Dập tắt, xua tan ảo vọng “cách mạng màu”

Theo đuôi chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, phản động, các phần tử chống đối ra sức xuyên tạc, vu khống, lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Là kẻ cơ hội chính trị, phần tử chống đối chế độ, Hoàng Dũng đã tung lên trang mạng xã hội bài viết “Trụ đỡ chế độ độc tài với nội dung xuyên tạc, nói xấu chế độ ta là chế độ độc tài để kích động lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Hoàng Dũng đã ra sức xuyên tạc, nói xấu, hạ bệ lãnh tụ, phủ nhận tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bài viết, Hoàng Dũng không chỉ kích động bạo lực mà còn xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh xuyên tạc đường lối, chính sách tiến bộ của Đảng, Nhà nước, phủ nhận tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hoàng Dũng đã không làm theo lời tổ tiên chúng ta răn dạy con cháu đời đời phải nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Trái lại, Y còn cố tình xúc phạm những người có công với nước, với dân tộc là đi ngược lại với đạo lý con người và truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Với hành vi thóa mạ lãnh tụ, kích động chống đối chế độ, phủ nhận tính ưu việt và thành quả xây dựng, phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, những thành quả đạt được của đất nước, của chế độ ta đã bác bỏ điều bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận của Y và đồng bọn. Thực tế đã khẳng định chế độ ưu việt tiến bộ, phù hợp với xu thế của thời đại.

Để tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, kích động để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta với những kịch bản của một cuộc “cách mạng màu” như đó từng diễn ra ở một số nước. Vì vậy, toàn dân, toàn quân ta cần nêu cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chủ động đấu tranh dập tắt, xua tan ảo vọng “cách mạng màu” của các thế lực thù địch, phản động và phần tử chống đối. /.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Dập tắt, xua tan ảo vọng “cách mạng màu”

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.