CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG GÓP Ý ĐẠI HỘI XIII ĐỂ CHỐNG PHÁ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức như: gửi thư ngỏ, thư trao đổi, thư góp ý cho Đại hội XIII…

1. Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để sự kiện Đại hội đảng các cấp để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Họ cho rằng, Đại hội XIII là thời cơ để thực hiện đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự”. Hiện nay, Trung ương đang tích cực chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ý kiến đóng góp tại Đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Ngược lại, thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến, cấp ủy cấp dưới có thêm gợi ý và định hướng để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của cấp mình. Lợi dụng sự kiện này các thế lực thù địch đã đẩy mạnh sử dụng các hình thức “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XIII”. Nếu ai thiếu nhận thức chính trị, mà chỉ nhìn thoáng qua những bản góp ý, trao đổi được chuẩn bị khá dày dặn, ra vẻ công phu của họ, thì dễ dẫn đến nhầm lẫn cho là sự góp ý trách nhiệm và tâm huyết. Song kỳ thực, đây là vấn đề đã trở nên cũ rích từ nhiều kỳ Đại hội trước mà họ đã tiến hành, nhưng được diễn đạt lại với giọng điệu mới tinh vi, xảo quyệt hơn trước mà thôi.

Họ trình bày khá nhiều vấn đề, nhất là những vụ việc gây rối mang màu sắc chính trị ở địa phương này, địa phương khác. Một số phần tử tự cho mình là “dân chủ” tung hô, cổ súy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập hòng đánh lừa, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin thực hiện theo ý đồ chính trị của họ. Trên các trang mạng, blog hải ngoại Họ đã lợi dụng triệt để đăng tải các bản góp ý cho Đại hội XIII. Sau mỗi nội dung trình bày, Họ đã tùy tiện quy kết Đảng ta cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam giác ngộ yếu kém về yếu tố dân tộc và dân chủ đã tạo ra nỗi đau về hòa hợp dân tộc, dẫn đến “Sự thất bại nghiêm trọng về xây dựng CNXH ở Việt Nam”. Chừng nào ở Việt Nam còn độc tài, độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được. Việt Nam muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng, thực hiện một “xã hội dân sự” như các nước trên thế giới đã tiến hành.

Nhiều phần tử cơ hội chính trị đã “tát nước theo mưa” nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng thông qua cái gọi là “góp ý”, “trao đổi” và Họ cho rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lênin như một cái mành che mắt, vì sự kiên trì Mác – Lênin như một cái chụp lên đầu, trong chế độ độc đảng toàn trị Việt Nam thì làm gì có dân chủ, do đó không cần đảng lãnh đạo”…Các luận điệu được núp bóng dưới các hình thức góp ý, trao đổi, nhưng kỳ thực mưu toan hết sức xảo quyệt của họ đó là đòi xóa bỏ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định trong Điều 4 – Hiến pháp năm 2013.

2. Hãy nêu cao tinh thần cảnh giác thủ đoạn lợi dụng vấn đề đảng chính trị và dân chủ của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng nước ta. Thời gian gần đây các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng triệt để vấn đề đảng chính trị và dân chủ chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vấn đề đảng chính trị và dân chủ được tiếp cận nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhưng với nghĩa chung và phổ biến nhất, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân; còn đảng là tổ chức chính trị mang bản chất giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, thậm chí nhiều giai cấp, sự xuất hiện của một đảng hay nhiều đảng chính trị cũng là lẽ bình thường. Dù dưới màu sắc chính trị hay xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo, tên gọi có khác nhau, nhưng đảng thực chất là đảng chính trị, đảng nào cũng đều hướng tới việc cầm quyền, trong việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước. Trong thực tiễn cho thấy tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tương quan lực lượng giữa các giai cấp, mỗi nước có thể có một đảng hoặc nhiều đảng tranh giành quyền lãnh đạo xã hội theo chế độ nghị trường. Không có một đảng lãnh đạo hoặc không lập được liên minh lãnh đạo giữa các đảng thì tất yếu đất nước sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn.

Dưới chủ nghĩa tư bản, dân chủ nằm trong tay giai cấp tư sản, được tổ chức thành nhà nước tư sản và nhà nước đó bảo đảm quyền dân chủ cho một số ít người là giai cấp tư sản nhằm chống lại đông đảo những người lao động. Ở đó, dân chủ chân chính đã bị giai cấp tư sản lợi dụng và biến thành thứ dân chủ nửa vời, không triệt để ở mọi cấp độ và tính chất. Như vậy, dân chủ chỉ nằm trong tay bộ phận thiểu số là giai cấp tư sản chứ không phải quảng đại quần chúng nhân dân lao động. Họ cổ súy cho rằng: dân chủ là phải đa đảng, nhưng thực tế không phải là như vậy. Những minh chứng hết sức rõ ràng mà ai cũng thấy đó là ở một số nước tư bản mà điển hình là Hoa Kỳ được mệnh danh là “thiên đường tự do”, trong suốt hàng trăm năm qua kể từ khi ra đời tồn tại nhiều đảng, nhưng thực chất chỉ có hai đảng lớn nhất của giai cấp tư sản thay nhau cầm quyền. Mặc dù, là hai đảng thay nhau cầm quyền, nhưng khó ai có thể tìm thấy sự khác nhau về bản chất, về lập trường giai cấp và hệ tư tưởng giữa hai đảng; sự khác nhau đó chỉ là ở tên gọi và một số chính sách nhất định mà thôi.

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chủ là quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình một cách toàn vẹn. Nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra một cách dân chủ, công khai và vì lợi ích của nhân dân. Quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân lao động và được quyết định bởi chính nhân dân. Nói cách khác, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là công cụ trong tay nhân dân, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ một cách toàn diện và tự do, nhằm bảo vệ quyền làm chủ của chính mình và độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền của dân tộc khác. Thể chế chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chống lại tất cả những gì xâm phạm và làm tổn hại tới quyền dân chủ của nhân dân lao động. Do đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu cao cả, vừa là động lực của sự phát triển xã hội và tiến bộ toàn diện không ngừng của nhân dân, đất nước. Phẩm giá của con người được thừa nhận một cách đầy đủ, được tôn trọng và bảo vệ.

Vậy mà, một số phần tử cơ hội chống đối cố tình xuyên tạc, bôi nhọ tình hình dân chủ của chúng ta trong thời gian qua. Họ đã lượm lặt một số hiện tượng còn tồn tại, những hạn chế, một số vụ việc mất dân chủ, điển hình là những vụ án mà cá nhân lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ để quy chụp cho đó là lỗi cơ chế, là lỗi hệ thống. Đây là sự quy kết hoàn toàn sai lệch, không vì một vài hiện tượng sai lệch mà kết luận đó là lỗi hệ thống được. Với Việt Nam, việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa tất yếu còn nhiều tàn dư của xã hội cũ để lại chưa dễ gì xóa bỏ ngay được. Việc xảy ra những vấn đề mất dân chủ chỗ này chỗ kia là biểu hiện của tồn tại xã hội mà chúng ta đang đấu tranh, ngăn ngừa, cải tạo, xây dựng giữa cái cũ và cái mới, đó không phải là bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, những luận điệu cho rằng, chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ không có dân chủ, cổ súy tư tưởng bài xích Đảng, thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thực hiện nhà nước “tam quyền phân lập” là âm mưu, thủ đoạn hết sức xảo quyệt nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. Phương thức, thủ đoạn mà phần tử cơ hội chính trị, thù địch sử dụng trong các “kiến nghị”, “góp ý”, “trao đổi” là gửi đến các cơ quan cao nhất của Đảng, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sau đó, Họ phát tán trên các trang mạng hải ngoại, blog phản động, mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền. Vì vậy, người đọc cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo nhận diện, tránh bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch của họ, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin đối với Đảng và Nhà nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG GÓP Ý ĐẠI HỘI XIII ĐỂ CHỐNG PHÁ

 • 18 Tháng Chín, 2019 at 9:43 sáng
  Permalink

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra, chúng ta hãy cảnh giác và tích cực đấu tranh bác bỏ, làm thất bại tất cả những âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, góp phần bảo vệ Đảng và xây dựng Đất nước!.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2019 at 6:41 sáng
  Permalink

  Cần tỉnh táo, sáng suốt trước những chiêu bài lợi dụng đóng góp ý kiến xây dựng Đảng để chống phá Đảng của những người có “lòng yêu nước”.

  Reply
 • Pingback:CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG GÓP Ý ĐẠI HỘI XIII ĐỂ CHỐNG PHÁ |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.