ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân…

Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, đưa ra nhiều luận điệu sai trái, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Trên trang phản động của RFA một số phần tử phản động cố ý xuyên tạc, cho rằng: “Ý kiến của nhân dân trong mọi trường hợp đều không được lắng nghe”; và kích động: “Nếu ai nói gì trái ý người có chức quyền có thể bị trả thù, trù dập…”. Đây là luận điệu “quen thuộc” của những phần tử phản động, thường xuyên lợi dụng tự do, dân chủ để xuyên tạc tình hình thực hiện dân chủ, nhân quyền ở nước ta; hòng gây hoang mang, hoài nghi trong dư luận xã hội, kích động những người nhẹ dạ, kém hiểu biết, những phần tử bất mãn hùa theo, để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần đề cao cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng là phương châm, mục tiêu, động lực để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Các kỳ họp Quốc hội được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi, giám sát và góp ý. Người dân được trực tiếp đóng góp ý kiến vào dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật tại các hội nghị, hội thảo, các trang web của bộ, ban, ngành chủ trì soạn thảo hoặc thông qua các cơ quan dân cử. Những ý kiến chưa phù hợp được các cơ quan có liên quan giải thích, tuyên truyền, thuyết phục tạo sự thống nhất, đồng thuận. Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội các đoàn đại biểu đều tiếp xúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; kiến nghị xác đáng được cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, hội đồng nhân dân diễn ra dân chủ, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhân dân. Định kỳ, Quốc hội, hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu; đặc biệt là chính quyền các cấp đã có nhiều tiến bộ trong tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chỉ tính riêng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đã tổ chức gần 60 cuộc hội thảo, tọa đàm; 50 đoàn đi khảo sát thực tế; 80 báo cáo tư vấn; các tiểu ban họp 20 phiên; Ban Chấp hành Trung ương tổ chức 4 hội nghị; báo cáo chính trị chỉnh sửa 30 lần; các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng triệu lượt ý kiến, tổng hợp được 1.410 trang. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã có gần 70 triệu cử tri đi bầu cử đạt 99,60%. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 được thảo luận, cho ý kiến tại 4 kỳ họp Quốc hội, 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực đều bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Giai đoạn 2012-2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Kết quả nêu trên khẳng định bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; đồng thời là bằng chứng đanh thép bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử phản động. Xứng đáng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, nhận diện chính xác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.