Cảnh giác với những biến thái mới của “diễn biến hòa bình”

Gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục bổ sung vào chiến lược “diễn biến hòa bình” nhiều chiêu thức mới rất tinh vi, xảo quyệt. Những gì mà trước đây chúng đã làm, bị chúng ta phát hiện, lật tẩy, vạch mặt và giáng trả thì chúng tìm cách “thay hình đổi dạng”, mặc dù vẫn chỉ là “bình cũ rượu mới” nhưng thâm độc hơn, nham hiểm hơn. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không lúng túng, bất ngờ.

Trước hết, các tổ chức, các lực lượng, các cơ quan, ban ngành và mọi cán bộ, đảng viên cần bình tĩnh xem xét, phân tích và nhận rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, vạch rõ sự xảo trá cả về mặt lý luận và thực tiễn mà các thế lực thù địch đã, đang và tiếp tục chống phá cách mạng nước ta. Cần thống nhất về mặt nhận thức rằng, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay và những năm tới ở nước ta dù tinh vi hay khoác áo, đội lốt như thế nào thì về bản chất vẫn là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, phức tạp, tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống,… của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhận diện và đấu tranh phòng, chống với những biến thái mới của chiến lược “diễn biến hòa bình” không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức, chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. Vì vậy, nếu lơ là, mất cảnh giác, nghi ngờ cho rằng, Đảng thổi phồng nguy cơ “diễn biến hòa bình” từ đó lẩn tránh, không tích cực, bàng quan, thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc, chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. Để tránh lơ là, mơ hồ, mất cảnh giác trước những biến thái mới của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam cần làm tốt công tác dự báo. Bởi, có nắm chắc, dự báo chính xác tình hình thì mới chủ động trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, cơ chế và có đối sách xử lý đúng, kịp thời và hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo đảm không bị động, bất ngờ về chiến lược.

Mặt khác, để nâng cao ý thức cảnh giác với những biến thái mới của chiến lược “diễn biến hòa bình” cần phải có sự kết hợp chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Phải chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ xa, từ trước, tiến công từ trong “trứng nước”, từ nơi xuất phát của các âm mưu, ý đồ, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của chúng. Mặt khác, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy “xây” vững mạnh là chính, là cơ sở quyết định để “chống”, đồng thời coi việc chủ động, kiên quyết chống là quan trọng. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới. Trong đó trước hết, phải thường xuyên tập trung xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh để đảm bảo sự “miễn dịch” trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài, dự báo, nhận diện đúng đắn, kịp thời và chính xác các âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù từ khi còn ở dạng mầm mống để làm cơ sở đấu tranh phòng, chống kịp thời, có hiệu quả. Kinh nghiệm thực tiễn cũng chỉ ra rằng, nơi nào, tổ chức nào, đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc, các thế lực thù địch không tìm được “kẽ hở”, điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối tìm cách thay hình đổi dạng để thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta.

Tóm lại, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lực “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta gần đây rất linh hoạt, phong phú, với những biến thái mới rất tinh vi. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải luôn cảnh giác và nhận thức đúng bản chất của nó, từ đó chủ động, kiên quyết đấu tranh vạch rõ mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang ra sức xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Cảnh giác với những biến thái mới của “diễn biến hòa bình”

  • 2 Tháng Mười, 2017 at 12:15 chiều
    Permalink

    ý thức CNXH có trước, tồn tại XHCN có sau. ý thức quyết định tồn tại. hồ chí Minh đã nói: ” muốn xây dựng XHCN phải có con người XHCN ” mà muốn có con người XHCN thì phải có ý thức XHCN.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.