Đa nguyên, đa đảng mới mở ra kỷ nguyên dân chủ – Một sự mơ hồ của Bùi Tín

Ngày 10-2-2016, trên trang mạng xã hội Bùi Tín rêu rao về cái gọi là “Chỉ một lối thoát: Lao nhanh ra phía trước”. Với luận điệu hết sức độc địa, Bùi Tín phê phán các vị lãnh đạo Đảng, nhưng ngang ngược hơn là tự vạch ra “kế hoạch hành động” của Bộ Chính trị để “tháo gỡ vướng mắc”. Qua đó, Bùi Tín nêu từng việc trong các quý để Đảng thực hiện, trong đó có bàn chuyện thay đổi Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi tên Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng để “toàn dân mở ra kỷ nguyên dân chủ thực sự”. Tôi thấy cần phải trao đổi với Bùi Tín về một số vấn đề sau:

Thực tiễn một số nước trên thế giới thực hiện đa nguyên, đa đảng cho thấy, hầu hết ở các nước đó lại nổ ra các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị. Ở một số nước, sự đấu đá này thậm chí dẫn đến xung đột, nội chiến, người dân không được hưởng lợi gì từ các nền dân chủ này, và đã làm cho hàng triệu người thiệt mạng, hàng chục triệu người lâm vào cảnh nghèo, đói, minh chứng điển hình là tình hình Syria hiện nay. Ở một số nước tư bản khác thực chất “đa nguyên, đa đảng” vẫn là nhất nguyên chính trị, đó là một chế độ chính trị tư sản và giai cấp tư sản vẫn là giai cấp duy nhất cầm quyền thống trị xã hội. Thực tế đó cho thấy, thực chất của đa nguyên, đa đảng ở các nước đó là sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị xã hội nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước.

Như vậy, cần khẳng định dứt khoát rằng “đa nguyên, đa đảng” không phải là yếu tố duy nhất, nền tảng duy nhất đảm bảo dân chủ đích thực cho nhân dân. Không có một giá trị “dân chủ” chung cho mọi loại hình tổ chức xã hội, nhà nước. Bởi “dân chủ” là một giá trị xã hội của một xã hội cụ thể, được cấu thành bởi nhiều yếu tố, trong đó cốt lõi là lực lượng cầm quyền xã hội, cơ chế quản lý xã hội và trình độ làm chủ của người dân. Vì vậy, bất cứ một xã hội nào mà nhà nước của giai cấp cầm quyền tôn trọng nhân dân, chăm lo cho nhân dân, coi nhân dân là gốc, là chủ thể của quyền lực và bảo đảm quyền lực thực tế của nhân dân thì xã hội đó có dân chủ thực sự.

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, và điều đó được thể hiện ngay trong Cương lĩnh chính trị, muc tiêu, chương trình hành động của Đảng, được thể chế thông qua hệ thống Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đều khẳng định “mọi quyền lực thuộc về nhân dân”, nhân dân là người làm chủ đất nước. Dân chủ là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành quả cách mạng hơn 70 năm qua của nhân dân ta đã khẳng định bản chất tốt đẹp không thể phủ nhận của chế độ xã hội chủ nghĩa .

Mặc dù, trong lịch sử nước ta đã từng tồn tại nhiều đảng phái chính trị, nhưng, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không một đảng phái nào có đủ năng lực để lãnh đạo nhân dân giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam. Trong hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp, hàng chục cuộc khởi nghĩa vũ trang oanh liệt của các sĩ phu yêu nước và nhân dân Việt Nam nổ ra nhưng rốt cuộc vẫn không giành được thắng lợi. Nhưng khi lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn con đường cách mạng thì cách mạng thành công. Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu tinh hoa nhân loại và kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, lãnh đạo nhân dân đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác. Từ khi ra đời, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững nền độc lập, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mang lại quyền làm chủ thực sự cho nhân dân Việt Nam.

 Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân ta đang từng bước làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống của mình; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; nhân dân ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Để có được nền dân chủ thực sự như hiện nay, nhân dân ta đã anh dũng đấu tranh gian khổ, có biết bao xương máu đã đổ xuống để giành độc lập, tự do cho dân tộc; thế hệ trẻ hôm nay mãi mãi biết ơn các thế hệ cha, anh đã chiến đấu quên mình vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhờ đó mà nhân dân ta mới có được vinh quang như hôm nay.

Rõ ràng đòi “đa nguyên, đa đảng” là thủ đoạn thâm độc, là âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Bùi Tín và đồng bọn. Được một số tổ chức phản động xúi giục, được các thế lực thù địch nuôi dưỡng, bố thí, Bùi Tín đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bùi Tín đã phản bội Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục làm những điều ác, tuyên truyền kích động nhân dân và xúi giục những người nhẹ dạ, cả tin chống Đảng, chống Nhà nước, vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Đa nguyên, đa đảng mới mở ra kỷ nguyên dân chủ – Một sự mơ hồ của Bùi Tín

 • 20 Tháng Ba, 2016 at 8:34 chiều
  Permalink

  Trình độ dân chủ phụ thuộc vào bản chất của chế độ chính trị, vào bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của đảng chính trị cầm quyền, trình độ dân trí,… chứ không phụ thuộc vào số lượng chính đảng. Con đường phát triển ở Việt Nam không đồng nghĩa với sự đa nguyên ý thức hệ. Con đường đi lên của cách mạng Việt Nam mặc dù rất vinh quang, nhưng không bằng phẳng, đó là cuộc chiến đấu chống lại những gì cũ kỹ, hư hại nhất là những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động như Bùi Tín, để xây dựng những cái mới mẻ, tốt tươi.

  Reply
 • 21 Tháng Ba, 2016 at 7:02 sáng
  Permalink

  Bùi Tín – kẻ luôn cho mình thông minh xuất chúng hơn người. trước khi thể hiện sự xuất chúng của mình thì bao giờ cũng vậy hắn luôn chê bai, dè bửu người khác rồi vỗ ngực làm người mang trái tim “đan khô” soi đường, chỉ lối cho quốc dân đi. kỳ thực hắn là ai, một kẻ đào tẩu đổi vình hoa phú quý lấy sự ô nhục cho cả dòng họ không hơn không kém.

  Reply
 • 21 Tháng Ba, 2016 at 7:26 sáng
  Permalink

  hiện nay ở Việt Nam không có cơ sở xã hội cho chế độ đa đảng. Hệ thống chính trị ở Việt Nam vận hành theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Xã hội Việt Nam không có mâu thuẫn đối kháng. Đảng, Nhà nước không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Mục tiêu và lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân là thống nhất cùng thực hiện xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” chỉ có mục đích duy nhất là nhằm xóa bỏ ĐCSVN khỏi đời sống chính trị của đất nước, cổ vũ cho các đảng tư sản hoạt động ở nước ta, đưa Việt Nam phát triển theo “khuôn mẫu” của các nước phương Tây. Điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2016 at 9:37 chiều
  Permalink

  Bùi Tín tên phản đồ bán nước, hại dân, kẻ vong ân bội nghĩa lại “ngứa mồm” nôn ra toàn là những điều ác khẩu, tuyên truyền kích động nhân dân ta và xúi giục những người nhẹ dạ, cả tin chống Đảng, chống Nhà nước; thật là khổ thẹn cho dòng họ Bùi và cha mẹ hắn đã mang nặng, đẻ đau ra hắn; năm nay hắn cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, không hiểu hắn còn mộng ước gì cho tương lai của hắn ở nơi chín suối; chúng ta hãy cầu chúc cho hắn sớm đi gặp Diêm vương nhé.

  Reply
 • 23 Tháng Ba, 2016 at 9:18 sáng
  Permalink

  Bùi Tín và đồng bọn của hắn có biết rằng trong lịch sử nước ta đã từng tồn tại nhiều đảng phái chính trị, nhưng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có đủ năng lực để lãnh đạo nhân dân giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam. Từ khi ra đời, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững nền độc lập, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mang lại quyền làm chủ thực sự cho nhân dân Việt Nam. vai trò và uy tín của Đảng đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin tưởng và yêu mến, vậy thì tại sao phải thực hiện đa nguyên, đa đảng làm gì? hay do Bùi Tín nói nhiều nên bị loạn ngôn rồi.

  Reply
 • 23 Tháng Ba, 2016 at 2:52 chiều
  Permalink

  Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” chỉ là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, thành quả cách mạng hơn 70 năm qua của nhân dân ta đã khẳng định bản chất tốt đẹp không thể phủ nhận của chế độ xã hội chủ nghĩa và những bước tiến vượt bậc về dân chủ, nhân quyền ở nước ta.

  Reply
 • 24 Tháng Ba, 2016 at 7:46 sáng
  Permalink

  Một xã hội dân chủ thực sự phải lấy “cái gốc” là nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân – lực lượng đông đảo nhất. Xã hội tư bản với đa nguyên đa đảng, nhìn vẻ bề ngoài tưởng chừng như là một xã hội dân chủ, nhưng thực chất đó là nền dân chủ giả hiệu bởi quyền lực nhà nước tập trung trong tay một thiểu số những nhà tư bản tài phiệt, còn phần lớn nhân dân vẫn chỉ là “công cụ chính trị” của các đảng phái. Cho nên, Bùi Tín à, với thực tại xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà đại đa số nhân dân thấy được quyền lợi, lợi ích chính đáng của mình, thấy rõ vai trò của mình trong sự nghiệp cách mạng thì há gì chúng tôi – nhửng người dân của một đất nước dân chủ lại nghe những tiếng “hú” hoang dại của ông.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.