Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là truyền thống, đạo lý và sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Mới đây “Cánh Dù lộng gió” lại đăng lên trên trang mạng Danlambao bài viết “Một chế độ vô cùng dã man và vô nhân tính”. Nội dung bài viết, với những lời lẽ của kẻ hằn học thâm thù chế độ XHCN, “Cánh Dù lộng gió” đã cố tình bóp méo, xuyên tạc chủ trương đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng nhằm kích động, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội, hòng lật đổ chế độ. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến “Cánh Dù lộng gió” đôi điều về truyền thống dân tộc và tình hình đất nước, để Y đừng tiếp tục dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, viết những điều xuyên tạc, tầm bậy để người đời oán trách.

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh dân tộc Việt Nam luôn có truyền thống đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Thực tiễn lịch sử cho thấy, nhiều thế hệ người Việt Nam đã từng thấm thía nỗi đau chia rẽ, tàn phá của chiến tranh. Cho nên, lòng yêu nước và sự nhân ái luôn được lấy làm nền tảng tinh thần cho sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc, từ đó đã tạo nên sức mạnh phi thường để chống ngoại xâm, chiến thắng kẻ thù, xây dựng đất nước.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với đường lối đúng đắn, tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc tiếp tục được phát huy và nâng lên tầm cao mới. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, để đối phó với thù trong, giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài, nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, người thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ. Ta phải nhận ra rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc”. Tinh thần đó được tiếp tục vận dụng thực hiện sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, thống nhất.  Đặc biệt, tối 2/5/1975, trong buổi lễ trả tự do cho ông Dương Văn Minh và nội các chế độ Sài Gòn tại Dinh Độc lập, Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn – Gia Định, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7 đã phát biểu: “Trong cuộc chiến đấu lâu dài này, toàn quân và toàn dân Việt Nam là người chiến thắng… Đây là niềm hãnh diện chung của tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta”. Đáp lời, người từng đứng đầu chế độ Việt Nam Cộng hòa – ông Dương Văn Minh cũng chân tình: “Ngày hôm nay, đại diện cho các anh em có mặt tại đây, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của Chính phủ cách mạng trong công cuộc vãn hồi hòa bình cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em có mặt tại đây, cũng như các tầng lớp đồng bào, sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước… ”.

Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển của mọi quốc gia. Đó cũng là truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam, được nhân dân ta xây đắp, gìn giữ từ ngàn đời và hiện nay đang được tiếp tục phát huy trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ bảo hiểm y tế trẻ em thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, dưới sáu tuổi được miễn 100% chi phí khám, chữa bệnh. Đặc biệt, trong công tác giáo dục, từ năm 2011 đã có 100% số tỉnh miền núi có trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú dành cho trẻ em là người dân tộc thiểu số.

 Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành theo hướng tạo điều kiện ngày càng thuận lợi như: xuất nhập cảnh, cư trú, hồi hương, quốc tịch, hộ tịch, về đầu tư kinh doanh; về quyền được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài; Luật Quốc tịch sửa đổi đã tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài có thể giữ quốc tịch Việt Nam trong khi mang quốc tịch nước khác; Luật Đất đai sửa đổi và Luật Nhà ở đã mở rộng thêm đối tượng và quyền cho kiều bào được mua và sở hữu nhà ở trong nước … Đại hội lần thứ XII của Đảng một lần nữa khẳng định các quan điểm, chủ trương về đoàn kết, hòa hợp dân tộc: “Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước”.

Như vậy, mấy lời nhảm nhí mà kẻ bồi bút mang danh “Cánh Dù lộng gió” đăng trên Danlambao, là việc làm bẩn thỉu của các phần tử cơ hội, phản động, hòng xuyên tạc, bóp méo chủ trương đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng và thực tiễn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Nhà nước ta. Thái độ, lời nói, hành vi theo lối cực đoan, bệnh hoạn của “Cánh Dù lộng gió” cần phải bị lên án và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

17 thoughts on “Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là truyền thống, đạo lý và sức mạnh của dân tộc Việt Nam

 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:37 chiều
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh một sự thật: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với đường lối đúng đắn, tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc tiếp tục được phát huy và nâng lên tầm cao mới. Ấy vậy mà, “Cánh Dù lộng gió” lại đăng lên trên trang mạng Danlambao bài viết “Một chế độ vô cùng dã man và vô nhân tính”. Đó là một sự xuyên tạc, vu khống trắng trợn hòng phá hoại sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội, hòng lật đổ chế độ. Mọi người hãy cùng nhau lên án mạnh mẽ “Cánh Dù lộng gió” nhé

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:42 chiều
  Permalink

  Cần khẳng định rằng: từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc tiếp tục được phát huy và nâng lên tầm cao mới. Tinh thần ấy là sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:43 chiều
  Permalink

  Đoc bài viết của “Cánh Dù lộng gió” tôi cực kỳ bức xúc. Bởi lẽ, sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc đã được phát huy và nâng lên tầm cao mới kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay. Vậy mà, “Cánh Dù lộng gió”lại có những lời lẽ bịa đặt trắng trợn, xuyên tạc, bóp méo hoàn toàn sự thật. Tôi hoàn toàn ủng hộ tác giả bài viết và đồng tình nhận thấy: việc làm bẩn thỉu của các phần tử cơ hội, phản động, hòng xuyên tạc, bóp méo chủ trương đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng và thực tiễn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Nhà nước ta. Thái độ, lời nói, hành vi theo lối cực đoan, bệnh hoạn của “Cánh Dù lộng gió” cần phải bị lên án và đấu tranh bác bỏ./.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:51 chiều
  Permalink

  Tôi không đồng tình mà hoàn toàn phản đối ý kiến của “Cánh Dù lộng gió”. Lịch sử Việt Nam đã cho thấy, đoàn kết, hòa hợp dân tộc là truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Điều này lại càng sáng tỏ trong thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ người Việt Nam, từ người dân cho đến lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đều nhận thức được rằng, đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Vì thế, đoàn kết, hòa hợp dân tộc trở thành truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam, được nhân dân Việt Nam xây đắp, gìn giữ và trao truyền từ ngàn đời. Vậy nên, lời lẽ phản động của “Cánh Dù lộng gió” tin rằng sẽ bị “bão gió” của triệu triệu con tim người dân đất Việt lên án và phản đối “Cánh Dù lộng gió”

  Reply
 • 22 Tháng Tám, 2018 at 7:05 sáng
  Permalink

  Những lời nhảm nhí mà kẻ bồi bút mang danh “Cánh Dù lộng gió” đăng trên Danlambao, là việc làm bẩn thỉu của các phần tử cơ hội, phản động, hòng xuyên tạc, bóp méo chủ trương đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng và thực tiễn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Nhà nước ta.

  Reply
 • 22 Tháng Tám, 2018 at 8:11 sáng
  Permalink

  Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển của mọi quốc gia, đó cũng là truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam!

  Reply
 • 22 Tháng Tám, 2018 at 9:31 sáng
  Permalink

  Mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức đoàn kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc và phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau.

  Reply
 • 23 Tháng Tám, 2018 at 5:38 chiều
  Permalink

  Đoàn kết và hòa hợp dân tộc tạo ra sức mạnh vô song!. Những kẻ ngoại bang có lòng tham độc, muốn xâm lược và nô dịch Nước ta luôn tìm mọi cách phá vỡ khối sức mạnh ấy!. Nên, không bao giờ chúng ta được mất cảnh giác, tự tay mình dâng “Nỏ thần” cho giặc, mà phải đoàn kết xung quang Đảng Cộng Sản Việt Nam để không ngừng củng cố và phát triển khối đại đoàn kết của Dân tộc, có như vậy Giang sơn nghìn thuở mới vững được âu vàng!?

  Reply
 • 24 Tháng Tám, 2018 at 9:55 sáng
  Permalink

  Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển của mọi quốc gia. Dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết từ ngàn đời. Truyền thống đoàn kết tốt đẹp đó đã giúp cho dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, truyền thống đoàn kết, hòa hợp dân tộc đã, đang được tiếp tục phát huy và nâng lên tầm cao mới. Những lời lẽ xuyên tạc của “Cánh Dù lộng gió” về chủ trương đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng và thực tiễn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Nhà nước ta cần phải bị lên án và đấu tranh với thái độ kiên quyết.

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Âm mưu của “Cánh dù lộng gió” đã rõ ràng: Bôi nhọ chính sách đoàn kết và hòa hợp dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc ta với mục đích chính trị xấu xa. Cần vạch mặt và lên án âm mưu, thủ đoạn này góp phần giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc để tạo nền tảng bền vững cho xây dựng đất nước.

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2018 at 9:02 sáng
  Permalink

  Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh dân tộc Việt Nam luôn có truyền thống đoàn kết, hòa hợp dân tộc, vậy mà vẫn có kẻ cố tình xuyên tạc, nói bậy

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2018 at 2:24 chiều
  Permalink

  Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh dân tộc Việt Nam luôn có truyền thống đoàn kết, hòa hợp dân tộc! Không một kẻ thù nào có thể phá hoại được!

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 3:13 chiều
  Permalink

  Đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tinh thần bền vững, là cội nguồn sức mạnh vô địch, sẽ tiếp tục đưa dân tộc ta đi đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 3:31 chiều
  Permalink

  Đoàn kết chính là một trong những giá trị văn hóa quý báu nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng ta dù là người dân tộc nào, ở cương vị nào, là cán bộ, đảng viên, nông dân, công nhân, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, thầy thuốc, nhà giáo, hay các chức sắc, tín đồ tôn giáo ở mọi mọi miền Tổ quốc cũng như người Việt Nam ở nước ngoài hãy góp sức, chung tay xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết ngàn đời của nhân dân ta.

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 8:06 sáng
  Permalink

  Thái độ, lời nói, hành vi theo lối cực đoan, bệnh hoạn của “Cánh Dù lộng gió” cần phải bị lên án và đấu tranh bác bỏ.

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 8:45 sáng
  Permalink

  Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển của mọi quốc gia. Đoàn kết, hòa hợp dân tộc trở thành truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam, được nhân dân Việt Nam xây đắp, gìn giữ và trao truyền từ ngàn đời nay.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  ĐOÀN KẾT LÀ TRUYỀN THỐNG, SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.