Cảnh giác với âm mưu xúi giục thanh niên đòi “tự do, dân chủ đa đảng”

Đúng vào dịp tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu như: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự do, dân chủ của thanh niên”; nhiệm vụ của thanh niên là phải đứng lên đấu tranh “chống độc tài, đòi tự do, dân chủ đa đảng” (!)…

Có thể thấy, âm mưu lợi dụng “tự do, dân chủ” để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là vấn đề không mới, tuy nhiên lần này chúng chĩa mũi nhọn trực tiếp vào đối tượng thanh niên, cho thấy dã tâm nham hiểm của bọn chúng là rất lớn, hòng làm cho một số thanh niên thiếu bản lĩnh sẽ hoài nghi, dao động dẫn đến phai nhạt lý tưởng, xa hơn nữa là không tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động chống phá chế độ.

Thực tiễn đã chứng minh, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng đảm bảo quyền tự do, dân chủ, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ở mỗi cấp, mỗi ngành, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này được khẳng định rõ tại  Điều 2 Hiến pháp năm 2013: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Đối với thanh niên, Đảng ta luôn đặt niềm tin và đánh giá cao vai trò, vị trí và sứ mệnh to lớn của thanh niên trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng nhận thức rõ hơn về tính chính trị và tính xã hội quy định đối với hai chức năng của Đoàn Thanh niên là: “đội dự bị” của Đảng và “đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên”; Cả hệ thống chính trị quan tâm, chăm lo cho thanh niên và tổ chức đoàn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội; có cơ chế bầu cử hợp lý để tạo điều kiện cho thanh niên có đại diện của mình trong các cơ quan Nhà nước và cơ quan dân cử. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát huy quyền tham gia và lắng nghe ý kiến của thanh niên. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ, thử thách, tạo điều kiện, cổ vũ, động viên thanh niên và các tổ chức của thanh niên thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Từ những điều trên cho thấy, luận điệu cho rằng: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự do, dân chủ của thanh niên” là hoàn toàn sai trái, cần đấu tranh bác bỏ.

Luận điệu cho rằng thanh niên cần đấu tranh xóa bỏ chế độ “độc đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam), xây dựng chế độ “đa đảng” là không thể chấp nhận được. Bởi trước hết, một đảng lãnh đạo hoàn toàn không đồng nghĩa với mất dân chủ, kém phát triển và  tự do, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Thực tế cho thấy, có không ít nước đa đảng nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, chậm phát triển; ngược lại, có những nước chỉ có một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ được bảo đảm, kinh tế, xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được đảm bảo. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, thử thách qua các giai đoạn cách mạng, thanh niên Việt Nam luôn chứng tỏ bản lĩnh sắt son niềm tin với Đảng, với chế độ, có tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cao, dám dấn thân, đảm nhiệm việc mới, việc khó, sẵn sàng đi tới bất kỳ đâu khi Đảng và đất nước cần. Cho nên, luận điệu “xúi giục”, “kêu gọi” thanh niên đấu tranh đòi “tự do, dân chủ đa đảng” là đi ngược với thực tế và nguyện vọng của thanh niên.

Từ những vấn đề trên cho thấy, âm mưu xúi giục thanh niên đòi “tự do, dân chủ đa đảng” là hết sức thâm độc, nham hiểm và trắng trợn của các thế lực thù địch. Do vậy, mỗi người dân nói chung, thanh niên nói riêng phải nâng cao nhận thức, cảnh giác, tỉnh táo, nhận diện, đấu tranh kịp thời; đồng thời, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.