Đừng làm kẻ bất nhân!

Phê Bình

Năm 2015, Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện lớn: kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, tổ chức đại hội đảng các cấp. Trong thời gian diễn ra các sự kiện đó, một số người hám “danh, lợi” đã tìm cách kết nối với các thế lực thù địch. Chúng tranh thủ tối đa mọi cơ hội có thể, sử dụng nhiều phương tiện, nhất là sử dụng và tung lên mạng internet nhiều tin, bài có nội dung xấu độc, nhằm bôi nhọ, phủ nhận công lao, làm mất thanh danh, uy tín các tổ chức, cán bộ đứng đầu của cơ quan Đảng, Nhà nước; chia rẽ đoàn kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng. Tự xưng là tiến sĩ, Đoàn Xuân Lộc đã tung lên trang mạng xã hội bài Việt Nam dưới ‘thời đại Hồ Chí Minh’ với động cơ sai trái, thù địch.

Trong diễn văn kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; làm cho cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, giành nhiều thắng lợi lớn. Lịch sử mấy ngàn năm giữ nước của dân tộc Việt Nam đã từng giành nhiều thắng lợi oanh liệt, nhưng chưa có thắng lợi nào làm “thay đổi” thân phận nô lệ của người dân Việt Nam. Thực tiễn suốt chặng đường cách mạng 70 năm (1945-2015) đã chứng minh, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng nhau sát cánh, bất chấp hy sinh, đem hết tính mạng, của cải, trí tuệ và công sức chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược dã man, tàn khốc do các nước đế quốc gây ra, liên tiếp giành những thắng lợi vĩ đại trong suốt 15 năm đấu tranh giành được chính quyền về tay nhân dân (1930-1945); suốt 30 năm kháng chiến đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam (1945-1975); suốt 40 năm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1976-2015).

Tất cả những thắng lợi đó không phải tự nhiên có được, mà phải đong đổi bằng mồ hôi, xương máu của hàng triệu người dân đất Việt. Từ kết quả cách mạng giành được, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo từng bước xóa bỏ nguồn gốc nảy sinh áp bức, bóc lột; đem lại cho đất nước nền thái bình, nhân dân được sống trong chế độ xã hội “của mình, do mình, vì mình”, trong môi trường hòa bình, tự do, độc lập. Nếu dùng phép so sánh, thì thời đại Hồ Chí Minh đã làm được cái điều rất mới mà dân tộc Việt Nam ở thời đại trước chưa làm được.

Đọc bài Việt Nam dưới ‘thời đại Hồ Chí Minh’, cảm nghĩ của tôi về TS. Đoàn Xuân Lộc là một người được học hành tử tế, mà lại làm cái điều “bất nhân”, thất học, tung ra xã hội những điều nhảm nhí, bôi nhọ thanh danh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích cuối cùng của Lộc là quy kết mọi khó khăn, sự tụt hậu của Việt Nam là do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong sự phát triển, mỗi quốc gia dân tộc luôn chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, nhận thức, khả năng của con người có hạn. Do vậy, những vấp váp, hạn chế, sai lầm của từng quốc gia dân tộc là điều khó tránh khỏi. Dân tộc Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, không muốn chiến tranh đổ máu; nhưng thật khó, bởi nhiều nước đế quốc luôn nhòm ngó, đem quân sang xâm lược. Trong thế kỷ XX, Việt Nam đã từng bị các đế quốc như: Pháp, Nhật, Mỹ đem quân sang xâm lược. Chúng sử dụng hàng triệu tấn vũ khí, chất độc hóa học hủy diệt đất nước, con người Việt Nam. Đẩy hàng triệu người dân lương thiện, gia đình của họ vào cảnh chia ly, chết chóc, tang thương. Cải biến xã hội, đem lại sự hồi sinh cho đất nước, để mọi người có cuộc sống yên bình, no ấm, hạnh phúc, xã hội hòa thuận sau những cuộc chiến tranh kết thúc là cả một quá trình rất lâu dài, đầy gian truân, càng khó tránh khỏi chủ quan, sai lầm. Trong 70 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề giấu diếm khuyết điểm. Trong các cuộc họp thường niên hay trong Đại hội nhiệm kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đứng trên quan điểm khách quan, khoa học, đánh giá đúng tình hình, chỉ ra những khó khăn, thách thức mà cách mạng phải vượt qua; Đảng cũng thường xuyên chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong Đảng, kiên quyết lãnh đạo để sửa chữa, khắc phục, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cách mạng Việt Nam.

Từ khi Cách mạng Tháng tám thắng lợi (1945) đến nay, bức tranh hiện thực của xã hội Việt Nam đang tỏa ánh sáng văn minh trước mặt mọi người. Đến năm 2015, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã vươn lên giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa thời đại: Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, tăng trưởng khá; Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy; Quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, v.v.. Thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được hôm nay là kết quả tất yếu của 70 năm cách mạng, là bằng chứng thực tiễn minh chứng lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại “rực rỡ nhất”trong lịch sử dân tộc Việt Nam là khách quan, xác đáng. Chỉ có những kẻ cơ hội, bất nhân cố tình phủ nhận, đưa ra khẳng định sai trái, phi nhân tính./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.