Cảnh giác với “Ngôn luận tự do” của Nguyên Anh

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet” Nguyên Anh đã đăng bài viết với tựa đề “Đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam”. Bài viết đã công kích, xuyên tạc, vu khống vấn đề tự do ngôn luận, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Mục đích của Y nhằm kích động, lôi kéo, đòi đa nguyên, đa đảng và cuối cùng là thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

1. Nguyên Anh bịa đặt rằng “Về tự do ngôn luận thì đảng làm ra những điều luật trái với sự tiến bộ của Nhân loại”.

Trước hết chúng ta thấy rõ, đây là luận điệu xuyên tạc, phản động, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề tự do ngôn luận của các thế lực phản động. Chúng luôn tìm mọi phương cách, phủ nhận các thành tựu đã đạt được trong xây dựng, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, để phù hợp với thực tiễn, bối cảnh “thế giới phẳng”, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã điều chỉnh, bổ sung, xây dựng nhiều đạo luật mới, đề cao, tôn trọng các quyền cơ bản, chính đáng của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Hay như trong các luật được ban hành thời gian gần đây, như Luật Tiếp cận thông tin (năm 2013); Luật Báo chí (năm 2016); Luật An ninh mạng (năm 2018)…, quyền tự do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo đảm. Kể từ khi hòa mạng Internet toàn cầu ngày 1-12-1997, Việt Nam liên tục thiết lập những kỷ lục mới, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, báo chí, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu tìm kiếm, trao đổi, thụ hưởng thông tin mọi lúc, mọi nơi, mọi mặt,… của người dân cả trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như truyền thông xã hội. Người dân Việt Nam có thể dễ dàng truy cập vào tất cả các trang web, báo chí trên thế giới; có thể bày tỏ mọi suy nghĩ, trăn trở, mong muốn chính đáng, hợp pháp, bảo đảm thuần phong mỹ tục, giá trị nhân văn, đạo đức,…. Mỗi người dân Việt Nam cũng đều có thể tiếp cận tin tức của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giới hay các trang cá nhân của mọi “công dân toàn cầu” mà không gặp phải bất cứ sự hạn chế, ngăn chặn, cấm đoán nào…

Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho việc thúc đẩy, bảo vệ và phát triển quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Vì lẽ đó, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008 – 2009), thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014 – 2016 và 2023 – 2025) thành viên Hội đồng Kinh tế – Xã hội Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2016  - 2018), thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2015 – 2019). Đây là những bằng chứng thuyết phục nhất khẳng định ở Việt Nam có tự do ngôn luận, phản bác những kẻ rắp tâm phá hoại đất nước bằng thứ “ngôn luận tự do” đầy hằn học, xấu xa, thiếu căn cứ…

2. Nguyên Anh tiếp tục xuyên tạc “Vấn đề nhân quyền của nước Việt Nam cộng sản thì còn tệ hại hơn khi đảng dùng biện pháp công an trị,…”

Nhận định trên của Nguyên Anh là vô căn cứ, xuyên tạc, bóp méo sự thật về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được kế thừa, tôn trọng,  bảo đảm và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Cùng với việc ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013, Đảng và Nhà nước ta đã thực thi nhiều chính sách bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và tham gia hầu hết các điều ước quốc tế về quyền con người như Công ước quốc tế về loại trừ các hình thức phân biệt chủng tộc năm 1965, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979, Công ước về quyền trẻ em năm 1989, Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2006 v.v… và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, to lớn, góp phần xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đóng góp vào cuộc đấu tranh chung vì mục tiêu hòa bình và tiến bộ xã hội của toàn nhân loại.

Do đó, đọc qua bài viết, chúng ta càng có thể nhận diện, thống kê rất dễ dàng rằng, Nguyên Anh là phần tử thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách để tạo dựng những thứ gọi là “tự do ngôn luận”, “ nhân quyền” theo cách hiểu ấu trĩ, hạn hẹp, đầy hằn học với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Y dã tâm, chủ đích lựa chọn, lợi dụng những vấn đề nhiều người dân quan tâm, dễ gây bức xúc, dễ lan truyền rộng rãi trong xã hội để tạo dựng những kịch bản đen tối nhằm gây rối an ninh, trật tự, “bất tuân dân sự”, phá hoại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước ta; kích động, kêu gọi bạo động, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tìm cơ hội để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trước sự xuyên tạc, bịa đặt của Nguyên Anh, chúng ta cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.