Điệp khúc chống phá chủ nghĩa xã hội của bọn người hại nước, hại dân

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, thì các thế lực thù địch lại cấu kết với bọn người bất mãn với chế độ ta đã và đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và những thành tựu đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gần 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bằng cách bẻ cong, xuyên tạc lịch sử, bóp méo thành quả công cuộc đối mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và lợi dụng tình hình quốc tế gần đây, từ việc xuyên tạc “Tư tưởng chính trị Hugo Chavez Frias – Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”, chúng kết luận: “thực tế đã chứng minh rằng không hề tồn tại Chủ Nghĩa Xã Hội ở thế gian này”. Chúng bôi xấu: “Cộng sản quốc tế là chiếc cối xay thịt vĩ đại nhất trong lịch sử của xã hội loài người và đảng cộng sản Việt Nam là một bộ phận của chiếc cối xay thịt”; thành quả cách mạng Việt Nam trong chiến tranh chống xâm lược, đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ đi đến nguy cơ “bắc thuộc ngàn năm”; và “Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do Hồ Chí Minh, du nhập lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội vào Việt Nam”. Phải nói ngay rằng, những điều nhảm nhí trên không có gì mới, chỉ là cái điệp khúc được tua đi, tua lại nhiều lần, nghe đến phát chán. Bọn người xấu kia thật vô công rồi nghề, có mắt sao lại không nhìn thấy sự thật, có óc sao lại không suy nghĩ khi nói ra những điều bịa đặt, sai trái. Các người hãy nhìn cho kỹ lại mọi điều. Nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộc hòa bình, công lý trên thế giới, ai cũng có hai con mắt và hàng tỷ người có lương tâm, trí tuệ, họ đều biết phải, trái, đúng, sai; không ai có thể áp đặt nhận thức cho họ được. Cho nên, chỉ có nói đúng sự thật, tôn trọng khách quan, nói đúng những gì đã và đang có ở Việt Nam thì mang danh con người mới đúng nghĩa, còn không hãy tự nghĩ xem mình thuộc giống gì?

Điều đáng buồn là một số người luôn tự cho mình là đọc C.Mác rất kỹ nhưng việc viết, nói ra lại không phải như vậy, để phủ nhận chủ nghĩa  xã hội, chúng cho rằng: “việc Karl Marx muốn xóa bỏ “quyền tư hữu” trong tiến trình xây dựng XHCN là muốn xóa bỏ bản năng gốc (sở hữu và tiêu diệt để sinh tồn) vốn vô cùng quan trọng của con người, đó là điều bất khả thi!” Các “luận cứ” về “lý luận”, “thực tiễn” của chúng là: xã hội cộng sản “là một tổ chức xã hội “siêu đẳng” như xã hội của loài ong, loài kiến”; “những trùm cộng sản chính là những kẻ thể hiện mạnh nhất hai bản năng gốc của loài người như đã nói trên đó là SỞ HỮU và TIÊU DIỆT”; “nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là nền kinh tế thị trường định hướng theo “trận đánh với cối xay gió của Don Quixote”; và “Một lỗi lầm to lớn nhất của Marx là lấy sự bất bình thường làm bình thường, rồi tổng quát hóa cho lịch sử nhân loại”. Điều đó cho thấy dã tâm của chúng là xuyên tạc, bác bỏ học thuyết kinh tế của Mác, tung hô học thuyết kinh tế của Adam Smith, Keynes trong khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay.

Với ý thức hệ phản động và đối lập đó, chúng đi đến kết luận: “Chủ nghĩa hoang đường và không tưởng, một nhân vật nào đó đã nói “Nếu cho rằng thế kỷ XX đã đánh dấu sự phát sinh mạnh mẽ của chủ nghĩa cộng sản thì đầu thế kỷ XXI là ghi nhận rõ nét cái sự diệt vong của nó”. Điều mà không ai có thể chối cãi là sự sụp đổ của cả khối cộng sản Đông Âu cùng cái nôi sản sinh ra nó tại Liên Sô. Thế giới văn minh đã chẳng luyến tiếc gì khi tiễn một thứ chủ nghĩa điên cuồng và hoang tưởng đã gây biết bao thảm họa vào sọt rác của nhân loại một cách sáng suốt và dứt khoát” (kẻ trí trá Nguyên Thạch).

Tôi viết và trích lại những điều nêu trên là để mọi người nhìn rõ hơn bộ mặt thật của nhóm bọn người luôn tự cho mình là thông thái, đọc và am hiểu chủ nghĩa Mác, nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Mục tiêu của chúng là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, phủ nhận học thuyết Mác, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để làm việc ấy thì các chiêu bài mang tính điệp khúc nêu trên được lặp đi lặp lại đến mức đơn điệu và nhàm chán để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đó cũng là biểu hiện “thiểu năng trí tuệ” của bọn người chuyên rình mò để hại nước, hại dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Điệp khúc chống phá chủ nghĩa xã hội của bọn người hại nước, hại dân

 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:28 chiều
  Permalink

  Hiện nay có nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá, cản trở con đường đi lên CNXH ở nước ta. Chúng tập trung xuyên tạc, nhằm tiến tới phủ nhận, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tán dương “đa nguyên”, “đa đảng”; phủ nhận khả năng Việt Nam đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Cùng với đó, xuyên tạc quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam, xuyên tạc động lực phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH…
  Vì vậy, hiện nay, đấu tranh chống quan điểm sai trái như một nhiệm vụ tất yếu chúng ta cần làm và nhất định phải làm thật tốt. Để thực hiện được điều đó, cần nhận rõ các dạng quan điểm sai trái để có những đối sách phù hợp. Yêu cầu chung nhất của việc đấu tranh chống quan điểm sai trái chính là làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng và toàn dân bằng cách tuyên truyền, tổ chức, giáo dục hướng tới sự thống nhất tư tưởng và thống nhất hành động trong toàn xã hội.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:29 chiều
  Permalink

  Hiện nay có nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá, cản trở con đường đi lên CNXH ở nước ta. Chúng tập trung xuyên tạc, nhằm tiến tới phủ nhận, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tán dương “đa nguyên”, “đa đảng”; phủ nhận khả năng Việt Nam đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Cùng với đó, xuyên tạc quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam, xuyên tạc động lực phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH…
  Vì vậy, hiện nay, đấu tranh chống quan điểm sai trái như một nhiệm vụ tất yếu chúng ta cần làm và nhất định phải làm thật tốt. Để thực hiện được điều đó, cần nhận rõ các dạng quan điểm sai trái để có những đối sách phù hợp. Yêu cầu chung nhất của việc đấu tranh chống quan điểm sai trái chính là làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng và toàn dân bằng cách tuyên truyền, tổ chức, giáo dục hướng tới sự thống nhất tư tưởng và thống nhất hành động trong toàn xã hội.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:51 chiều
  Permalink

  Các thế lực chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội luôn luôn tìm mọi cách tiến công vào Đảng vì chúng thấy rõ Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính Đảng Cộng sản chứ không phải ai khác đã từng phát động, lãnh đạo và tổ chức quần chúng lao động tiến hành những cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, làm thay đổi trật tự thế giới cũ, mở ra một thế giới mới, thế giới của hoà bình, tự do, bình đẳng, hạnh phúc, ấm no. Không làm được điều gì to tát hơn ngoài việc nói xấu chế độ, phá hoại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bọn chúng luôn tự huyễn hoặc mình bằng những mớ lý luận chắp vá không được bất cứ ai công nhận. Đây là sự chống phá toàn diện và có hệ thống, rất thâm hiểm của bọn bồi bút tư sản. Chúng ta không được chủ quan, mất cảnh giác.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:53 chiều
  Permalink

  Những năm gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. Hầu như mỗi khi có một chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, hay một sự kiện diễn ra ở Việt Nam, thì lập tức có ngay những đàm tiếu, bình luận, xuyên tạc hoặc phủ nhận…
  Do đó, chúng ta phải kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định tính đúng đắn của đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo “sức đề kháng” vững chắc để đập tan những âm mưu, thủ đoạn thâm độc đó.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:09 chiều
  Permalink

  Sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam, tập trung chủ yếu vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đó là chiêu bài cũ kỹ từ xưa đến nay không có gì thay đổi; mỗi chúng ta hãy tỉnh táo, bình tĩnh xem xét, nhìn nhận các vấn đề một cách thấu đáo, không để bị động, bất ngờ mắc mưu của kẻ địch; cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần vào thành công Đại hội XII của Đảng.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:44 chiều
  Permalink

  Ối Nguyên Thạch ơi là Nguyên Thạch, vinh đâu chả thấy, toàn thấy nhục thôi! Viết lách những gì mà để cho người ta chau mày và khạc nhổ nhiều thế k biết? Riêng ở cái web này mà đã thấy mấy bài viết về y rồi, nào là Hạnh Ngân, Nhân Văn, giờ lại đến Phương Duy nữa chứ, chắc vẫn chưa hết. Té ra, tay Nguyên Thạch là kẻ bán rẻ nhân cách để đổi lấy vài đồng tiền dơ bẩn của lũ “gắp lửa bỏ tay người” àh? Vậy thì cần liệt tay này vào phần tử có tư tưởng phản động, chia rẽ dân tộc, nhằm lật đổ nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Tay Nguyên Thạch này chắc còn trẻ, vậy thì chiến tranh hắn không phải tham gia, được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, ấy vậy mà lại đi làm cái điều bất pháp bất nhân, bất minh bất chính, bất kính bất nghĩa, bất hiếu bất trung chỉ vì mấy đồng bạc lẻ. “Thương thay cũng một kiếp người”, sống đời nhơ nhớp, chết trong nhục hàn!

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 5:09 chiều
  Permalink

  Ối Nguyên Thạch ơi là Nguyên Thạch! Vinh đâu chẳng thấy, toàn thấy nhục. Viết lách những gì mà để cho người ta chau mày và khạc nhổ nhiều thế. Riêng web này đã thấy mấy bài viết về y rồi, nào là Hạnh Ngân, Nhân Văn…, giờ lại đến Phương Duy, chắc kể ra còn dài dài. Té ra tay Nguyên Thạch này là kẻ bán rẻ nhân cách, bán rẻ dân tộc để đổi lấy vài đồng bạc dơ bẩn của lũ “gắp lửa bỏ tay người” àh? Vậy thì nên liệt tay này vào phần tử có tư tưởng phản động, chia rẽ dân tộc, kêu gào thảm thiết đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nhằm lật đổ nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân, phủ nhận công lao của Đảng Cộng sản. Tay này chắc còn trẻ, nên chiến tranh hắn không phải tham gia, cớ sao được sinh ra, lớn lên trong hòa bình mà chỉ vì mấy độc bạc lẻ ôi thối ấy lại đi làm cái điều bất pháp bất nhân, bất minh bất chính, bất nghĩa bất trung, bất hiếu bất đạo đến mức “trời không dung đất không tha”. “Thương thay cũng một kiếp người”, sống đời nhơ nhớp, chết trong nhục hàn!

  Reply
 • 4 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:30 sáng
  Permalink

  cũng phải mừng là bọn chúng cũng có tên đã đọc kỹ Mác – theo chúng tự nhận – nhưng cũng thật tiếc là đến đúng câu, đến chữ quan trọng nhất thì lại ngủ gật hay tự bịt mắt vờ như không thấy mà lại đi “phán đoán”, “suy luận” cho tỏ mình có chút “chữ nghĩa” để tự tay bôi bẩn, vùi dập chính nhân phẩm và lương tâm của mình nên cũng thật dễ hiểu tại sao chúng lại có thể suy nghĩ và hành động như vậy. vì sợ bị mất chút uế bẩn nên khi được ta gột rửa đi chút ít là ngay lập tức lại tự vơ vét lại cho bẩn hơn, cứ như nhân phẩm, lương tâm mà sạch sẽ thì chúng chết đói ngay.

  Reply
 • 8 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:52 chiều
  Permalink

  Tôi cũng đồng ý với tác giả nên phải gọi bọn viết những bài viết kiểu này là bọn “thiểu năng trí tuệ”, vì chỉ có “thiểu năng trí tuệ” chứng mới viết ra được rằng: “Cộng sản quốc tế là chiếc cối xay thịt vĩ đại nhất trong lịch sử của xã hội loài người và đảng cộng sản Việt Nam là một bộ phận của chiếc cối xay thịt”. Chúng không thấy rằng là nhờ có sự ra đời của một chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và phong trào cộng sản quốc tế đã cứu thế giới loài người khỏi thảm họa “phát xít”. Liệu rằng với chế độ “phát xít” khi chúng thống trị thế giới này thì cái bọn “thiểu năng trí tuệ” như Nguyên Thạch có còn tồn tại để mà bây giờ ngồi xét lại và bóp méo, xuyên tạc lịch sử không? Còn ở Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới đứng lên giành lại quyền con người của mình, vậy mà chúng lại quy chụp là “một bộ phận của chiếc cối xay thịt”. Đúng là một lũ chuyên rình mò hại nước, hại dân./.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:27 sáng
  Permalink

  Trog những năm gần đây, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công trực diện vào hạt nhân của ý thức xã hội chủ nghĩa – chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Về nội dung tuyên truyền chống phá, chúng tập trung phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin tiêu biểu như: học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết duy vật lịch sử; học thuyết về chuyên chính vô sản, về đấu tranh giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bác bỏ lý luận phát triển lịch sử xã hội của chủ nghĩa xã hội khoa học; ca tụng mô hình phát triển và thích ứng “vạn năng” của chủ nghĩa tư bản; hoặc ra sức quảng cáo cho khả năng về “con đường thứ ba” phi xã hội chủ nghĩa nhưng thực chất vẫn là tư bản chù nghĩa; gieo rắc, nuôi dưỡng và kích động trào lưu cơ hội, xét lại, hữu khuynh dao động, đầu hàng dưới áo khoác “chung sống hoà bình”, “công khai hoá”, “phi hệ tư tưởng hoả”, ”phi chính trị hoá” … trong quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên, thậm chí đối với cả một số cá nhân lãnh đạo cấp cao. Tất cả những thủ đoạn này dẫn đến kết cục là tạo ra sự phân hoá, đối lập và gây mâu thuẫn, xung đột trong lĩnh vực đời sống tình thần, trong tình cảm, nhận thức, tư tưởng; làm loãng nhạt hàm lượng của tố chất xã hội chủ nghĩa trong đời sống tinh thần xã hội.
  Vì vậy, cấn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân, trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên các phượng tiện thông tin đại chúng. Khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin. Bảo về sự đúng đắn, các giá trị khoa học, các luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ, những tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Khẳng định và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.