GIÁ TRỊ CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII và được công bố ngày 08/12/2013. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ thể hiện ý Đảng hợp với lòng Dân, mà còn là sự kết tinh cao độ của ý Đảng và lòng Dân.

Trải qua 10 năm thực hiện bản Hiến Pháp 2013, chúng ta có thể nhận thấy rằng Hiến pháp năm 2013 so với các Hiến pháp trước đó là bản Hiến pháp có nhiều nội dung mới, tiến bộ, mang tính nhân văn sâu sắc, là kết tinh trí tuệ, là thành tựu lý luận, pháp lý của Đảng, Nhà nước ta. Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 với tư cách là đạo luật cơ bản, là xương sống của hệ thống pháp luật quốc gia, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước đổi mới và trên con đường hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và từng bước hội nhập; đời sống kinh tế – chính trị, xã hội nước ta từng bước có sự phát triển mới.

Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và làm rõ thêm những thành tựu lý luận của Đảng, Nhà nước như: Nhà nước pháp quyền XHCN; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ XHCN; vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực Nhà nước.

Sau 10 năm toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống, các thế lực thù địch không ngừng tung ra các luận điệu sai trái hòng làm lung lay ý chí, suy giảm niềm tin của nhân dân ta vào bản Hiến pháp 2013. Trong đó Đào Tăng Dực đăng bài Bản chất gian ác vô hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN được đăng trên “Baoquocdan” là một điển hình, khi cho rằng các điều khoản trong bản hiến pháp 2013 là gian dối hay tàn ác và cho rằng “sử dụng điều 4 Hiến Pháp dành cai trị độc tôn cho Đảng CSVN, nhân dân không còn sự chọn lựa nào khác để thay thế như trong chế độ cộng hòa chân chính”. Phải khẳng định rằng, luận diệu này của Đào Tăng Dực là hết sức sai trái, xuyên tạc trắng trợn Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng ta có thể thấy rằng Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng có những điểm mới làm sâu sắc hơn bản chất tiên phong và trách nhiệm của Đảng, vai trò của Nhân dân đối với Đảng. Hiến pháp 2013 đã làm rõ bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tiên phong không chỉ của giai cấp công nhân mà còn là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc. Lần đầu tiên Hiến pháp thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò đảng cầm quyền: Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân về sự lãnh đạo và những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Quy định này đã nâng cao hơn sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong lãnh đạo theo đúng Điều lệ Đảng và Hiến pháp. Nó cũng trực tiếp phản bác những luận điệu xuyên tạc rằng: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là “cai trị”, “độc tôn”.

Do đó, mọi người cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật, qua đó làm thất bại mọi hoạt động chống phá của Đào Tăng Dực và các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước ta hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.