Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và tiếp thu ý kiến phản biện của nhân dân

Gần đây trên trang mạng xã hội có bài viết với tiêu đề hết sức mỉa mai “Xin chúc mừng vì sự thành công!” của Đoàn Bảo Châu trên baotiengdan. Thực chất bài viết của y là lợi dụng một số phần tử do đã có những hành vi vi phạm pháp luật và phát ngôn không đúng sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam đã bị xử lý để tuyên truyền cho cái gọi là “đàn áp các ý kiến phản biện”. Lố bịch hơn, y còn đổ lỗi cho nhà cầm quyền Việt Nam không biết lắng nghe “tư tưởng, ý kiến trái chiều để học hỏi và phát triển”.

Vậy sự thật có đúng như lời vu khống của Đoàn Bảo Châu hay không. Hiển nhiên một điều chắc chắn rằng mọi người dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài đều nhận thức rất rõ:

1. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, coi trọng, tiếp thu các ý kiến phản biện, hiến kế xây dựng chủ trương, đường lối lãnh đạo

Không như lời vu khống, xuyên tạc của Đoàn Bảo Châu, Đảng ta nhất quán chủ trương tạo môi trường cho ý kiến, phản biện của nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội, đóng góp, phê bình, kiến nghị với Đảng và Nhà nước về các vấn đề quốc kế dân sinh, mở rộng dân chủ và tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay luôn coi trọng ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với đường lối, chính sách. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X chỉ rõ: “Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân”.

Mọi ý kiến, phản biện của nhân dân với Đảng, Nhà nước đều được ghi nhận thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc luôn đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Tuy nhiên, những ý kiến phản biện đi ngược lại đường lối của Đảng, lợi ích dân tộc và nhân dân, núp bóng “dân chủ@ để “ký sinh” tư tưởng chống đối, sẽ bị loại bỏ.

Đoàn Bảo Châu rất lươn lẹo khi dựa vào một số phần tử xã hội vi phạm pháp luật để xuyên tạc và vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam đàn áp ý kiến phản biện. Y đã không biết rằng, để tôn trọng và thực hiện quyền góp ý, phản biện của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về lấy ý kiến phản biện. Điển hình như Quyết định số 217 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định 218 quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

2. Đảng và Nhà nước luôn tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia ý kiến và phản biện của nhân dân

Trên thực tế, từ Trung ương đến địa phương đã tạo môi trường dân chủ trong tiếp thu ý kiến phản biện của các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đóng góp ý kiến về những vấn đề quốc kế dân sinh…

Để tiếp nhận ý kiến phản biện của nhân dân nhanh chóng và kịp thời, các ban ngành ở Trung ương, địa phương đã mở các Fanpage “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” trên mạng xã hội Facebook và tài khoản “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” trên mạng xã hội VCNET… Ngoài ra, việc tiếp thu các ý kiến phản biện từ người dân và các tầng lớp xã hội còn được thực hiện thông qua nhiều kênh tiếp xúc, trao đổi, giải quyết đơn thư, hội nghị lấy ý kiến cử tri, các phương tiện truyền thông, thăm dò dư luận xã hội, các diễn đàn đối thoại…

Những chủ trương và hành động cụ thể của Đảng, Nhà nước ta về tiếp thu ý kiến phản biện từ nhân dân là minh chứng để chúng ta phản bác lại những luận điệu vu khống, xuyên tạc của Đoàn Bảo Châu. Chúng ta cần cảnh giác và lên án mạnh mẽ những lời vu cáo vô căn cứ trên, góp phần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.