Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Ngày 24/01/2018, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đăng tải bài viết: “Việt Nam: Đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền”. Human Rights Watch đã lợi dụng một số đối tượng vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xử lý để xuyên tạc dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Chẳng hiểu tổ chức Human Rights Watch  đã lấy tư liệu ở đâu để phân tích, trích dẫn một vài sự việc cho có vẻ khách quan, rồi sau đó khẳng định “người dân Việt Nam chẳng hề có tự do, dân chủ hay nhân quyền”.

Đọc bài viết, tôi thấy đây là một trong những thủ đoạn, tuy không mới nhưng nằm trong mưu đồ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Thực chất nội dung bài viết này là cố tình xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tán dương cổ súy nền dân chủ tư sản. Tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị dân chủ, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhẹ dạ, tin vào những thông tin mà tổ chức Human Rights Watch nêu ra.

 Human Rights Watch viện dẫn một số vụ việc gây rối ở Nghệ An, bị cơ quan chức năng xử lý, nhưng tổ chức này không hiểu gì về thực chất của vụ việc. Bởi vì, thông tin mà Human Rights Watch  đưa ra xem ra có vẻ khách quan, dễ đánh lừa vào lòng tin của nhân dân ta, song đằng sau những lời bình luận của tổ chức này lại trở nên cực kỳ thiên cưỡng và không thể tin được sự mưu mô, tráo trở của nó.

Trở lại vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, xin dẫn một vài nội dung để độc giả cùng suy ngẫm trên thực tế ở Việt Nam.

Thứ nhất, Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Công – Nông được thành lập năm 1945, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, tôi tớ đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới; chế độ dân chủ đó “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử. Nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản và xây dựng xã hội mới. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà nhân dân ta đổ biết bao công sức, máu xương mới giành được.

Thực tế, ở Việt Nam cho thấy, mọi quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần và được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật, mà ngày càng được hiện thực hóa sinh động trong cuộc sống hàng ngày của đời sống chính trị – xã hội ở nước ta.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Điều đó tiếp tục được thực tiễn chứng minh là hoàn toàn đúng đắn và có sức thuyết phục. Biểu hiện ở chỗ, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ và được phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình, sức lao động được giải phóng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, ở Việt Nam tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo ngày càng cao, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội của Việt Nam  đứng thứ hai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn trong các kỳ họp của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại, các cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri … những điều này cho thấy Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện tốt nhất để cho mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thôngqua dân chủ học tập và dân chủ gián tiếp. Điều đó thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta, thể hiện rõ mục tiêu, động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển đất nước.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định yêu cầu xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân” và “bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”. Đồng thời, Đảng cũng khẳng định việc “phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Bản chất tốt đẹp và tính chất ưu việt đó không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ, giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, những nội dung đề cập trong bài viết của Tổ chức Human Rights Watch là hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu sai trái, bóp méo sự thật, là sự vu khống, là trở lực chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam. Những luận điệu mà Tổ chức Human Rights Watch  đưa ra là bịa đặt, xuyên tạc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hòng xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần hết sức đề phòng, cảnh giác, đấu tranh và vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

 • 27 Tháng Hai, 2018 at 8:58 sáng
  Permalink

  Con bài “dân chủ, nhân quyền” được các thế lực thù địch sử dụng như một công cụ, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 4:11 chiều
  Permalink

  Dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, các thế lực thù địch tự xưng mình là những người có “sứ mệnh” đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Chúng ta hãy nêu cao tinh thần cảnh giác trước những chiêu trò này

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.