Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Âu Dương Thệ

Vừa qua Âu Dương Thệ đã đăng trên trang “Vietnamthoibao. org” bài viết với luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân y cho rằng “… Quân đội nhân dân và Công an nhân dân từng được coi là thanh gươm và lá chắn của chế độ toàn trị, hiện đang ghen tị nhau, trâu buộc ghét trâu ăn”.

Cần thấy rõ, trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là những lực lượng luôn trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân xuất phát từ mối quan hệ thống nhất, hữu cơ tác động lẫn nhau giữa quốc phòng và an ninh, là sự kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Vấn đề phối hợp giữa quốc phòng với an ninh trên phương diện tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và hoạt động thực tiễn trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Trong hoạt động thực tiễn Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh quốc gia trên lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tóm lại, những luận điệu nêu ra trong bài viết của Âu Dương Thệ đã bộc lộ dã tâm thâm độc, xuyên tạc sự thật về mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng và chế độ. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ âm mưu, thủ đoạn trên của y và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.