Chính Đỗ Ngà bị các thế lực thù địch đầu độc “ma túy chính trị”

Ngày 29/5/2019, trên trang mạng Rfavietnam đăng tải bài viết: “Kiểm soát đối tượng bằng ma túy” của bút danh Đỗ Ngà. Mặc dù tác giả bài viết đã cố gắng tỏ ra là người có hiểu biết về chính trị và viện dẫn ví dụ về quân đội Hoa Kỳ để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam và xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Song, nội dung bài viết chứng tỏ Đỗ Ngà là người vừa thiếu hiểu biết, vừa vô đạo đức, bất nhân, bất nghĩa, bị các thế lực đầu độc “ma túy chính trị”, trở thành kẻ phản động, thâm thù chống Đảng, Nhà nước.

1.  Sự thiếu hiểu biết của Đỗ Ngà thể hiện ngay câu mở đầu bài viết: “Tại các nước dân chủ, đảng phái chính trị đứng ngoài bộ máy nhà nước… Quân đội và cảnh sát, họ chỉ nghe theo tư lệnh của họ trong nhà nước chứ đảng phái chính trị không có ý nghĩa gì.”

Thực tiễn tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang trong lịch sử nhân loại đã chứng minh: Sự xuất hiện của quân đội gắn liền với chính trị, với sự ra đời của Nhà nước và chiến tranh, không thể có và không bao giờ có quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị. Về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, nhà nước và đảng phái chính trị để đấu tranh vũ trang thực hiện mục đích chính trị của giai cấp, nhà nước tổ chức và nuôi dưỡng lực lượng vũ trang đó. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ quân đội là công cụ bạo lực của tầng lớp chủ nô quý tộc, có nhiệm vụ bảo vệ nhà nước chủ nô, thực chất là bảo vệ lợi ích và sự thống trị của tầng lớp chủ nô quý tộc. Trong xã hội phong kiến, quân đội là công cụ bạo lực của giai cấp địa chủ phong kiến, bảo vệ sự thống trị và lợi ích của giai cấp địa chủ phong kiến. Dưới chế độ TBCN quân đội là công cụ bạo lực của giai cấp tư sản có nhiệm vụ bảo vệ nhà nước tư sản và lợi ích của giai cấp tư sản.

Đỗ Ngà đã quá ấu trĩ về chính trị khi viết: “Quân đội Hoa Kỳ chấp hành mệnh lệnh của ông Donald Trump vì ông là Tổng thống của họ chứ đảng Cộng hòa không là gì với quân đội”. Thực chất, Quân đội Hoa Kỳ là công cụ bạo lực quan trọng để duy trì sự thống trị về kinh tế và chính trị của giai cấp tư sản, là công cụ để đàn áp nhân dân lao động trong nước và nô dịch nhân dân các nước khác. Quân đội Hoa Kỳ là một bộ phận của nhà nước tư sản, trực tiếp tham gia vào chính trị nhà nước, quân đội Hoa Kỳ cũng như quân đội các nước tư bản không thể trung lập, đứng ngoài chính trị, “phi giai cấp”, hoạt động của quân đội tư sản không chỉ tuân thủ hiến pháp, pháp luật của nhà nước tư sản, mà còn bảo vệ quyền lợi và địa vị thống trị của giai cấp tư sản (dù là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ). Tổng thống Donald Trump là người của Đảng Cộng hòa, nhà nước mà Ông đứng đầu là nhà nước của giai cấp tư sản, mọi mệnh lệnh của Ông đối với quân đội không có mục đích nào khác là nhằm duy trì, bảo vệ sự thống trị và lợi ích của giai cấp tư sản. V.I.Lênin đã nhiều lần vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản, Người chỉ rõ: “Hiện nay, cũng như trước kia và sau này, quân đội sẽ không bao giờ có thể trung lập được”[1]; “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị – đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản”[2].

2. Đỗ Ngà tự vạch trần bộ mặt của kẻ tay sai phản động, bất nhân, bất nghĩa, thâm thù chế độ cộng sản, Gã viết: “Đã 74 năm, QĐNDVN là con nghiện thứ ma túy chính trị cộng sản. Chính quân đội này, đã nghe lời sai khiến của đảng gây ra cuộc nội chiến tương tàn với chính đồng bào mình trong suốt 21 năm ròng rã…Và hôm nay vẫn thế, đảng chỉ cần phất tay là quân đội sẽ quay nòng súng nghiền nát nhân dân ruột thịt của mình”. Sau khi trích dẫn lời của một số tờ báo đưa tin về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng BQP Trung Quốc, Gã còn trắng trợn vu cáo: “Trung Quốc muốn kiểm soát tư tưởng chính trị trong Quân đội Việt Nam. Trung Quốc muốn thay ĐCSVN cung cấp ma túy chính trị cho QĐNDVN. Đây mới là mối nguy mất nước…” Gã thật bỉ ổi, vô đạo…

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và nhân dân sâu sắc. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam là vì độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Thực tế lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những hy sinh, cống hiến to lớn của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân đội trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như những đóng góp to lớn của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và bạn bè thế giới khâm phục, ngợi ca, tôn vinh. Hơn 74 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, thực sự là một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được các tầng lớp nhân dân Việt Nam tin tưởng, yêu quý, tôn vinh là “Bộ đội Cụ Hồ”, được nhân dân Campuchia yêu quý, tin tưởng gọi là “Quân đội của Nhà Phật”…

Vì vậy, dù có sử dụng trăm phương ngàn kế tuyên truyền, kích động chống phá hết sức thâm độc, các thế lực thù địch không bao giờ có thể phủ nhận được bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý trong lòng nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

[1] V.I.Lênin,  Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến Bộ, M. 1978,  tr.  277.

[2] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 134.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Chính Đỗ Ngà bị các thế lực thù địch đầu độc “ma túy chính trị”

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.