Điệp khúc chiêu trò vẽ chữ, buôn chuyện phá Đảng, hại dân, hại nước

Lê Quý

Đã thành thông lệ, trước thềm các kỳ Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên một số phương tiện truyền thông lại xuất hiện những bài viết, bài phỏng vấn này nọ, vẽ ra các câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là các câu chuyện phê phán nhóm, hội trong Ban chấp hành Trung ương. Vậy ai là người thích vẽ ra câu chuyện phe nhóm hàm hồ nhằm gây hoài nghi, làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng? Cần nói rõ ngay rằng họ chẳng phải ai xa lạ mà vẫn chỉ là mấy kẻ cơ hội về chính trị, có thái độ thù địch với Đảng, với dân tộc Việt Nam.

Các lần Đại hội trước họ vẽ ra câu chuyện trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang có phe cấp tiến và phe bảo thủ? Thế rồi theo thời gian họ thấy rằng nói theo kiểu đó là quá mơ hồ tựa như câu chuyện về các Đảng phái ở bên Âu – Mỹ nên không có nhiều nghe, tin theo. Thế là đến Đại hội XII của Đảng, họ đổi giọng cho rằng trong Đảng đang có “nhóm lợi ích thân Tàu” và “nhóm lợi ích thân Mỹ”. Có lẽ những kẻ cơ hội về chính trị có thái độ thù địch với Đảng, với dân tộc nghĩ rằng nói theo kiểu này có vẻ như cụ thể hơn, dễ làm người ta tin hơn vì chẳng phải các nước lớn như “Tàu”, như “Mỹ” đang chi phối bàn cờ chính trị trên thế giới và trong khu vực đó sao?

Thực chất dã tâm của những người vẽ ra câu chuyện về phe, nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhằm đến mục đích gây ra sự hoài nghi, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, gây chia rẽ nội bộ Đảng, đòi thay đổi Ban lãnh đạo của Đảng và cuối cùng là đòi xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội.

Các lực lượng cơ hội, thù địch về chính trị đã, đang nuôi dã tâm chống, phá Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Về chính trị, họ chống phá cương lĩnh chính trị và đường lối đổi mới của Đảng. Về tư tưởng, họ đả kích, phủ nhận, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Về tổ chức, họ công kích nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Vẽ ra câu chuyện về “nhóm lợi ích thân Tàu” và “nhóm lợi ích thân Mỹ” trong Đảng chính là thủ đoạn trắng trợn và xảo quyệt nhất của những kẻ cơ hội, thù địch, hòng tấn công trực diện vào Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng, vào đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước để hạ uy tín và làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn hơn 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ Đảng ta là “con nòi” của dân tộc, nhân dân Việt Nam và nhân dân luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình. Vì Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác.

Đất nước, con người, dân tộc Việt Nam được như ngày nay, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao như ngày nay là một minh chứng khẳng định tính đúng đắn của đường lối phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng vạch ra; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân; khẳng định sự thống nhất “Ý Đảng, lòng dân” trong phấn đấu thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chỉ có những kẻ hại nước, hại dân mới cố tình bịa đặt, kích bác hòng hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng. Các bài viết, bài phỏng vấn theo kiểu vẽ ra câu chuyện phe, nhóm trong Đảng đã phơi bày cách nghĩ, cách nhìn hằn học, ấu trĩ, không tôn trọng sự thật và coi thường độc giả. Mọi người dân Việt Nam đều hiểu, hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn “con ngươi” của mắt mình. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi. Không thể có chuyện trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có phe này, nhóm nọ, lợi ích thân Tàu, thân Mỹ như kẻ độc mồm, ác khẩu kia vu cáo, xuyên tạc.

Xin thưa rằng, bây giờ người đọc, người nghe, ngay trong giới trẻ Việt Nam cũng không ai nghe, hoặc tin những luận điệu vô căn cứ, bài viết và nói hàm hồ, hằn học, đầy tà tâm của những kẻ cơ hội, thù địch như các người đâu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Điệp khúc chiêu trò vẽ chữ, buôn chuyện phá Đảng, hại dân, hại nước

 • 21 Tháng Mười, 2015 at 2:13 chiều
  Permalink

  Điệp khúc chiêu trò vẽ chữ, buôn chuyện phá Đảng, hại dân, hại nước là điệp khúc của những “con Vẹt” chỉ biết nói mà không biết nghĩ rằng mình đang nói cái gì; có lẽ chúng ta cũng chẳng xa lạ gì với những chiều trò này, nhưng chúng ta phải làm cho chúng mở mắt ra mà nhìn, mà ngẫm nghĩ trước khi cất tiếng nói, đừng như những kẻ loạn chữ không hơn không kèm cứ nhắm mắt nói liều, nói cho sướng cái lỗ tai rồi có ngày “tai bay, vạ gió”.

  Reply
 • 21 Tháng Mười, 2015 at 5:44 chiều
  Permalink

  Những “Điệp khúc chiêu trò vẽ chữ, buôn chuyện phá Đảng, hại dân, hại nước” thực chất là thủ đoạn “thay hình đổi dạng” cho hợp “mốt”, theo kiểu “bình cũ, rượu mới” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Mặc dù hết sức nguy hiểm, thâm độc nhưng “vải thưa” không che được mắt… nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, sức mạnh và ý chí của cả dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta có sức mạnh bền vững để ta ngăn ngừa, lật tẩy và triệt tiêu tận gốc rễ những chiêu trò đó.

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 9:04 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, người lao động và lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Chủ trương, đường lối của Đảng đều thống nhất vì lợi ích của nhân dân, vì mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội do vậy mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch dù tinh vi đến đâu cũng không đạt được mục đích của chúng.

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 11:05 chiều
  Permalink

  Mỗi khi đất nước ta chuẩn bị tổ chức các sự kiện lớn, các thế lực thù địch, phản động ở ngoài nước lại tăng cường câu kết với các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong nước ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm. Những chiêu trò bán nước, hại dân của chúng được núp bóng dưới những “cuốn sách”, “tờ báo”, “tâm thư”, “giác thư”, “tuyên cáo”,… và được các trang mạng xã hội “hỗ trợ” phát tán. Nhưng những chiêu trò, âm mưu đó sẽ không thể thực hiện được bởi nhân dân ta đã đặt trọn vẹn niềm tin vào Đảng, vào chế độ và con đường phát triển của đất nước. Với “hệ miễn dịch” vững chắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, các hoạt động chống đối sẽ bị lên án và tự triệt tiêu.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:15 sáng
  Permalink

  Đất nước, con người, dân tộc Việt Nam được như ngày nay, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao như ngày nay là một minh chứng khẳng định tính đúng đắn của đường lối phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng vạch ra; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân; khẳng định sự thống nhất “Ý Đảng, lòng dân” trong phấn đấu thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  Chỉ có những kẻ hại nước, hại dân mới cố tình bịa đặt, kích bác hòng hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng.

  Reply
 • 31 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:00 chiều
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Đảng luôn một lòng vì dân, vì nước và nhân dân cũng một lòng tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ có những kẻ bệnh hoạn, bán nước hại dân mới cố tình bịa đặt, tung tin đồn nhảm, hạ thấp vai trò của lãnh đạo của Đảng mà thôi. Còn người dân thì luôn một lòng hướng về Đảng, tin theo Đảng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.