David Thiên Ngọc – kẻ rắp tâm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam

Thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện 152 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, David Thiên Ngọc có bài viết: “Đúng là “nhục quốc thể” đăng trên trang mạng danlambao, Y đã cố tình sử dụng những lập luận mang tính chất xảo ngôn, lừa lọc, cố tình lái bản chất sự việc này sang vấn đề khác khi cho rằng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay, người dân rơi vào cảnh “khốn khổ, không ổn định, không an toàn trong cuộc sống chưa nói là bị bóc lột lâm vào cảnh cơ cực tột cùng không lối thoát”.

Điều dễ thấy là, những lời lẽ, giọng điệu của David Thiên Ngọc thực chất là nhằm “cổ súy”, bao biện cho những hành động trái pháp luật của những khách du lịch người Việt cố tình trốn ở lại Đài Loan, qua đó hòng gây mất ổn định đất nước. Nguy hiểm hơn, dựa trên bài viết này, David Thiên Ngọc hướng tới phủ nhận vai trò lãnh đạo và những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta; trên cơ sở đó, hướng tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng như chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa để lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Trải qua gần 90 năm ra đời và đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc; từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, sứ mệnh lịch sử của mình. Trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam, nhất tề đứng lên thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến; đưa đất nước từ một quốc gia nô lệ, đời sống nhân dân cùng cực, đói nghèo trở thành một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Sau đó, tiếp tục lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thành công thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội; xóa bỏ mọi áp bức, bất công; đem lại hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng của tập đoàn Pôn Pốt. Với những thắng lợi trên, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và phụ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu cao trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ-La tinh.

Việt Nam từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược; bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế… Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội. Hiện này, đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; đất nước ngày càng phát triển theo đúng mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tất cả những thành tựu trên là hiện thực không thể phủ nhận, là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tiến trình cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển bền vững; nhân dân được sống trong hòa bình, ổn định, có cuộc sống dân chủ, ấm no, tự do, hạnh phúc chứ không phải là “khốn khổ, không ổn định, không an toàn trong cuộc sống chưa nói là bị bóc lột lâm vào cảnh cơ cực tột cùng không lối thoát” như David Thiên Ngọc rêu rao, quy chụp.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tinh thần yêu nước là giá trị, phẩm chất cốt lõi nhất của mỗi người dân Việt Nam. Bất kỳ ai là công dân Việt Nam dù đi đâu, làm gì đều mang trong mình niềm tự hào là người dân đất Việt. Thiết nghĩ, David Thiên Ngọc nếu là người Việt Nam thì cũng nên giữ lại những cốt cách truyền thống của công dân nước Việt chứ đừng có những hành động xuyên tạc và phản động như vậy. Những luận điệu trên của Y sẽ bị chính người dân Việt Nam lên án, vạch trần và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “David Thiên Ngọc – kẻ rắp tâm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam

  • 4 Tháng Hai, 2019 at 10:22 sáng
    Permalink

    Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận. Những luận điệu của David Thiên Ngọc thực chất là phản động, hòng gây mất ổn định đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo và những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta.

    Trải qua gần 90 năm ra đời và đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay,

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.