Đa nguyên chính trị – bánh vẽ dân chủ, con đường thủ tiêu cách mạng

Gần đây, các thế lực thù địch lại tiếp tục kích động, kêu gọi việc thực hiện “đa nguyên chính trị” ở Việt Nam. Chúng ngụy tạo, quy kết một cách hàm hồ rằng: “Đảng Cộng sản dẫn dắt với danh nghĩa độc lập và giải phóng dân tộc…nhưng cuối cùng, tự do đi lại, cư trú, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do ý kiến, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do chính trị, tự do đoàn thể, tự do hội họp, mọi thứ tự do đều bị tước đoạt, cấm đoán”. Từ đó chúng kêu gọi: “Cuộc hành trình mà chúng ta đang dấn bước là hành trình tiến tới thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên”. Vậy đằng sau âm mưu đó là gì?

Trước hết cần khẳng định chế độ đa đảng không phải là thước đo của dân chủ, mà đó là con đường thủ tiêu cách mạng.

Cái gốc để bảo đảm dân chủ hay không dân chủ là tư liệu sản xuất nằm trong tay ai. Dưới chủ nghĩa xã hội, tư liệu sản xuất nằm trong tay nhân dân và họ là người làm chủ xã hội. Dưới chủ nghĩa tư bản tư liệu sản xuất nằm trong tay một số nhà tư bản, nền dân chủ đó là quyền làm chủ của một nhóm tư bản độc quyền. Còn quần chúng nhân dân chỉ là những người bị thống trị. Tất cả các nền dân chủ hiện nay bao giờ cũng chịu sự chi phối của đảng chính trị cầm quyền. Ngay cả ở nước Mỹ, mặc dù tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng tư sản, cho dù là đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Chế độ đa đảng dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, vì tất cả các đảng cánh hữu đều nhằm phục vụ chế độ tư bản.

Thực tiễn cách mạng thế giới cho thấy, chỉ có các thế lực thù địch mới tìm mọi cách nói xấu, bôi nhọ, hòng hạ uy tín, vô hiệu hóa, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong đó thủ đoạn, chiêu trò cổ súy, kích động, kêu gọi việc thực hiện “đa nguyên chính trị” là một ngón đòn vô cùng thâm hiểm, ác độc. Vì thế, chúng ta không bao giờ ảo tưởng, mắc mưu kẻ thù ủng hộ, tán dương, coi “đa nguyên chính trị” là cứu cánh của cách mạng. Đây chính là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch làm cho chúng ta mất phương hướng chính trị, mơ hồ về bản chất giai cấp tiến tới phủ nhận những thành quả cách mạng của nhân dân mình, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Bên cạnh đó, cũng cần khẳng định rằng, đối với cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Là chính đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, hơn 86 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình, đồng thời Đảng vươn lên thành biểu tượng về dân chủ – nhân tố có ý nghĩa quyết định tới dân chủ hóa hệ thống chính trị và dân chủ hóa xã hội.

 Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Để được nhân dân thừa nhận là người lãnh đạo, Đảng đã phải trải qua một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử thách, hy sinh với hàng vạn người con ưu tú của Đảng và dân tộc đã ngã xuống. Đó không phải là ý chí chủ quan về chính trị mà là một tất yếu khách quan của lịch sử, mọi mưu toan hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là trái với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa tiến bộ và lạc hậu. Nhưng với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm qua cho thấy, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo chu đáo; uy tín, vị thế Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã và đang là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà còn được thế giới ngợi ca và đánh giá cao.

Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và thực tế đến nay chưa có một căn cứ nào đủ sức thuyết phục để bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chưa có lực lượng chính trị nào, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đưa dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Đa nguyên chính trị – bánh vẽ dân chủ, con đường thủ tiêu cách mạng

 • 29 Tháng Chín, 2016 at 3:32 chiều
  Permalink

  Thực chất không tồn tại cái gọi là đa nguyên về chính trị. Trong thời đại ngày nay, chỉ tồn tại hoặc là nhà nước của giai cấp tư sản, hoặc là nhà nước xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân. Cổ súy cho đa nguyên về chính trị vừa là sự dốt nát về nhận thức, vừa là âm mưu xảo trá hòng thủ tiêu, phá hoại nhà nước xã hội chủ nghĩa!

  Reply
 • 30 Tháng Chín, 2016 at 11:01 sáng
  Permalink

  đa nguyên chính trị chỉ là chiêu trò của những kẻ múa mép nhằm lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. còn thực chất không hề có cái gọi là đa nguyên chính trị. Thực tế từ xưa đến nay dù mỗi quốc gia, dân tộc có theo chế độ nào đi chăng nữa , thì nhà nước đó đều do một giai cấp lãnh đạo, phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị. Trong xã hội chủ nghĩa xã hội, lợi ích của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân trong xã hội là thống nhất. do đó, đa nguyên chính trị thực chất chỉ là cái bánh vẽ dân chủ, con đường thủ tiêu cách mạng. Cần cảnh giác với những luận điệu phản động như vậy.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 9:35 sáng
  Permalink

  Đa nguyên chính trị chỉ là chiêu trò của những kẻ múa mép nhằm lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin mà thôi

  Reply
 • 5 Tháng Sáu, 2019 at 9:52 sáng
  Permalink

  Nói như con vẹt. Hãy nhìn thực tế của VN xem dân có tự do, dân chủ không

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.