Chiêu bài của Nguyên Anh về “tự do, dân chủ, nhân quyền”

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và nham hiểm hơn; cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Chúng triệt để lợi dụng chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” để chống phá ta nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên trang mạng xã hội Quyenduocviet có bài viết: “Hãnh diện trong hàng ngũ phản động” của Nguyên Anh. Với những lời lẽ xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn, Y cho rằng người dân “không bao giờ được hỏi ý kiến về Luật Đặc khu, An ninh mạng, Vaccine,…”, và rằng “người dân tự ứng cử ĐBQH thì đảng bỏ tù”, “hàng ngàn nười đang đói khổ trên đường vượt thoát đại dịch mà bị đảng làm lơ, làm tiền”…

Để xem những nội dung mà Nguyễn Anh đưa ra trong bài viết là đúng hay sai, xin nêu ra một vài minh chứng để mọi người có thể thấy rõ “tâm địa đen tối” của Nguyên Anh và hiểu rõ hơn thực chất hơn về vấn đề “tự do, dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam.

Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013) đã dành một chương (chương II), với 36 điều (từ điều 14 đến điều 49) hiến định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nội dung Điều 2 cũng quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Điều đó đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là luôn đề cao quyền làm chủ của Nhân dân, luôn bảo đảm quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Cùng với đó, Pháp luật Việt Nam bảo đảm mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe… không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Để thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn quyền lợi với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân”.

Thực tiễn cho thấy, mọi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực của Nhà nước. Ở Việt Nam giữa quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Ngày 18/01/2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách trắng về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam với phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Cuốn sách đã cung cấp các thông tin, cập nhật về luật pháp, chính sách và những thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong thực hiện quyền con người và những ưu tiên cần thực hiện tốt hơn về quyền con người ở Việt Nam. Liên Hợp quốc luôn đánh giá cao Việt Nam về bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của nhóm dân tộc thiểu số. Thực tế, Việt Nam đứng thứ hai trong khối châu Á – Thái Bình Dương và thứ chín trên 135 nước về tỷ lệ phụ nữ làm việc trong Chính phủ; là nước đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Đến nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền dân sự, chính trị; Công ước về quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc..v..v…Ngày 4/7/2019 tại Geneva (Thụy Sỹ), Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Điều đó đã khẳng định nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tóm lại, những nội dung, ngôn từ mà Nguyên Anh nói về “tự do, dân chủ, nhân quyền” là hoàn toàn sai trái, là những luận điệu bóp méo, xuyên tạc sự thật vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam của Nguyên Ánh và các thế lực thù địch, phản động.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.