Con quái thú Le Nguyen

Không từ bỏ dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm, hạ bệ uy tín của Hồ Chí Minh, gần đây, Le Nguyen lại tiếp tục hằn học viết bài phủ nhận tư tưởng và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài viết “Đúng, không có bác Hồ thì làm gì có tư tưởng không có gì ngày hôm nay!” trên blog Danlambao.

Hòng phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, Le Nguyen đã trắng trợn xuyên tạc rằng: “hội đồng lý luận trung ương đảng thu gom những câu nói cũ mèm, buồn cười dưới tầm trí tuệ, chế biến nâng cấp lên thành tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đây là luận điệu rất “ác ý” và cực kỳ phản động của Le Nguyen. Như mọi người đều biết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Đó là sự khái quát rất khoa học của Đảng, xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, bác bỏ hoàn toàn sự bịa đặt trắng trợn của Le Nguyen – con quái thú “ăn cháo đá bát” đã cho rằng: “tất cả các câu nói về mọi phương diện ngành nghề được các ông bà lý luận gia, lý thuyết gia của làng Ba Đình sáng chế gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh được lịch sử cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Tư tưởng Hồ Chí Minh, mà cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng ấy, cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và quyết tâm bảo vệ nền độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Ngày nay, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng tạo thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giá trị lịch sử và hiện thực đã khẳng định tính khoa học và cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của Le Nguyen cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là “những câu nói cũ mèm, buồn cười dưới tầm trí tuệ”.

Để phủ nhận, hạ bệ uy tín của Hồ Chí Minh, Le Nguyen cho rằng: “Hồ Chí Minh là lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa rõ nguồn gốc, được bộ máy tuyên truyền của Đảng độc quyền quyền lực lãnh đạo nhà nước, xã hội Việt Nam phù phép biến thành cha già dân tộc, thành thánh của dân tộc Việt Nam”. “Vị cha già dân tộc” là danh hiệu mà nhân dân Việt Nam tôn vinh đối với công lao to lớn của Hồ Chí Minh chứ không phải do Người “tự xưng” và cũng không phải do Đảng, Nhà nước ta “phù phép biến thành” như Le Nguyen đã trơ trẽn rêu rao, xuyên tạc. Le Nguyen, kẻ ác thú đã không biết được rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh không bao giờ mong muốn mình được làm “ông này”, “bà nọ”. Người luôn tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Thực hiện khát vọng ấy, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Mặc dù là lãnh tụ của Đảng và dân tộc, nhưng Hồ Chí Minh luôn thể hiện mình là con người giản dị, cao thượng và là tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Những cống hiến to lớn và sự mẫu mực về nhân cách của Người đã làm rung động triệu triệu con tim người dân Việt Nam và thế giới. Thật khó có thể thống kê hết số lượng những công trình, cuốn sách, bài báo ca ngợi và nghiên cứu những giá trị tư tưởng, đóng góp lớn lao mà Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam và toàn thể nhân loại. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Đại Hội đồng UNESCO lần thứ 24 họp tại Paris, đã thông qua Nghị quyết số 24C/18.65 về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Cho đến tận bây giờ và mãi mãi mai sau, trong mỗi con tim, khối óc người dân Việt Nam, ở mọi lứa tuổi, tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo vẫn luôn khắc ghi công lao trời biển của Bác. Chính vì thế, trong nhiều gia đình Việt Nam, ngoài thờ cúng tổ tiên còn thờ cả Bác, đó cũng là đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Sự suy tôn, kính trọng, cảm phục của dân tộc Việt Nam, của UNESCO, của các tổ chức khoa học và những nhà hoạt động chính trị, những học giả có uy tín trên thế giới đối với Hồ Chí Minh hoàn toàn là những đánh giá khách quan. Nó bác bỏ luận điệu xuyên tạc của kẻ “vong ơn bội nghĩa” như Le Nguyen cho rằng, Hồ Chí Minh được tôn vinh “với những câu chuyện hư cấu, hoang đường đầy màu sắc mê tín, thần thoại rất lố bịch”.

Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng và hạ bệ uy tín Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định bản chất phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta của con quái thú Le Nguyen là không hề thay đổi mà ngày càng nguy hiểm hơn. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, quyết liệt đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái của quái thú – Le Nguyen và các thế lực thù địch để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Con quái thú Le Nguyen

 • 28 Tháng Chín, 2018 at 3:49 chiều
  Permalink

  Những cống hiến to lớn của Bác Hồ không những mãi mãi được dân tộc Việt Nam tôn vinh, mà hơn thế nữa, những di sản to lớn mà Người để lại đều được thế giới thừa nhận. Mọi cố gắn xuyên tạc, bôi nhọ hòng hạ bệ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ càng làm rõ hơn bộ mặt phản động của những kẻ như Le Nguyen

  Reply
 • 29 Tháng Chín, 2018 at 8:24 chiều
  Permalink

  Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh được lịch sử cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Chính vì vậy, những luận điệu xảo trá, xuyên tạc của Le Nguyen chỉ là những câu chửi đổng vô nghĩa!

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 7:12 sáng
  Permalink

  Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chí Minh mãi là bài ca sáng trong đẹp đẽ cho lý tưởng, khát vọng đức hy sinh vì dân, vì nước của Bác.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 7:36 sáng
  Permalink

  Không từ bỏ dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm, hạ bệ uy tín của Hồ Chí Minh, Le Nguyen đúng là con quái thú ngoan cố, đáng phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:20 sáng
  Permalink

  trong khi thế giới đang hướng về Hồ Chí Minh như một nhà cộng sản, nhà tư tưởng vĩ đại của thời đại và định hướng, dẫn dắt cách mạng Việt Nam đang tiến từng bước vững vàng với nền, thì Lê Nguyên có cố tình phủ nhận, xuyên tạc bao nhiêu cũng vô ích.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:33 sáng
  Permalink

  Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh được lịch sử cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Tư tưởng Hồ Chí Minh, mà cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:46 sáng
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng của Người là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là xây dựng đất nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Luận điệu của Le Nguyen là hết sức phản động, bịa đặt.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 9:29 sáng
  Permalink

  Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chi Minh mãi mãi được dân tộc Việt Nam tôn vinh. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Người về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đi đôi với giữ nước.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 2:12 chiều
  Permalink

  Chỉ có kẻ tâm tà, phản động như Le Nguyen mới có những luận điệu xuyên tạc, ác ý về tư tưởng Hồ CHí Minh

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 7:42 chiều
  Permalink

  Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những tư tưởng của Người luôn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới là biểu tượng sáng ngời cho trí tuệ và nhân cách con người Việt Nam. Mọi hành động xúc phạm Người đều là tội ác, đáng bị lên án và trừng trị

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 9:03 sáng
  Permalink

  Càng xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng làm cho hình ảnh của Người trở lên rạng ngời, vĩ đại và càng làm cho nhân loại tiến bộ, nhân dân Việt Nam yêu nước thêm kính trọng và yêu mến Người ,đồng thời, căm ghét bọn phản động bán nước đã và đang phá hoại hòa bình trên đất nước ta!.

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 10:18 chiều
  Permalink

  Mọi cố gắng xuyên tạc, bôi nhọ hòng hạ bệ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ càng làm rõ hơn bộ mặt phản động của những kẻ như Lê Nguyễn

  Reply
 • 3 Tháng Mười, 2018 at 6:52 sáng
  Permalink

  dù bọn phản động có sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa vẫn không bao giờ đạt được mục đích xấu xa của chúng

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.