Đôi điều với Nguyên Thạch

Trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạnh có bài viết “thế lực thù địch” và “phản động” là gì”. Bài viết thể hiện dã tâm đen tối, bất chấp luân thường đạo lý, thực hiện ý đồ xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ một cách trơ tráo đến cùng của Nguyên Thạnh về sự  lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam.

Bài viết của Nguyên Thạch đã cố tình bóp méo, xuyên tạc khi tìm cách chẻ chữ cụm từ “thế lực thù địch và phản động rồi trắng trợn vu cáo: “chính đảng CSVN mới là thế lực thù địch của dân chúng Việt Nam”. Nhưng những luận điệu xảo trá của y không thể đánh lừa được ai bởi với mọi người dân Việt Nam, chẳng cần phải mất công nghiên cứu, tìm hiểu, ai cũng hiểu rằng những người đi ngược lại nguyện vọng và ý chí của nhân, phá hoại công cuộc xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân thì chính đó là “Lực lượng thù địch” và “Phản động”. Ai cũng biết rằng hơn 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam từ thân phận mất nước, nô lệ lầm than đã đứng lên lật đổ ách thống trị của ngoại bang, xây dựng nên một nước Việt Nam tự do, độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã kiên cường đánh đuổi và chiến thắng tất cả bọn thực dân, đế quốc và tay sai, dù chúng hùng mạnh và tàn bạo đến đâu.

Và sự thực là 30 năm đổi mới đất nước vừa qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đã tận dụng thời cơ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đưa công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu. Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Mặc dù còn những yếu kém, bất cập trên một số lĩnh vực cần phải sửa chữa để phát triển nhưng các thành tựu đó là sự thật không thể phủ nhận. Có thể khẳng định rằng, Nhân dân Việt Nam không thể không nhận ra đâu là những “kẻ độc tài và tàn bạo với bộ não xấu xa, độc ác và bảo thủ”, và đâu là những người mà Nhân dân đang tin tưởng và ủng hộ.

Cần nhắc lại với với ông Nguyên Thạch rằng, chỉ có Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam mới có quyền chỉ tên, vạch mặt những ai là “Lực lượng thù địch” và “Phản động”. Bởi, Nhân dân Việt Nam là cán cân chân lý, là người đánh giá chính xác vai trò, uy tín của Đảng. Còn những kẻ theo đóm ăn tàn, bán nước cầu vinh, vụ lợi chính trị, vô lương, vô đạo, tuyên truyền bịa đặt, đổi trắng thay đen như ông Nguyên Thạch thì không đủ tư cách, nhân phẩm và trí tuệ để bàn luận ai là thù địch, ai là phản động của nhân dân Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.