ĐẰNG SAU SỰ XUYÊN TẠC CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA CỦA HUỲNH TRẦN

Thời gian qua, Đảng ta thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch cơ hội chính trị vẫn không ngừng sử dụng các chiêu trò, luận điệu xuyên tạc về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Mới đây, trên trang “thongluan-rdp”, Huỳnh Trần có giật tít: “Tham nhũng hủy hoại chế độ toàn trị, cảnh báo đỏ về mô hình chuyên chế trở lại” với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc mục đích cũng như kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta thời gian qua.

Huỳnh Trần suy diễn thực hành chống tham nhũng chỉ để duy trì chế độ; hậu quả là tình hình ngày càng tồi tệ và chế độ đang đứng trước nguy cơ tồn vong ngày càng lớn; xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay thành chuyện cuộc chiến tranh giành quyền lực, thanh trừng nội bộ trong Đảng. Đây là một thủ đoạn cực kỳ trắng trợn, thâm độc của Huỳnh Trần và các phần tử cơ hội, thù địch hòng gây nhiễu loạn thông tin, gây sự phân tâm trong xã hội, hạ uy tín của các cơ quan chức năng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đằng sau sự xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành chuyện tranh giành quyền lực và thanh trừng nội bộ trong Đảng của Huỳnh Trần và đồng bọn không có gì khác mà chính là một thủ đoạn chính trị phản động. Mục đích mà Huỳnh Trần và đồng bọn nhằm tới là gây ra sự hoài nghi, làm giảm lòng tin trong cán bộ, đảng viên của Đảng và nhân dân đối với cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, đích nhắm cuối cùng là đòi xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Ở đây, cần khẳng định rằng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được tiếp tục đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành gắn với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, thực hiện miễn nhiệm, từ chức,… theo quy định của Đảng, Nhà nước; vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa thể hiện rõ nét tính nhân văn, để lại dấu ấn tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng đã xử lý cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao và cán bộ trong lực lượng vũ trang, làm một cách nghiêm minh từ trên xuống dưới. Đặc biệt, chủ trương của Đảng và Tổng Bí thư là luôn nhất quán kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay thành chuyện tranh chấp quyền lực, phe phái trong Đảng và Nhà nước không có gì khác. Đây là thủ đoạn mới, cực kỳ trắng trợn và rất thâm độc của các phần tử cơ hội, thù địch; là sự tiếp tục của âm mưu, thủ đoạn, nội dung, cách thức chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cần nói rõ rằng, những luận diệu xuyên tạc mục đích công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bôi nhọ, hạ thấp uy tín một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ định được kết quả và ngăn cản được ý chí, quyết tâm đấu tranh loại trừ tham nhũng đang trở thành phong trào hành động thống nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thực tế cho thấy, nhờ có ý chí và quyết tâm chính trị cao mà cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã đạt được những kết quả rõ rệt, đã trở thành một phong trào và ngày càng đi vào chiều sâu. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng[1]. Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian gần đây đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với quốc nạn tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”.

Chỉ có những phần tử cơ hội, bất mãn, mang tư tưởng thù địch với Đảng, Nhà nước, nhân dân, dân tộc Việt Nam như Huỳnh Trần và đồng bọn mới cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, tung tin, dựng chuyện, phủ nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Những âm mưu và hành động thù địch của Huỳnh Trần là đi ngược lại với sự phát triển của đất nước, lợi ích của nhân dân cần phải phê phán, loại bỏ./.

[1] Xem: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/919302/tiep-tuc-day-manh-va-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dau-tranh-phong%2C-chong-tham-nhung%2C-tieu-cuc.aspx

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.