Giọng điệu chống phá Đại hội Đảng của Trần Văn

Trong bài viết với tiêu đề “Võ Văn Thưởng và nguồn ‘đạn’ bắn phá đảng !”, Trần Văn đã lộ rõ là người có mưu mô chống phá Đảng ta bằng cách giả dối, xuyên tạc sự thật, lôi kéo người nhẹ dạ cả tin để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng.

  Trần Văn cố tình xuyên tạc về việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong đó có việc chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy đảng. Trần Văn đâu có ngu ngơ, ngờ nghệch khi muốn gây sự chú ý người đọc về vấn đề nhân sự, khi cho rằng việc “lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền là chuyện của …đảng” và chỉ là của Đảng. Cái đích của Trần Văn là nói nói sai sự thật, xuyên tạc sự thật về vấn đề cán bộ và quy trình cán bộ của Đảng, của bộ máy Nhà nước, các đoàn thể ở nước ta hiện nay để lừa dối, gây hoài nghi, thiếu tin tưởng của nhân dân với Đảng, từ đó thực hiện mưu đồ tập hợp lực lượng, kích động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thực tế ai cũng biết lịch sử đã đặt lên vai Đảng ta trách nhiệm lớn lao với dân, với nước. Đảng ta có vững mạnh mới làm tròn vận mệnh cao cả đó. Do vậy Đảng có trách nhiệm chính và được nhân dân tin tưởng, giao phó mọi công việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho đất nước đội ngũ cốt cán, rường cột trong hệ thống chính trị. Tất nhiên, đội ngũ cán bộ này khi được vào các vị trí lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước còn phải được nhân dân lựa chọn, bầu cử một cách công khai, dân chủ, minh bạch. Đảng chịu trách nhiệm với dân. Dân có trách nhiệm với Đảng. Có thể thấy, cứ sắp đến kỳ đại hội Đảng ta, vấn đề nhân sự cán bộ luôn là vấn đề mà các thế lực tập trung chống phá quyết liệt với đủ mọi chiêu trò, thủ đoạn vừa trực tiếp, vừa gián tiếp và bao giờ cũng diễn ra quyết liệt nhất.

Những thành tựu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là bằng chứng bác bỏ mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Gây hoài nghi về thành công đối với đại hội của Đảng ta là một thủ đoạn và chiêu trò không mới nhưng Trần Văn và không ít kẻ có dã tâm chống Đảng lại đang ra sức rêu rao rằng thành công là “một thứ ảo vọng” sẽ không lừa gạt được ai. Bởi lẽ, trong vận hội và hào khí mới của đất nước mỗi chúng ta đều tin rằng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang nỗ lực, cố gắng cho sự thành công của một kỳ đại hội mới của Đảng.

  Rõ ràng, để thực hiện âm mưu, thủ đoạn là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền xuyên tạc, tung tin bịa đặt, sai trái, thù địch trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta nhằm phá hoại đại hội các cấp của Đảng. Vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Giọng điệu chống phá Đại hội Đảng của Trần Văn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.