Cảnh giác với chiêu trò kích động “Việt Nam theo nước này, chống nước kia”

Trước bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chính sách đối ngoại là đa dạng hóa, đa phương hóa, độc lập, tự chủ, luôn đứng về công lý, không đứng về bên này để chống bên kia. Vậy mà, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện các bài viết với lối suy diễn ác ý, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam, hoặc đưa những lời khuyên là Việt Nam nên theo nước nọ, không quan hệ với nước kia… Trong bài viết “Covid và Ukraine tạo cơ hội cho Việt Nam thoát Trung nhanh hơn”, với cái nhìn thiển cận và lối suy diễn phiến diện và sự cuồng phương Tây, Jackhammer Nguyễn đã đưa ra “lời khuyên” rằng: “Việt Nam vẫn có khả năng thay đổi để tiến tới một xã hội cởi mở, gần với mô hình phương Tây hơn là Trung Quốc, nếu muốn”, “sự xúc tác để tăng tốc sự thay đổi của Việt Nam, xa Trung Quốc hơn, và gần phương Tây hơn, đó là đại dịch Covid-19 và cuộc chiến Ukraine”. Rõ ràng đây là “lời khuyên” hồ đồ hòng xuyên tạc quan điểm, đường lối đối ngoại và bản chất truyền thống của Việt Nam và làm xấu hình ảnh Việt Nam với cộng đồng quốc tế, khiến dư luận rất bất bình.

Thứ nhất, đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Với truyền thống yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh, đường lối đối ngoại của Việt Nam luôn hướng đến mở rộng quan hệ, hợp tác với các nước, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong quan hệ đối ngoại luôn kiên định nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết.

Tuy nhiên, để thực hiện đường lối chiến lược đó, Việt Nam thực hiện sách lược ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình đất nước trong từng thời điểm, giai đoạn lịch sử; đồng thời, phù hợp với xu thế chung của thời đại, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đường lối đối ngoại của Việt Nam được xây dựng dựa trên điều kiện thực tiễn của đất nước và nguyện vọng của nhân dân; đường lối đó không chỉ vì lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam, mà còn vì hòa bình và phát triển chung của thế giới.

Do vậy, việc cho rằng “tăng tốc sự thay đổi của Việt Nam, xa Trung Quốc hơn, gần phương Tây hơn”, chỉ là chiêu bài “Bài Trung phò Mỹ dựng cờ vàng” của những kẻ phản động, hòng xuyên tạc quan điểm, đường lối đối ngoại, hạ thấp uy tín và hình ảnh của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Thứ hai, việc xác định đối tác, đối tượng của Việt Nam là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và lợi ích quốc gia dân tộc.

Vấn đề “đối tác và đối tượng” trong quan hệ quốc tế được Đảng ta xác định rõ. Theo đó, “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp của thế giới hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng. Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, Việt Nam không theo bên nọ để chống bên kia, cũng không liên minh, liên kết với bất cứ nước nào để chống lại nước khác. Những luận điệu xuyên tạc của Jackhammer Nguyễn không ngoài mục đích nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.