Đằng sau âm mưu kích động thanh niên tham gia biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch hiện nay

Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nổ lực phấn đấu đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào hiện thực cuộc sống thì các thế lực thù địch lại ráo riết, gia tăng các hoạt động chống phá nước ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt. Một trong những phương thức, thủ đoạn các thế lực thù địch gần đây liên tục sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước là kích động người dân tham gia biểu tình ôn hòa; trong đó thanh niên là đối tượng chúng triệt để khai thác và lợi dụng.

Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị triệt để khai thác đặc điểm, tâm sinh, lý lứa tuổi thanh niên, đó là sự trẻ trung, nhiệt huyết, hăng hái ủng hộ cái mới, song bồng bột, cả tin, hiếu kỳ, thiếu vốn sống, thiếu kinh nghiệm, nhận thức các vấn đề chính trị, xã hội còn hạn chế nhưng lại nhạy cảm, dễ bị kích động, lôi kéo để phục vụ mưu đồ chính trị đen tối của chúng. Lợi dụng sự cố cá chết hàng loạt và vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, những mất mát, thiệt hại của ngư dân và việc triển khai đền bù thiệt hại của Công ty Formosa; một số đối tượng phản động, đứng đầu là tổ chức khủng bố Việt Tân và tổ chức xã hội dân sự ra sức tuyên truyền, lôi kéo, kích động thanh niên tụ tập, tuần hành, biểu tình với khẩu hiệu “Tuổi trẻ xuống đường vì Môi Trường”, “Tuổi trẻ hành động cứu môi trường”, “Thanh niên với cách mạng cá”… Chúng tìm cách xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành của ta trong việc khảo sát, tìm nguyên nhân và nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại. Chúng rêu rao, kích động thanh niên: Đảng và Nhà nước ta thờ ơ, bỏ rơi dân, vô cảm trước những thiệt hại về kinh tế của nhân dân, rước các công ty nước ngoài vào Việt Nam làm ô nhiễm môi trường, đầu độc thế hệ trẻ Việt Nam …Đặc biệt, chúng triệt để tìm mọi thủ đoạn vận động, tập hợp thanh niên có nhận thức chính trị kém, xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng, cơ hội, coi trọng giá trị vật chất, tôn sùng lối sống phương Tây, chủ nghĩa cá nhân, cờ bạc, nghiện hút để tụ tập, quấy nhiễu chính quyền các cấp, cản trở người dân nhận đền bù thiệt hại từ Công ty Formosa, xúi giục ngăn cản trẻ em đến trường trong ngày khai giảng năm học mới…vv

Các thế lực thù địch còn lợi dụng việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động tôn tạo đảo nhân tạo, thăm dò, khảo sát xây sân bay, quân cảng để tuyên truyền kích động sự thù hận trong thanh niên, chia rẽ quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc; chúng kêu gọi thanh niên xuống đường tuần hành, biểu tình, đình công, lãn công, bãi công chống Trung Quốc, đập phá, đuổi các nhà máy Trung Quốc khỏi Việt Nam; cho rằng Đảng và Nhà nước ta bán đất, bán đảo, sợ Trung Quốc, nhu nhược, an phận, chấp nhận sự lấn chiếm của Trung Quốc để đổi lấy hòa bình viển vông; thổi phồng nguy cơ sau này thế hệ trẻ không còn đảo, còn đất để sinh sống…v.v..

Mặt khác, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý của cấp ủy, chính quyền một số địa phương; thổi phồng tình trạng tham ô, tham nhũng; lợi dụng khiếu kiện đông người để kích động thanh niên biểu tình, chống chính quyền các cấp. Chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận. Chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà chúng gọi là “thảm trạng của đất nước”. Với những chiêu bài này, chúng đã đạt được mục đích là lôi kéo được một bộ phận thanh niên thiếu bản lĩnh, mơ hồ về nhận thức chính trị tham gia tuần hành biểu tình gây rối trật tự, an ninh an toàn xã hội; cá biệt một số thanh niên còn bị kích động đã đưa lên blog, facebook những bài viết tán dương dân chủ tư sản, nói xấu chế độ, vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tình nguyện đi theo chúng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Rõ ràng âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch là hòng biến thanh niên trở thành lực lượng “xung kích”, là “ngòi nổ” cho các hoạt động mít tinh, biểu tình, phá rối an ninh, gây bạo loạn, lật đổ của chúng. Từ đó, sử dụng thanh niên như lực lượng châm ngòi cho cuộc đấu tranh đòi “tự do, dân chủ”, tạo dựng lực lượng đối lập về chính trị, dần dần thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, chiêu bài kích động thanh niên “biểu tình ôn hòa” mà các thế lực thù địch sử dụng gần đây cần phải được nhận diện rõ bản chất, để định hướng thanh niên không bị lôi kéo, mắc mưu, tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại âm mưu của chúng từ trong trứng nước.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành cần tập trung tuyên truyền, giáo dục để thanh niên hiểu rõ: đây vẫn chỉ là âm mưu trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch, phản động đã và đang tiến hành đối với nước ta. Mục tiêu xuyên suốt vẫn là chống phá sự lãnh đạo của Đảng, làm chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, chiêu trò gần đây của các thế lực thù địch, lợi dụng sự cố trong nước để kích động thanh niên biểu tình ôn hòa vẫn chỉ là sự thay hình, đổi dạng nhưng được ngụy trang, che đậy hết sức tinh vi, xảo quyệt và vô cùng thâm độc, hòng đánh lừa nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Hoàn toàn không có chuyện họ hành động vì nước, vì dân, vì môi trường, vì biển đảo, vì thế hệ trẻ? Nói là biểu tình ôn hòa nhưng thực chất không phải là ôn hòa mà đó là thủ đoạn mới, cách thức biến tướng mới để chống phá ta cho phù hợp với thời thế chứ bản chất không thay đổi. Chính vì vậy, thanh niên Việt Nam phải có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận rõ đúng, sai, không bị lợi dụng, lôi kéo. Lòng yêu nước của thanh niên phải được thể hiện ở sự bình tĩnh, sáng suốt, hành động đúng pháp luật, có phương pháp xem xét phát hiện và kịp thời báo cáo mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để các cơ quan chức năng xử lí không để bất ngờ.

Mặt khác, trước âm mưu lợi dụng thanh niên để kích động biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch, tổ chức Đoàn các cấp cần phải nghiêm túc nhìn nhận rõ vấn đề, nhanh chóng đưa ra cách thức giáo dục thiết thực, phương pháp đấu tranh hiệu quả nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho thanh niên. Định hướng thanh niên những giá trị chân chính, sống và làm việc theo pháp luật, theo bản sắc văn hoá dân tộc; làm cho thanh niên thấm nhuần chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, tin tưởng vào con đường đi lên CNXH, không để các thế lực thù địch lôi kéo nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn đen tối của chúng.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Đằng sau âm mưu kích động thanh niên tham gia biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch hiện nay

 • 14 Tháng Chín, 2016 at 8:19 sáng
  Permalink

  Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục tự khẳng định mình thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trong mọi mặt của đời sống xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng; cần tỉnh táo nhận diện và phản bác lại các luận điệu lôi kéo của bọn người bán nước, hại dân, tránh rơi vào cái bẫy biểu tình ôn hòa.

  Reply
 • 14 Tháng Chín, 2016 at 9:29 sáng
  Permalink

  Cần thường xuyên coi trọng giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng để thanh niên biết nhận diện, đề phòng và tránh xa những cám dỗ vật chất, văn hóa tầm thường, văn hóa ngoại lai xấu độc, biết tự bảo vệ mình, không mắc vào bẫy “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, cần thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, xúi giục thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, góp phần cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Reply
 • 14 Tháng Chín, 2016 at 9:50 sáng
  Permalink

  Cần thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, xúi giục thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, góp phần cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.