CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN “ ĐẠO TRÍCH ” CỦA PHẠM TRẦN

Mới đây, trên trang “Doithoaionline” đăng tải bài viết với tựa đề “Hiện tượng chống Đảng từ bên trong”. Đây là bài viết có rất nhiều thông tin sai trái, phản động, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây chia rẽ nội bộ, tạo sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

1. Phạm Trần đã lợi dụng báo Nhân dân để cắt xén xuyên tạc, phản ánh sai sự thật về đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trước hết, chúng ta khẳng định, đây là cách làm rất ấu trĩ của Phạm Trần khi sử dụng chiêu trò “đạo trích” nội dung bài viết đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 19/3/2024 để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi cắt xén, gán ghép sai lệch dưới góc nhìn phiến diện méo mó, to vẽ với mục đích xấu xa, đê hèn phá hoại Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động đã và đang tiến hành các hoạt động phá hoại tư tưởng với các biểu hiện như: Bóp méo, phủ nhận những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng đẩy mạnh sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia; xuyên tạc đời tư, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước; và cho rằng, Việt Nam sử dụng chống tham nhũng là phương tiện để trấn áp bất đồng chính kiến trong hàng ngũ của Đảng. Những vấn đề trên ít nhiều tác động đến tâm lý của cán bộ, đảng viên. Đã xuất hiện một số ít cán bộ, công chức nhà nước, trong đó có cả người đứng đầu thiếu bản lĩnh sợ sai, sợ trách nhiệm không dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thậm trí có cán bộ còn cho rằng “Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai”. Thấy rõ được tác hại của “căn bệnh” này, Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn bệnh né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai của một bộ phận cán bộ, công chức nhằm loại bỏ nó khỏi đời sống xã hội. Qua đó để giáo dục thức tỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, bổn phận thực thi, giải quyết công việc thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao, không trốn tránh trách nhiệm, không được tìm cách đẩy trách nhiệm cho người khác, đẩy lên cho cấp trên, đẩy cho cấp dưới…

Lợi dụng sự công khai, minh bạch, dám phản ánh đúng sự thật của Báo Nhân dân về những hạn chế, yếu kém của một số ít cán bộ, đảng viên, Phạm Trần đã vội vàng đưa ra nhận định rằng “nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống Đảng”, hay “báo Nhân dân đã lên án cán bộ, đảng viên…”. Thực chất, đây vẫn là chiêu trò “rượu cũ” nhưng “bình mới” hay “nhai lại” của của Phạm Trần với mục đích là hạ uy tín cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ, tạo thị phi trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân. Đây là chiêu trò rất nguy hiểm, cần sớm nhận diện và đấu tranh loại bỏ.

2. Phạm Trần đã cố tình xuyên tạc mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trong bài viết, Phạm Trần đã bộc lộ rõ bản chất của một kẻ phản động, bất mãn chính trị, giọng điệu hằn học ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó Y tiếp tục suy diễn cố tình lý giải sai bản chất về mối quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Đây là nhận định mang tính phản động cực đoan, bởi lẽ chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc lý luận chủ yếu quyết định sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết, chủ nghĩa Mác – Lênin đã cung cấp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thế giới quan, phương pháp luận khoa học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; đồng thời, đặt “hòn đá tảng” những vấn đề có tính nguyên tắc về lập trường quan điểm, về tinh thần xử lý mọi việc. Những phạm trù cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng nằm trong những phạm trù cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Những cống hiến đó có được trước hết do Người đã nắm được bản chất cốt lõi, “linh hồn sống” trong tư tưởng của các nhà kinh điển Mác – Lênin là phép biện chứng duy vật.

Bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng. Vì thế, không thể tách rời mối quan hệ vốn có giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin; không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế cho chủ nghĩa Mác – Lênin và ngược lại. Cũng không thể đề cao hoặc tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như bằng cách này hay cách khác lại phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trước luận điểm trên, mỗi cán bộ, đảng viên cần có sự nhạy cảm chính trị để thấy rõ mục đích muốn cô lập, tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nguồn gốc lý luận chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lênin, làm suy yếu và tiến tới phủ định chính tư tưởng Hồ Chí Minh của Phạm Trần. Đây là âm mưu hết sức nguy hiểm vì đích cuối cùng mà phạm Trần và các thế lực thù địch hướng đến đó là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; tiến tới phủ nhận nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, làm suy yếu và đi đến xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.