Đấu tranh thủ đoạn lợi dụng tệ tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam

Trang “Doithoaionline” có đăng tải bài viết: “Luật phòng, chống tham nhũng kém hiệu quả” của tác giả Hà Nguyên. Bài viết cho rằng: chuyện “củi – lò” là những “đổi chác quyền lực”; chuyện “củi – lò” nên là việc của nội bộ Đảng, bởi nó không đại diện cho hệ thống luật pháp quốc gia… Có thể khẳng định rằng đây là những giọng điệu rất nguy hiểm hòng phủ nhận thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cần nhất quán rằng, trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước, sự tồn tại của tham nhũng là tất yếu. Bóng ma tham nhũng bao phủ khắp toàn cầu. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, tham nhũng còn làm băng hoại đạo đức, lối sống xã hội; làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng cầm quyền và chế độ xã hội. Do đó, mỗi quốc gia, dân tộc muốn phát triển; mỗi đảng muốn khẳng định vai trò nắm quyền lãnh đạo; mỗi chế độ muốn khẳng định sự bền vững thì tất yếu phải đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

Ở Việt Nam, tham nhũng được xác định là “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, là 1 trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Chủ trương đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng là đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là vì lợi ích của quốc gia, dân tộc chứ không phải do ý muốn chủ quan, vì lợi ích của cá nhân ai, hay nhóm người, tổ chức nào.

Tại Đại hội XIII, khi xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, Đảng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp căn bản, quyết liệt đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh: “Triển khai đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm đúng pháp luật. Thực hiện quyết liệt nghiêm minh có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”.

Kết quả đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam đã cho thấy được tiến hành dân chủ, khách quan, minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và “đã trở thành phong trào, xu thế” được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. “Từ năm 2012 đến nay, đã xử lý kỷ luật 2.740 tổ chức đảng và hơn 167.000 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý. Những con số nếu trên đã cho thấy quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Có thể nói cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, chúng ta có cơ sở để tin rằng, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt hơn nữa; tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Như vậy, dù trên bình diện lý luận hay thực tế đều cho thấy Đảng, Nhà nước ta luôn thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh loại trừ những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng và loại trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, không để tham nhũng cản trở công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Điều đó khẳng định rằng luận điệu của Hà Nguyên đưa ra là hoàn toàn sai trái và bịa đặt nhằm vu khống, xuyên tạc, phủ nhận thành tựu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, hạ thấp uy tín của đảng, nhà nước ta để thực hiện mục đích, ý đồ xấu. Bởi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là việc thực thi pháp luật, đại diện và thể hiện sự nghiêm minh hệ thống luật pháp quốc gia… Do vậy, mọi người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận thành quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, nhà nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.