Dương Quốc Chính – Không trái tim hay thiếu cả khối óc?

Mới đây, trên trang mạng xã hội đã đăng tải bài viết của Dương Quốc Chính với tiêu đề“Cộng sản hay không cộng sản”, trong đó, y đã đưa ra những nhận định, suy luận rất phản động, phản khoa học, phản nhân văn. Chắc chắn một điều rằng, nếu ai vô tình đọc phải những luận điệu đó sẽ nhận ra rằng, Dương Quốc Chính là kẻ không có trái trái tim và thiếu cả khối óc!

Bởi lẽ, nếu Dương Quốc Chính có trái tim và khối óc như những người bình thường thì hắn sẽ nhận thức được bản chất tốt đẹp, giá trị nhân văn, nhân đạo của chủ nghĩa xã hội; nhận thấy được thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1. Bản chất tốt đẹp, giá trị nhân đạo, nhăn văn của chế độ xã hội chủ nghĩa là không thể phủ nhận

Với cách lượm lặt ỡm ờ, vụn vặt Dương Quốc Chính đã bôi đen, bóp méo sự thật, phủ nhận bản chất tốt đẹp, giá trị nhân văn, nhân đạo của chế độ xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận những thành quả mà các nước xã hội chủ nghĩa đã hi sinh, cống hiến cho nhân loại. Vì không có trái tim và thiếu khối óc nên Dương Quốc Chính không thấy được giá trị của hơn 27 triệu Hồng quân và Nhân dân Liên Xô đã hi sinh trong chiến tranh Thế giới thứ II, giải phóng loài người thoát khỏi thảm họa phát-xít, mang lại hoà bình cho các dân tộc; không thấy được những đóng góp to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển của con người, do con người và vì con người.

Chúng ta đều biết rằng, thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người, làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Đồng thời, đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh

Trong nhiều thập niên, Liên Xô cùng với các nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, quyền tự do, dân chủ được bảo đảm và tăng cường, đời sống tư tưởng, chính trị, văn hóa, đạo đức của nhân dân luôn hướng tới giá trị khoa học, nhân văn, nhân đạo, chân – thiện – mỹ. Tuy phải đương đầu với các âm mưu và thủ đoạn chống phá vô cùng tinh vi, xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động, nhưng Liên Xô đã tạo ra những bước “phát triển thần kỳ” về kinh tế – xã hội, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, quốc phòng là chỗ dựa vững chắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, đóng góp to lớn vào tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

2. Không thể phủ nhận giá trị của cách mạng tháng Tám và thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Dương Quốc Chính đã sử dụng những “cẩu từ” để “đánh bùn sang ao”, bóp méo sự thật, xuyên tạc về tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, y xúi dục, lôi kéo, kêu gọi cái gọi là “muốn cộng sản đổi màu hơn nữa thì nhân dân cần phải đấu tranh hơn nữa”!.

Ơ hay, Dương Quốc Chính! – kẻ không có não và thiếu cả trái tim nên y không biết rằng: Cách đây 75 năm, mùa Thu lịch sử năm 1945 thực hiện lời kêu gọi của lãnh tụ Hồ Chí Minh “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, Đảng đã đoàn kết toàn thể quốc dân đồng bào nhất tề đứng lên đánh đuổi Phát-xít giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, thủ tiêu chế độ bóc lột, áp bức, bất công, đưa nhân dân lao động lên làm chủ. Ấy thế mà, y lại đưa ra luận điệu cái gọi là Cộng sản cướp chính quyền!?. Phải chăng y đang muốn cổ xúy, bảo vệ chế độ vô nhân đạo, phản nhân văn của chủ nghĩa phát xít.

Dương Quốc Chính đâu biết rằng, Việt Nam từ một đất nước hơn 100 năm bị đô hộ của bọn thực dân, phát xít khiến hơn 2 triệu đồng bào chết đói, hơn 95% dân số mù chữ, mọi giá trị văn hóa, đạo đức bị tha hóa bởi sự nhồi sọ, ép buộc của văn hóa lai căng; từ một đất nước phải trải qua hơn 30 năm chiến đấu chống sự xâm lược, xâm lấn bọn thực dân, đế quốc, bè lũ bành trướng và tay sai phải gánh chịu mấy chục triệu tấn bom, mìn cướp đi sinh mạng của hàng triệu chiến sĩ và đồng bào; Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động. Là một trong số ít các nước trên thế giới hoàn thành “Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc” với các chỉ số về: xóa đói giảm nghèo, giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe…

Đặc biệt, chính sách, biện pháp của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 là minh chứng rõ nét nhất cho tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thử hỏi có chế độ nào, đất nước nào như ở Việt Nam, khi dịch Covid-19 bùng phát, Nhà nước đã cử   những chuyến bay đi vào “tâm dịch” để đón những người con về với đất mẹ; bộ đội ở trong các nhà bạt để nhường doanh trại cho người dân cách ly; Chính phủ đã sớm đưa ra gói hỗ trợ cho những người dân yếu thế, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, .v.v.. ? Có lẽ, chỉ ở Việt Nam mới có những chính sách vì dân như thế. Mục tiêu, giá trị dân chủ, nhân văn, nhân đạo, vì con người, do con người, cho con người luôn là mục tiêu xuyên suốt của chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể khẳng định, những luận điệu xuyên tạc, vu khống của Dương Quốc Chính đã thể hiện y là một kẻ không có trái tim và thiếu khối óc. Vì thế, chúng ta cần tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào giá trị nhân đạo, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời kiên quyết vạch trần, lên án và đấu tranh với những luận điệu sai trái của Dương Quốc Chính và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.