“Dân chủ”, “nhân quyền” phương Tây – ít hay, nhiều dở

Cùng với các chiêu bài về tự do, dân chủ, hợp tác, ngoại giao thân thiện là các chiêu bài “nhân quyền”, “tự do thương mại”, “hợp tác giáo dục đào tạo”,…, người phương Tây muốn đến Việt Nam bằng nhiều cách; trong đó, có một phương cách “ hiệu quả nhất”, vừa tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, vừa thực hiện được mưu đồ “luồn thật sâu, leo thật cao” vào các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội ở Việt Nam; từ đó, gây dựng cơ sở, thực hiện “nội công, ngoại kích”, chống phá ta trên nhiều mặt trận, cả chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, cả văn hóa, ngoại giao, quân sự, an ninh.

Một trong những nội dung mấu chốt, cốt lõi của vấn đề “nhân quyền ở Việt Nam” là phương Tây muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Làm việc này, phương Tây đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối: xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì thế, hai trong nhiều vấn đề then chốt của các học thuyết “dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây cần áp dụng đối với Việt Nam” là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta; từ đó giành lại chiến thắng trong hòa bình, cái điều họ luôn luôn mong muốn và rất cần nhưng đã để tuột trong chiến tranh của gần 4 thập niên trước đây. Người phương Tây sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” suy đến cùng là nhằm mục đích phá hoại Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tổng hợp lại có thể thấy, các chiêu bài: tự do, dân chủ, nhân quyền, đa đảng, đa nguyên chính trị, tôn giáo, dân tộc, phi chính trị hoá lực lượng vũ trang… người phương Tây đều nhằm vào mục đích duy nhất: không thừa nhận chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đồng tâm, gắng xây đắp nên. Bởi lẽ, họ biết rằng, chừng nào ở Việt Nam còn có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì chừng ấy ở đất nước này vẫn sẽ còn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vẫn sẽ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và điều đó, là trái với ý đồ, ngược lại sự mong muốn của họ, Đảng Cộng sản Việt Nam là “nguyên nhân”, là vật cản trở họ thực hiện giấc mộng làm chủ thế giới cũng như ý đồ xếp đặt lại trật tự thế giới theo kiểu phương Tây.

Một trong những nội dung quan trọng khác của học thuyết “dân chủ, nhân quyền” của phương Tây đối với Việt Nam là họ cố tình xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “thiếu nền dân chủ“, “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, lấy đó làm cớ để tuyên truyền sai lệch, thiếu thiện chí khi dựng nên bức tranh u ám về Việt Nam, cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không có năng lực lãnh đạo cách mạng, không có khả năng đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc và tôn giáo. Với chiêu bài này, phương Tây đang tiếp tay cho các thế lực cực đoan tôn giáo, mở rộng không gian hoạt động, tạo ra mối hiểm họa đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; qua đó, khuyến khích, kích động những phần tử bất mãn, phản động trong các tôn giáo nổi dậy chống đối Đảng, Nhà nước ta.

Sự thật của cái mà người phương Tây gọi là tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là một số tín đồ tôn giáo cực đoan đang tìm cách khôi phục lại các giáo phái đã bị đào thải trong lịch sử, cũng như phục hồi hoạt động của các tổ chức trá hình tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời, kích động các tổ chức, lực lượng có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng. Thực chất của vấn đề “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực thù địch đang khuyếch trương ầm ĩ là phủ nhận con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiã xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, là sự phủ nhận nền tảng tư tưởng và vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm việc đó, phương Tây đã và đang vi phạm luật pháp và các điều ước quốc tế về tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam. Việc áp đặt các giá trị dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây vào Việt Nam dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, nhân đạo” chỉ là giả tạo, thực chất là vì lợi ích của Mỹ, hoàn toàn không phải vì dân chủ, nhân quyền đích thực mang giá trị nhân đạo, nhân văn, cũng chẳng phải là lòng tốt, sự yêu thương, chăm sóc của giới cầm quyền các nước phát triển ở phương Tây ưu tiên, dành cho dân tộc Việt Nam. Đối với kẻ đã từng đến xâm lược nước ta, thất bại cay đắng ở Việt Nam và buộc phải “cuốn gói”, rút quân về nước, ra đi trong uất hận thì làm gì có sẵn lòng tốt, sự nhân từ, bao dung, quang minh, chính đại để quay lại yêu thương, quí trọng, tận tình giúp đỡ, cứu vớt con người Việt Nam một thời họ coi là thù địch.

Sự thật vẫn là sự thật và bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt, trà đạp lên nó; đặc biệt là trong thế giới đương đại, khi mà giao lưu quốc tế được mở rộng, các phương tiện thông tin đại chúng đã đạt đến trình độ siêu đẳng, tự động hoá tới mức 3G, 4G trong “một thế giới phẳng” thì không có điều gì che giấu được. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt của một đất nước gần 40 năm kết thúc chiến tranh đã hoàn toàn khác trước. Đất nước Việt Nam đã hồi sinh và đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của 90 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, không ngừng nâng lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục trong nhiều năm là trên 7%, riêng năm 2013, mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,42 %/năm; đó là mức tăng trưởng mà nhiều nước trong khu vực không thể có được vào thời điểm suy thoái.

Hàng năm, khách quốc tế, bạn bè khắp năm châu, bốn biển; trong đó có nhiều người phương Tây, những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở chiến trường Việt Nam đến tham quan, du lịch đều nhìn thấy sự thật: Đất nước Việt Nam sau gần 40 năm kết thúc chiến tranh đã thay da đổi thịt, sự sống đang hồi sinh; dù còn nhiều việc phải làm, đời sống chưa thật sự khá giả; song cái quý nhất là chính trị – xã hội ổn định, cuộc sống thật sự có hoà bình, tự do, trật tự an toàn, an ninh tốt, nhân dân thật sự là chủ nhân của đất nước. Hiếp pháp năm 2013, nhất là chương 2 với nhiều điều mới, phản ánh rất rõ tính chất ưu việt của nền dân chủ, nhân quyền của dân tộc Việt Nam, thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam. Đó là điều hơn hẳn những người tự cho mình cái quyền đi phán xét, ban phát dân chủ, nhân quyền cho nước khác, nhưng ở ngay nước họ, tệ nạn xã hội còn nhiều, súng đạn buôn bán tràn lan, tệ nạn khủng bố, giết người vô cớ liên tục diễn ra, biểu tình, bãi công là chuyện thường ngày như cơm bữa, v.v… Phải chăng như thế là tự do, dân chủ, là quyền con người được tôn trọng, đề cao?

Cuộc sống vẫn cứ thế, trôi đi. Những điều giản dị ở Việt Nam là chăm lo cho nước được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai ai cũng được học hành đã và đang được khẳng định. Đó là đạo lý, là lẽ sống giản dị, chân tình của người dân Việt Nam tin yêu đi theo Đảng. Xin ai tự thừa nhận là tốt bụng, có lương tâm, biết sống vì con người thì đừng dại làm những điều sai trái, phản dân, hại nước, cản trở sự tiến bộ của lịch sử. Giá rét sẽ qua đi, mùa xuân sẽ đến. Ai đó dù cố tình cũng chỉ có thể bóp nát được một vài bông hoa còn ý định huỷ diệt mùa xuân là không thể, không bao giờ làm được. Quy luật của ngàn đời vẫn thế. Xin đừng nhân danh, giả danh, giả nghĩa làm những điều phi nhân tính. Còn như ai đó vẫn “ngựa quen đường cũ”, vẫn cứ sặc giọng lên lớp về “dân chủ, nhân quyền” này nọ, xin hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử ngàn năm đánh giặc để dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; xin hãy đến thăm đất nước Việt Nam với những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được đang bày đặt trước mắt mọi người./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on ““Dân chủ”, “nhân quyền” phương Tây – ít hay, nhiều dở

 • 4 Tháng Mười Một, 2015 at 6:55 sáng
  Permalink

  Thật nực cười, tại sao lại cứ lấy cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” của phương Tây để áp đặt giá trị lên các nước khác? Làm gì có cái được gọi là “giá trị chung” cho toàn thể nhân loại? Mà hãy “soi” lại mình cho kỹ đi đã trước khi đi đánh giá, nhận xét người khác. Cái gọi là “dân chủ Mỹ” hay “dân chủ kiểu phương Tây” gì đó thì hằng năm vẫn “đẻ” ra không biết bao nhiêu là vụ xả súng vi phạm thân thể, nhân quyền; sự phân biệt chủng tộc giữa người da đen và da trắng hoặc đối xử tệ bạc với tù nhân ở Goatêmala. Khổng Tử từng dạy rằng: đừng than phiền về tuyết trên nóc nhà hàng xóm khi ngưỡng cửa nhà bạn chưa sạch. Cho nên, đừng rả rích soi mói, phê phán “dân chủ, nhân quyền” của người khác trong khi chính đất nước mình còn vi phạm nghiêm trọng “dân chủ, nhân quyền”.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:41 chiều
  Permalink

  “Dân chủ” là một trong những chiêu bài quen thuộc của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch sử dụng để chống phá cách mạng nước ta. Chúng thường so sánh một cách siêu hình giữa dân chủ ở Việt Nam với dân chủ ở các nước phương Tây. Từ đó, cho rằng ở Việt Nam không có dân chủ. Thật là hồ đồ, phản động! Thực tế cho thấy dân chủ ở Việt Nam được phát huy rộng rãi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo nên những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam. Điều này được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Thế nên, những kể cố tình xuyên tạc vấn đề dân chủ ở Việt Nam để mưu lợi cá nhân hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:04 sáng
  Permalink

  Sự thật vẫn là sự thật và bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt, trà đạp lên nó; đặc biệt là trong thế giới đương đại, khi mà giao lưu quốc tế được mở rộng, các phương tiện thông tin đại chúng đã đạt đến trình độ siêu đẳng, tự động hoá tới mức 3G, 4G trong “một thế giới phẳng” thì không có điều gì che giấu được.

  Reply
 • 2 Tháng Một, 2016 at 3:02 chiều
  Permalink

  Thực chất của vấn đề “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực thù địch đang khuyếch trương ầm ĩ là phủ nhận con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiã xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, là sự phủ nhận nền tảng tư tưởng và vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người Việt Nam luôn nhận thức rõ điều này cho nên không những không mắc bấy mà còn sẵn sàng đấu tranh vơi những kẻ phản động, chống phá.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.