“Chúng nhất định thất bại”

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường; nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế; sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam ngày càng quyết liệt. Chúng trắng trợn xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta “đi ngược lại văn minh nhân loại và xu thế của thế giới hiện nay”. Chúng lập luận rằng, nhân loại văn minh quý trọng tinh thần “các bên cùng thắng”; nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ muốn thắng và “chúng nó phải thua”!

Hẳn mọi người đã rõ, xu thế tất yếu của tiến trình phát triển quan hệ quốc tế hiện nay là hội nhập, hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi. Sự hợp tác giữa các quốc gia dân tộc trên tất cả các lĩnh vực không phụ thuộc vào chế độ chính trị, kinh tế, xã hội nhằm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế đã được pháp luật hóa trong các văn bản pháp lý quốc tế quan trọng. Tuyên bố năm 1970 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về các nguyên tắc của Luật quốc tế quy định các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế “nhằm mục đích duy trì hoà bình, an ninh quốc tế và góp phần vào việc ổn định kinh tế thế giới, vì sự phồn vinh chung của các dân tộc và hợp tác quốc tế”. Mối quan hệ giữa hai quốc gia chỉ tồn tại và phát triển lâu dài nếu cả hai bên đều được lợi, cả “hai bên cùng thắng”; nếu quan hệ chỉ nhằm mang lại lợi ích cho một bên thì quan hệ đó sẽ không tồn tại được lâu dài. Đó là quy luật, là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ và hợp tác quốc tế hiện nay.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới”[1]; “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”[2].

Nguyên tắc “bình đẳng và cùng có lợi”, “các bên cùng thắng” được Việt Nam luôn đề cao và tuân thủ. Chúng ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, “có lợi” cho mình; song, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới, “có lợi” cho nhân loại và tất cả bạn bè, đối tác với Việt Nam. Đó là chủ trương, chính sách tiến bộ, phù hợp với xu thế chung của quan hệ quốc tế trong thế giới đương đại.

Không thể nói bừa rằng đường lối, chính sách đó là trái với xu thế của văn minh nhân loại; rằng Việt Nam chỉ muốn thắng và “chúng nó phải thua”. Họ đã cố tình nhập nhằng, đánh lộn khái niệm để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm nhằm cô lập Việt Nam trên trường quốc tế, làm suy yếu đất nước, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Thử hỏi, theo họ “chúng nó” ở đây là ai? Đó tuyệt nhiên không phải là những bạn bè và đối tác của Việt Nam, không phải là nhân dân thế giới đã và đang cùng nhau hợp tác chung sức vì sự sự phát triển của mình và vì sự nghiệp chung của nhân loại.

Nếu nói rằng, “chúng nó phải thua” theo như theo cách họ nói, thì đó phải là những thế lực chống đối đang hàng ngày hàng giờ thực hiện “diễn biến hòa bình” công kích, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Những thế lực đó nhất định “phải thua”; âm mưu, thủ đoạn chống phá và các ngòn đòn, chiêu thức chống phá của chúng nhất định bị phá sản.

Không thể có sự “nhầm lẫn” giữa các quốc gia dân tộc và bạn bè, đối tác của Việt Nam với các thế lực thù địch đang thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 83-84.

[2] Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phụ trương đặc biệt Báo Nhân dân ngày 15/9/2015.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on ““Chúng nhất định thất bại”

 • 23 Tháng Hai, 2016 at 7:45 sáng
  Permalink

  Xuyên xuốt quá trình gần 30 năm đổi mới, chúng ta thấy một trong những nguyên tắc khi thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đó là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi. Những kẻ cơ hội đang lợi dụng sự kiện Việt Nam tham gia hiệp định TPP để xuyên tạc quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, thông qua đó hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Đó quả là âm mưu nham hiểm và thâm độc của các thế lực thù địch, thay vì thốt ra những lời lẽ bịa đặt, bôi xấu các vị hãy làm đẹp hơn hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế đi

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 8:01 sáng
  Permalink

  Trong tình hình quan hệ quốc tế giao lưu mở cửa hiện nay, ý đồ thâm độc và hoạt động ráo riết, xảo quyệt của chúng (các thế lực phản động, thù địch) hòng gây cho cách mạng Việt Nam gặp nhiều khó khăn, trước hết là làm rối loạn về tư tưởng nhân dân, không ổn định về kinh tế, xã hội, gây lộn xộn về an ninh trật tự để tiến tới bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Rất cần những bài viết như “Chúng nhất định thất bại” để vạch rõ bộ mặt hại nước, hại dân của bọn người “khẩu xà, tâm xà” cho đông đảo nhân dân và bè bạn quốc tế được biết!

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 1:55 chiều
  Permalink

  Bài viết hay, đã vạch rõ mưu đồ và ý định đen tối của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Họ đã cố tình nhập nhằng, đánh lộn khái niệm để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những thế lực đó nhất định “phải thua” vì âm mưu, thủ đoạn chống phá và các ngón đòn, chiêu thức chống phá của chúng chẳng thể đánh lừa được người dân Việt Nam cũng như nhân loại tiến bộ trên thế giới vì những gì mà thực tế đang diễn ra.

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 8:31 chiều
  Permalink

  Đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và khu vực là đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi. Nếu tuân thủ những nguyên tắc ấy thì Việt Nam sẽ sẵn sàng là bạn với tất cả các nước, không phân biệt chế độ kinh tế – chính trị và được gọi là đối tác. Còn ngược lại, những thế lực đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân, chống phá cách mạng Việt Nam thì được gọi là đối tượng. Là đối tác, sẽ cùng bắt tay, cùng có lợi. Nhưng là đối tượng của cách mạng thì chỉ có con đường là chuốc lấy thất bại thảm hại.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.