có lẽ tất cả người Việt Nam yêu nước chân chính, có lương tri đều dễ dàng nhận ra.

Thứ nhất, không thể có chuyện “Làm chủ tập thể”… là sự đồng thuận của một nhóm người trong nội bộ đảng… Thực tế không phải như vậy, bởi ở Việt Nam phạm trù Làm chủ tập thể hình thành trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng, về bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân lao động làm chủ. Hạt nhân của triết lý làm chủ tập thể chính là sự khẳng định “quyền hành và lực lượng đều nơi dân” và đấy cũng là cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bài “Đạo đức công dân” đăng trên báo “Nhân dân” ngày 15 tháng 01 năm 1955, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”.

Làm chủ tập thể còn được thể hiện khá sâu sắc ở Điều 2, 4, 6, 14, 53, 56, 69 Hiến pháp năm 2013. Cụ thể ở Điều 14 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa-xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Ngoài việc thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp, còn thể hiện ở các cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các Điều ước quốc tế liên quan đến quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Điều đó đã khẳng định quyền tự do, dân chủ của người dân luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, tôn trọng và được thực hiện trên thực tế.

Thứ hai, không thể nói bừa rằng: “Làm chủ tập thểlà một mô hình không chỉ là đổ thừa cho nhau,… sự vô trách nhiệm trong tập thể đảng cs với người dân của mình…”. Đây là quan điểm hết sức sai trái, phản động. Thực tế chúng ta thấy rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng. Đó là nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, vừa bảo đảm cho Đảng có sự thống nhất về ý chí và hành động, vừa phát huy được dân chủ, tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng. Vì thế, không có sự đổ thừa hay trốn tránh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng. Hơn nữa, trong thực tiễn hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn chấp hành nghiêm cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng; luôn đề cao tính đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt và giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Khi một tổ chức, cá nhân vi phạm khuyết điểm đến mức phải kỷ luật, sẽ xem xét, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Như vậy, có thể khẳng định những lời lẽ trong bài biết trên của Nguyên Anh không có gì khác hơn là xuyên tạc, bỉ ổi, bịa đặt về quyền tự do, dân chủ của nhân dân và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ta. Với lẽ đó, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, lên án, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc này của Nguyên Anh và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.