Đầu óc lệch lạc của kẻ xưng Ông Bút

Trên trang danlambao xuất hiện kẻ xưng Ông Bút. Tên này dựa trên cái gọi là “Chính đề Việt Nam” do Ngô Đình Nhu – em của độc tài Ngô Đình Diệm, bị giết chết trong cuộc đảo chính 1/11/1963 soạn thảo để đưa ra những bình luận mà chỉ có kẻ đầu óc lệch lạc, bệnh hoạn mới nghĩ ra.

Trước hết, kẻ xưng Ông Bút đã trích lời của Nhu để xuyên tạc rằng: “chủ nghĩa cộng sản chẳng những không giải quyết được vấn đề của quốc gia Việt Nam, mà còn sẽ đưa dân tộc vào một tương lai đen tối, cho nhiều thế hệ trong tương lai”. Có thể thấy, việc kẻ tự xưng Ông Bút mượn lời của Nhu, cánh tay đắc lực của Diệm, giúp Diệm xây dựng chế độ gia đình trị tàn bạo ở miền Nam Việt Nam nên đã bị chính những kẻ cùng thuyền lật đổ và thủ tiêu đã cho thấy đầu óc bệnh hoạn, động cơ chính trị thiếu đứng đắn của Y. Bởi vì, một lẽ hiển nhiên không ai dùng ngôn từ của kẻ tà đạo để phê phán người chính đạo. Hơn nữa, sự thật lịch sử cũng đã minh chứng và lật tẩy rõ động cơ chính trị đen tối của kẻ xưng Ông Bút, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là phù hợp với ước vọng của toàn dân tộc, mở ra thời kỳ mới cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau thống nhất đất nước, Đảng tiếp tục lãnh đạo dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Đặc biệt từ năm 1986, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời làm cho thế và lực của đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh, các thế hệ con dân đất Việt ngày càng vững tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Sự thật này là không thể phủ nhận và cũng là sự phản bác rõ ràng nhất, lật tẩy đầu óc lệch lạc của kẻ xưng Ông Bút về cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản sẽ đưa dân tộc vào một tương lai đen tối, cho nhiều thế hệ trong tương lai”.

Đặc biệt, kẻ xưng Ông Bút còn trích lời của Ngô Đình Nhu để làm sai lệch mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, khi vu khống đầy bệnh hoạn rằng: “Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự mình đặt vào sự chi phối của Trung Quốc, đã đặt chúng ta trước một viễn cảnh nô lệ kinh khủng,… tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta và sự tồn vong của dân tộc”. Phải khẳng định đây là luận điệu bỉ ổi, vu khống trắng trợn của kẻ xưng Ông Bút nhằm chia rẽ mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đi ngược lại với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Bởi vậy, việc kẻ xưng Ông Bút trích lời của Ngô Đình Nhu trong cái gọi là “Chính đề Việt Nam” để phủ nhận lịch sử, xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, không nằm ngoài mục đích nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta cần vạch rõ bộ mặt phản động của Y và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Đầu óc lệch lạc của kẻ xưng Ông Bút

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.