Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng vững bước trên con đường độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc

Cho đến nay, những kẻ chống phá sự nghiệp cách mạng, cuộc sống độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc của dân tộc ta, nhân dân ta vẫn cố tình nhai đi, nhai lại luận điệu “phần lớn người dân đang sống trong nghèo khổ cùng cực, hằng ngày vẫn phải sống trong những ngôi nhà ổ chuột, rách nát và ẩm thấp” rồi cố tình quy kết là do “cái chế độ độc tài ở Việt Nam”, như tên Kiên Trung loan tin trên trang mạng “Quyenduocbiet. com”. Luận điệu xuyên tạc này đã cho thấy sự lố bịch của chúng.

Cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no và hạnh phúc

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã cống hiến toàn bộ sức người, sức của để kháng chiến, kiến quốc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gần 40 năm, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. “Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2022 đạt khoảng 409 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 410 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Việc phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển đã giúp cho văn hóa, xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, mức sống và chất lượng sống ngày càng được nâng cao. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Năm 2022, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,704, thuộc nhóm nước có HDI cao của thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển.

Ở Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng

Sự “nghèo khổ cùng cực” của “phần lớn người dân” trong lời nói của Trung Kiên đã là sự bịa đặt, thì cái nguyên nhân do “cái chế độ độc tài” không có lý do để tồn tại và cái yêu sách đòi “đa nguyên” cũng không cần đến nữa.

Cần nói rõ thêm, thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo hoàn toàn không đồng nghĩa với mất dân chủ, kém phát triển và dân chủ, phát triển không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Trên thế giới hiện nay, có không ít những nước đa đảng, nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển nhất; ngược lại, cũng có những nước chỉ một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ vẫn được bảo đảm, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân sung túc. Điều đó minh chứng là: đa nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho dân chủ và sự phát triển, đúng như Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn”[1]. Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, một điều hết sức đau xót đối với cách mạng thế giới, đó là sự đổ vỡ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết và các nước ở Đông Âu vào thập niên tám mươi và đầu thập niên chín mươi của thế kỷ XX. Sự đổ vỡ này bắt đầu bằng quyết định xoá bỏ Điều 6 Hiến pháp Liên Xô, hiến định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hình thành chế độ đa đảng ở Liên Xô. Kết cục là Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa được xây dựng trong hơn 70 năm hoàn toàn sụp đổ vào tháng 8-1991.

Chính từ thực tiễn đau xót này, toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng vững bước trên con đường độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

[1] Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26-2-2010

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng vững bước trên con đường độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.