Cảnh giác với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Gần như thành thông lệ, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc ta, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng vậy, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội liên tục đưa nhiều thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn chống phá đó của chúng.

Thực tiễn đã chứng minh, quá trình hình thành, phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những người cộng sản chân chính luôn phải đấu tranh quyết liệt với những phần tử cơ hội, xét lại, những kẻ “mang danh”, “đội lốt” mác xít, để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản.

Đối với Việt Nam, âm mưu chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa luôn là mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của chúng. Trong đó, trọng điểm là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó lý giải cho việc tại sao cứ ngay trước, trong và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, hoạt động chống phá của chúng lại được tăng cường, ngày càng ráo riết, bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong mọi mặt công tác, hoạt động của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Đại hội lần thứ XIII này của Đảng cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, việc nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, làm thất bại các thủ đoạn đó của chúng, là hết sức quan trọng, cấp thiết, không chỉ đảm bảo thành công của Đại hội, mà còn củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nội dung và thủ đoạn chống phá của chúng thường tập chung vào một số vấn đề lớn sau:

Thứ nhất, về chính trị. Đây là lĩnh vực trọng tâm mà các thế lực thù địch, phản động hướng tới, nhằm làm thay đổi, sai lệch quan điểm, đường lối chính trị của Đảng và chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với thủ đoạn, thổi phồng, bóp méo, khoét sâu những khuyết điểm, hạn chế về vài trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và Chính phủ, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trực tiếp là xuyên tạc, phủ nhận các văn kiện trình Đại hội XIII…,

Thứ hai, về tư tưởng. Chúng sẽ tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tập trung tung ra những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”, “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học thuyết của C.Mác và Nho giáo”, “con đường Bác Hồ chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội”. Và rằng, theo con đường đó sẽ là “sai lầm vô vọng”….

Thứ ba, về tổ chức và công tác cán bộ. Chống phá về tổ chức, là một trong những phương thức cơ bản mà các thế lực thù địch đã sử dụng trong các đợt sinh hoạt dân chủ rộng rãi của toàn dân và các tổ chức chính trị – xã hội. Do vậy, trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng sẽ lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, để lôi kéo các phần tử chống đối, bất mãn với chế độ ký tên tập thể đòi yêu sách, gây sức ép, nhằm thay đổi những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng ta. Thủ đoạn nham hiểm này của chúng nhằm dụ dỗ, mua chuộc những cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất để làm công cụ xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng.

Như vậy, sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ quyết liệt hơn trong thời gian tới. Do đó, chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm của chúng, góp phần bảo đảm sự thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Cảnh giác với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng

 • 4 Tháng Chín, 2019 at 6:54 sáng
  Permalink

  Những luận điệu, chiêu trò chống phá Đảng trước các kỳ Đại hội chẳng có gì mới, chỉ là trò cũ diễn lại của bọn phản động. Tuy nhiên, để Đại hội thành công, chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm của chúng, góp phần bảo đảm sự thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Reply
 • Pingback:Cảnh giác với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng |

 • 9 Tháng Chín, 2019 at 7:07 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch, phản động không bao giờ từ bỏ dã tâm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, vì vậy, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch vừa mang tính cấp cách, vừa lâu dài, gian khó.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.