CHIÊU TRÒ “THỔI ĐÓM ĂN TÀN” CỦA NGUYỄN LÂN THẮNG

Trên trang Boxitvn.net ngày 26/12/2019 Nguyễn Lân Thắng lại có bài viết: “Nhân chuyện Liên Xô nói chuyện Việt Nam”, trong đó lợi dụng sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cách đây đúng 28 năm vào ngày 26 tháng 12 năm 1991 với bản tuyên bố số 142-H của Xô viết Tối cao Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã chính thức chấm dứt tồn tại. Từ những sự kiện ấy, Nguyễn Lân Thắng với những ngôn từ ngông cuồng, phản động tiếp tục chống phá đường lối, quan điểm, chủ chương chính sách về sự kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng CSVN lãnh đạo.

Nguyễn Lân Thắng đặt vấn đề rằng, tại sao sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu cách nay 28 năm nhưng đến nay CNXH ở một số nước trong đó có Việt Nam chưa sụp đổ. Với tư duy nông cạn, thô thiển và thái độ hằn thù cá nhân, Y đã vào hùa, a dua tán đồng theo các quan điểm phản động: Việt Nam suy mà chưa sụp là bởi tương quan giữa phe bảo thủ và phe đòi hỏi cải cách chưa đủ lớn; hay xu hướng sau chiến tranh lạnh là chuyển đổi xã hội bằng các hình thức hoà bình, nên cần nhiều thời gian hơn.v.v. Bằng những lý lẽ thiển cận, sai lầm, cố tình xuyên tạc, bôi đen, Y cho rằng: CNXH ở tự đổi màu để thích ứng với điều kiện xã hội mới; bám chặt vào các yếu tố về văn hoá, dân tộc, tâm linh… hay dựa vào nền kinh tế quái thai mang danh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng sự thật có phải như vậy?

Sự kiện các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đây là tổn thất to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Song, khi thời gian đã qua đi, những nguyên nhân về sự sụp đổ đó đã được tổng kết, các nước XHCN còn lại trên thế giới cũng từng bước vượt qua được khủng hoảng, tìm ra những con đường mới để tiếp tục kiên định đi tới lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong cuộc xây dựng CNXH.

Từ sự sụp đổ và tan rã của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm: Một là, phải luôn giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh và gắn bó với nhân dân. Tập trung xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc quần chúng và động viên được sức mạnh của nhân dân. Đảng luôn luôn phải giữ vai trò cầm quyền, có nghĩa là Đảng Cộng sản phải thể hiện quyền lực chính trị, quyền lãnh đạo về chính trị và không bao giờ chia sẻ quyền lực đó cho bất kỳ lực lượng nào khác. Lãnh đạo Nhà nước thực hiện tốt chức năng, cụ thể hóa đường lối của Đảng.

Hai là, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng và thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Ba là, xây dựng nền kinh tế ổn định và phát triển vững chắc, giữ được độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế.

Bốn là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm là, Đảng cầm quyền phải nắm chắc lực lượng vũ trang, đặc biệt chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ những vấn đề nêu trên cho phép chúng ta tiếp tục khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng CSVN,  sự nghiệp cách mạng sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu và thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Rõ ràng, mọi lý lẽ mà Nguyễn Lân Thắng – một kẻ mắc bệnh ảo tưởng, chuyên “nghe hơi nồi chõ”, “thổi đóm ăn tàn”, hóng hớt, phỏng đoán, bàn luận tào lao; phát biểu, nhận định hoàn toàn sai trái, bịa đặt. Chúng ta cần lên án và bác bỏ những luận điệu sai trái, sằng bậy của Nguyễn Lân Thắng.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CHIÊU TRÒ “THỔI ĐÓM ĂN TÀN” CỦA NGUYỄN LÂN THẮNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.