Đỗ Ngà – “nhìn rau, gắp thịt”

Gần đây, trên Internet và mạng xã hội đăng tải bài viết: “Bệnh háo danh trong ĐCS, căn bệnh bất trị!” của Đỗ Ngà, cũng như các nội dung xuyên tạc và bịa đặt trước đây. Đỗ Ngà đã lợi dụng các khuyết điểm của một vài cá Nhân để rồi vơ đũa cả nắm, đồng nhất một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng với toàn bộ cán bộ, đảng viên, từ đó xuyên tạc Đảng ta hiện nay là háo danh, là vô liêm sỉ. Đây rõ ràng là luận điệu phản động, hòng hạ uy tín của Đảng với Nhân dân và cũng thể hiện thái độ chống đối của Đỗ Ngà đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Trên thực tế, từ khi ra đời đến nay, bằng phẩm chất và trí tuệ của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; không quản hy sinh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ lãnh đạo Nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; chiến đấu giành thắng lợi trong hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, biên giới phía Bắc và ngày nay đang vững bước trên con đường đổi mới. Với quan điểm, đường lối đúng đắn đó, qua hơn 30 năm đổi mới đất nước, nền kinh tế nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hoá – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều đổi thay; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Với bản chất và truyền thống cách mạng, một chính đảng chỉ biết chiến đấu, hy sinh vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không dung túng, mà luôn xử lý nghiêm minh với bất kỳ cá Nhân, tổ chức nào đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đó cũng là việc làm bình thường không chỉ ở Việt Nam mà với mọi quốc gia trên thế giới. Vì vậy, những luận điệu xuyên tạc của Đỗ Ngà rằng: “Vào ngồi vào ghế quan chức nhà nước để có thể dùng cả bộ máy chính quyền cho mục đích riêng của mình…” là hoàn toàn bịa đặt và xảo trá.

Cần nói thêm rằng, mọi công dân Việt Nam, trước khi vào Đảng đều phải trải qua những lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Thông qua những lớp học này giúp những quần chúng ưu tú có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, họ phải nắm chắc và hiểu rõ bản chất và truyền thống cách mạng của Đảng, mục tiêu của Đảng; đồng thời thấy rõ trách nhiệm của mình khi trở thành đảng viên. Có thể thấy trách nhiệm, nghĩa vụ và sự tự nguyện cống hiến, hy sinh của người đảng viên đối với Tổ quốc, với dân tộc và Nhân dân là rất rõ ràng. Đương nhiên, theo quy luật chọn lọc chung thì mọi tổ chức, mọi sự vật, hiện tượng luôn vận động, phát triển không ngừng. Theo đó, những Nhân tố không còn phù hợp, hoặc không đáp ứng được yêu cầu, sớm muộn cũng bị đào thải, loại bỏ. Sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên đó. Vì vậy, trong thời gian qua, những đảng viên vi phạm kỷ luật, không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản tiên phong; họ không còn đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, nhất là những người “mang danh đảng viên” nhưng có tư tưởng đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc đã sớm bị loại bỏ và đào thải. Điều này minh chứng cho sự nghiêm minh, trong sạch của Đảng và là cú tát thích đáng vào sự xảo trá của Đỗ Ngà và đồng bọn.

Như vậy, Đỗ Ngà, không thể vơ đũa cả nắm cho rằng: “háo danh vốn là bản chất của CS”, mà chỉ là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã và đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa ra ánh sáng, xét xử trước pháp luật. Rõ ràng Đỗ Ngà đã lợi dụng vi phạm khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, nói xấu Đảng, chống phá chế độ, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch nói chung, của Đỗ Ngà nói riêng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares