ĐẰNG SAU LỜI KÍCH ĐỘNG “TRÍ KHÔN CỘNG SẢN” CỦA NGUYÊN THẠCH (Kỳ hai)

2. Đó là việc kích động người khác làm điều ngu dại chứ không phải làm điều khôn ngoan

Với mục đích thù địch, luôn tuyên truyền điều sai trái thì việc kích động và làm cho người khác có hành động sai lầm là điều hiển nhiên của hạng người có bản chất xấu xa này. Họ “khuyên” và kêu gọi người Cộng sản Việt Nam “từ bỏ quyền lãnh đạo”, “trở về với đồng bào”, “liên minh với Mỹ”, để “chống sự NÔ TẦU – chống Trung” nhằm “bảo tồn dân tộc”, thực hành phương châm “còn nước là còn tất cả”!!!… Nghe qua những lời “đường mật” này, nếu ai không đủ thông tin thì nghĩ là lời khuyên “chân thành”. Tuy nhiên, với những người có đủ hiểu biết, nhất là những người Cộng sản Việt Nam thì không thể nào chấp nhận được. Bởi đó là những xảo thuật, lừa gạt người khác làm điều không đúng để phạm phải sai lầm, tạo thời cơ cho các thế lực thù địch và đối tượng bên ngoài có thêm cơ hội lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Người cộng sản Việt Nam tự “từ bỏ quyền lãnh đạo” đất nước ư? Cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, làm gì có chuyện một đảng đang nắm chính quyền nhà nước và đang thu được những thắng lợi to lớn và rực rỡ, được nhân dân trong nước và cả dư luật quốc tế không chỉ thừa nhận, mà còn học theo lại có thể từ bỏ quyền lực lãnh đạo nhà nước và xã hội. Chỉ trừ khi đảng đó có sai lầm về đường lối và trong tổ chức thực hiện đường lối chính trị của mình, làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc thì mới phải: 1) Tự rời bỏ “vũ đài” chính trị; 2) Bị đánh đổ như Đảng Cần Lao của anh em họ Ngô, Đảng Liên minh Tự do Dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu… chẳng hạn. Do vậy, đó chỉ là việc lừa lọc mà thôi. Những người Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao năm tháng chiến đấu hy sinh để được nhân dân cả nước tự nguyện bầu mình là người đại diện lãnh đạo quốc gia, dân tộc thì đâu có dễ dàng nghe theo mấy chiêu trò kích động cỏn con và ngớ ngẩn này.

Từ bỏ quyền lãnh đạo để nhằm: “Còn nước là còn tất cả” ư? Vậy thử hỏi một câu đơn giản là “còn nước nào?”. Nước của giai cấp những người lao động Việt Nam hay là nước của giai cấp những kẻ áp bức bóc lột nhân dân Việt Nam? Thực tế đã cho thấy, từ năm 1930 đến nay, nhân dân Việt Nam đã quá hiểu: Độc lập dân tộc của Tổ quốc và tự do cho nhân dân lao động Việt Nam chỉ thực sự có được khi gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi điều trái với vấn đề này chỉ là sự giả hiệu, chỉ là “hươu vượn” và mở đường cho các giai cấp địa chủ, phong kiến, thực dân, đế quốc, tư bản và tư sản đàn áp, áp bức, xâm lược, bóc lột và nô dịch Tổ quốc và nhân dân Việt Nam mà thôi. Lịch sử cũng đã chứng minh, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất được nhân dân Việt Nam lựa chọn là người lãnh đạo thì mới tập hợp và đoàn kết sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đem lại một đất nước thực sự của nhân dân lao động và đất nước, Tổ quốc mới thực sự trường tồn. Còn nếu để cho các đảng phái khác tranh giành quyền lãnh đạo với nhau, thì đây chính là lúc sức mạnh đoàn kết dân tộc bị phân hóa, nội tình lục đục, là thời cơ để cho nước ngoài can thiệp mà thôi… Điều này người Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết. Theo đó, sự “dạy khôn” kia bản chất chỉ là sự “xui dại”, không thể nào qua nổi tri thức của những người Cộng sản, nhất là đối với một đảng có gần 90 năm kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Liên minh với Mỹ hoặc một nước nào đó để chống Trung Quốc ư?”. Điều này thể hiện một tư duy quá “ngắn”, thiển cận, sự thiếu hiểu biết sơ đẳng về thời cuộc và sự cần thiết phải thực hành liên minh quân sự. Bởi lẽ, mọi nước trên thế giới, kể cả 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đều có mối quan hệ, đối tác quan trọng về nhiều mặt. Như vậy, “liên minh quân sự” với bất kỳ nước nào có là điều cần thiết đối với Việt Nam… Rõ ràng, nếu người Cộng sản Việt Nam thực hành liên minh quân sự như những điều họ “dạy khôn” thì đúng là sai lầm lịch sử chứ không phải khôn ngoan. Còn những kẻ kích động đó đã đạt được mục tiêu là “khuấy nước bắt cá”.

3. Đây là hành động chủ đích làm phân hóa tư tưởng cán bộ, đảng viên trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Như đã thành tiền lệ, cứ trước, trong và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, những người Cộng sản Việt Nam có vô số việc phải làm. Bên cạnh việc tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì việc thống nhất tư tưởng chính trị là điều quan trọng nhất, bảo đảm cho việc tổ chức thành công cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối do Đại hội đề ra. Biết được vấn đề quan trọng này, những kẻ thù địch trong thời gian qua chẳng chống phá được gì trước sự vững mạnh toàn diện của chế độ XHCN ở Việt Nam, nên đã nghĩ ra cách tác động vào tư tưởng cán bộ, đảng viên bằng việc tuyên truyền, phát tán những thông tin sai lệch trên Internet, mạng xã hội…

Việc định ra đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn, sáng suốt hiện nay và cho giai đoạn phát triển tiếp sau của đất nước là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đối với một đảng cầm quyền duy nhất của đất nước như Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, nếu mỗi cán bộ, đảng viên và toàn đảng thống nhất về ý chí, tư tưởng và hành động thì tất yếu sẽ có một đường lối, một cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng suốt và sẽ tập hợp được mọi lực lượng trong xã hội, nhất là từ các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội, đồng bào trong nước và ở nước ngoài để biến nghị quyết của Đảng thành hiện thực. Trái lại, nếu bị phân hóa về tư tưởng, trước hết là tư tưởng chính trị thì Đảng ta sẽ không thể khơi dậy, động viên và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc. Đoán được vấn đề quan trọng này mà những kẻ thù địch như Nguyên Thạch luôn tìm cách đưa ra các tư tưởng, quan điểm sai trái, hoặc tung ra những tin thất thiệt để hòng chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong cả cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian qua, bên cạnh những tích cực, tiến bộ và thành quả về nhiều mặt của đất nước, không phải trong hệ thống chính trị của nước ta không có những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đến từ chính cán bộ, đảng viên của Đảng. Trong đó, đã có một bộ phận tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có cả dạng “trở cờ” do những sai lầm, khuyết điểm của bản thân và cũng có những người đã hùa theo những tư tưởng, quan điểm sai trái từ những kẻ luôn gieo rắc các tư tưởng đối lập, thù địch như Nguyên Thạch. Nhưng với mưu đồ đen tối theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “nói cái sai một lần người ta không tin, thì nói một nghìn lần cái sai sẽ trở thành cái đúng”… Nguyên Thạch và đồng bọn của Y đang ra sức hiện thực hóa dã tâm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với bản lĩnh, kinh nghiệm của những người Cộng sản Việt Nam thì những lời “dạy khôn” đó của Nguyên Thạch không chỉ bị vạch trần, mà còn thất bại thảm hại trước trí tuệ và sức mạnh của khối đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ĐẰNG SAU LỜI KÍCH ĐỘNG “TRÍ KHÔN CỘNG SẢN” CỦA NGUYÊN THẠCH (Kỳ hai)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.