ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Lợi dụng việc Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm tham nhũng, tiêu cực, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết với nội dung cố tình thổi phồng, bóp méo và phủ nhận những thành quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín của Đảng, Chính phủ Việt Nam và hướng lái dư luận xã hội theo suy diễn lệch lạc của chúng. Bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quyết tâm và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua.

Quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở mục tiêu, phương châm chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về mục tiêu: Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tham nhũng, tiêu cực “là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực” và “Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”[1]. Bởi vậy: “Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”[2] và để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

Về phương châm chỉ đạo: là kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ; chủ động, tích cực, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách, theo nguyên tắc: “Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, xử lý cả hành vi tham nhũng, tiêu cực và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước, đoàn thể”3.

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng ta tiến hành mạnh mẽ: “Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sai phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai, làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”4 được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ. Tổng kết 10 năm thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã kiên quyết xét xử công khai, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo sự thượng tôn của pháp luật.

Thứ hai, nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để chống phá Đảng, Chính phủ, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng, nhân dân ta đang thực hiện, các thế lực chống đối, thù địch không từ âm mưu, thủ đoạn nào. Cụ thể, lợi dụng việc xử lý kiên quyết các cá nhân, tổ chức tham nhũng, tiêu cực như vụ Công ty Việt Á; chuyến bay giải cứu; vụ Trịnh Văn Quyết (chủ tịch FLC); vụ Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Trương Mỹ Lan, Nguyễn Đức Chung… trên trang facebook của tổ chức Việt Tân, Đài Á Châu tự do RFA; các trang  Boxitvn.com, Danchimviet.info, Quyenduocbiet.com, Vietnamthoibao.org, Nghiencuuquocte. Org đã xuyên tạc rằng “tham nhũng là khuyết tật của chế độ xã hội chủ nghĩa”, “quét nhà ra rác, truy quan ra tội, với chức quan nào cũng có thể truy ra vô số tội tương tự như này”; chống tham nhũng là “cuộc đấu tranh thanh trừng nội bộ giữa các phe phái và các lợi ích nhóm”… nhằm tạo ra nhận thức sai lệch về hiện thực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam do đó cần phải nhận diện và đấu tranh bác bỏ./.

[1],2 Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr.14; tr.23.

 3,4 Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr.23.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.