ĐẬP TAN ÂM MƯU PHÁ HOẠI CÔNG TÁC CÁN BỘ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Xuyên tạc và phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội XIII là một trong những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị – xã hội quan trọng nhất của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Âm mưu phá hoại công tác cán bộ của các thế lực thù địch

Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Để thực hiện mưu đồ phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội. Trong đó, công tác quy hoạch, sắp xếp nhân sự và công tác cán bộ luôn là vấn đề nóng bỏng mà các đối tượng chống đối hết sức quan tâm, tìm mọi cách để phá hoại. Trong thời gian gần đây chúng đã tán phát nhiều tài liệu, đưa ra các luận điệu xuyên tạc cho rằng: Đại hội XIII là nơi để đấu đá giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”… nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng. Chúng xuyên tạc việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà vì lợi ích nhóm. Đây là bước chuẩn bị để những cán bộ đương chức được hạ cánh an toàn, là tiền để con em vây cánh tiến thân…Hơn nữa, chúng cho rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”. Lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội để gây mâu thuẫn giữa các thế hệ lãnh đạo của Đảng, tung ra những luận điệu phản động như “Bầu cử cho vui, mọi sự đã được sắp xếp”, “phải xóa bỏ cơ chế Đảng cử, dân bầu thì mới có dân chủ”…

 Để phá hoại công tác cán bộ trước thềm Đại hội, các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền tác động, lôi kéo, mua chuộc, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thông qua đó xúi giục, khống chế làm việc cho chúng, ép buộc cung cấp những thông tin bí mật liên quan đến chủ trương về nhân sự, đăng tải thông tin, bài viết sai lệch, nhạy cảm về công tác nhân sự. Đẩy mạnh các hoạt động cài cắm nội gián chui sâu leo cao vào các vị trí nhân sự quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Chúng tìm mọi cách như: khai sai, khai dấu lý lịch, giới thiệu, đưa người vào ứng cử cấp ủy các cấp… Đây là những âm mưu, hoạt động hết sức nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cần phải phòng ngừa, ngăn chặn triệt để và hiệu quả.

2. Công tác cán bộ luôn được Đảng đặc biệt quan tâm, là biện pháp hữu hiệu đập tan mọi âm mưu chống phá về công tác cán bộ của các thế lực thù địch.

 Công tác lựa chọn, sắp xếp nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm trước mỗi kỳ Đại hội để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Chỉ thị số 35-CT/TW, Bộ Chính trị đã chỉ rõ yêu cầu: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ. Cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội… Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, góp phần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín…; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hoà vi quý”… Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số…

Như vậy, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được nêu ở trên là hoàn toàn trái ngược với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác nhân sự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hệ thống các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra luôn siết chặt và nhấn mạnh vấn đề công tác cán bộ với những giải pháp công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo đảm cho kỳ Đại hội đảng các cấp diễn ra thành công, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Đứng trước âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, ngay từ khâu chuẩn bị các nội dung công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta chủ động siết chặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, lựa chọn, quy hoạch nhân sự bổ nhiệm tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo tuyệt đối an toàn, kỹ lưỡng về nhân thân, lai lịch, lịch sử chính trị; chủ động đấu tranh, phản bác, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, thù địch, ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại về công tác cán bộ của Đảng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ĐẬP TAN ÂM MƯU PHÁ HOẠI CÔNG TÁC CÁN BỘ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.