HÃY CẢNH GIÁC, KHÔNG MẮC MƯU CỦA NGUYỆT QUỲNH

1.Bản chất pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nghiêm minh, nhưng nhân đạo, Nguyệt Quỳnh không thể lợi dụng những vụ án oan sai để làm phân rã niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Dẫu biết rằng các thế lực phản động, thù địch không khi nào, không bao giờ từ bỏ âm mưu, dã tâm phá hoại Đảng, phá hoại chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức dựng xây, khi mà công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước ta càng gặt hái được nhiều thành tựu thì các thế lực thù địch lại càng tức tối, hằn học, điên cuồng dùng mợi thủ đoạn xảo quyệt để chống phá. Mới đây, trên trang mạng xã hội, Nguyệt Quỳnh đã đăng tải bài “Bà ơi, sao mồm bà to thế? Sao răng bà nhọn thế”, đọc toàn bộ bài đăng chúng ta càng thấy rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Nguyệt Quỳnh với âm mưu lợi dụng một số vụ án oan sai để làm phân rã niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, hòng kích động dân chúng biểu tình, gây mất ổn định nhưng sẽ chẳng ai tin.

Sở dĩ như vậy, bởi vì chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, nhân dân ta đang ra sức xây dựng là một chế độ văn minh tiến bộ, là mơ ước của toàn thể nhân loại. Trong chế độ đó, nhân dân lao động thực sự là người chủ, người làm chủ, pháp luật và các cơ quan pháp luật của nhà nước đều do nhân dân dân chủ bầu ra bằng phổ thông đầu phiếu và nắm quyền kiểm soát, chế độ đó hoàn toàn khác về bản chất với chế độ tư bản, nhà nước tư sản và pháp luật tư sản. Theo C.Mác pháp luật tư sản chẳng qua chỉ là ý chí của giai cấp tư sản nâng lên thành luật. Điều đó, có nghĩa là ý chí của thiểu số giai cấp bóc lột được nâng lên thành luật buộc các giai cấp, tầng lớp và toàn thể nhân dân lao động phải tuân thủ chấp hành, nhằm bảo vệ cho quyền và lợi ích của thiểu số – giai cấp bóc lột. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa pháp luật là ý chí của nhân dân, của Đảng, của Nhà nước được cụ thể hóa thành pháp luật để vận hành, quản lý xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích chân chính của nhân dân, của dân tộc. Pháp luật xã hội chủ nghĩa do chính nhân dân xây dựng và thông qua, nhân dân nắm quyền vận hành, thực thi trong thực tế.

2. Cùng với thành tựu đổi mới toàn diện đất nước, hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp ở nước ta cũng đang có sự khởi sắc không một ai có thể phủ nhận

Hiện nay, chúng ta đang đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong Nhà nước pháp quyền tính thượng tôn pháp luật là đặc trưng bản chất, là yêu cầu tối thượng; mọi người từ quan chức chính phủ đến người dân thường đều bình đẳng trước pháp luật, đều phải tuyệt đối tuân thủ và chấp hành, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước ta hiến định “1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Khoản 3, Điều 4 bản Hiến pháp cũng hiến định “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Điều 3 của Hiến pháp năm 2013 còn hiến định “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Những quy định trong Hiến pháp cho thấy, trong chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam pháp luật là tối thượng, mọi tổ chức, cá nhân sống và hoạt động đều phải chấp hành, tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, những năm gần đây, hoạt động hành pháp và hoạt động tư pháp cũng từng bước đổi mới, khắc phục căn bản những oan sai trong hoạt động xét xử và thi hành án. Bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa và pháp luật xã hội chủ nghĩa từng bước được mở rộng và thực thi trong thực tế, quyền con người, quyền công dân được pháp luật bảo hộ và thực thi ngày càng triệt để. Các vụ án tồn đọng, vụ án oan sai đều được Nhà nước, trực tiếp là các cơ quan xét xử, thi hành án khắc phục và giải quyết thỏa đáng

Ấy vậy, mà Nguyệt Quỳnh, chỉ dẫn ra một vài vụ án, và hành vi tự sát, tự thương của một vài bị cáo để kết rằng “Đảng là một lũ bất nhân”, “oan sai đã chất đầy tòa án”. Thật là một lối nhìn thiển cận, bằng lăng kính của kẻ phản động, nên Nguyệt Quỳnh chỉ thấy mặt trái, thấy oan sai mà không thấy sự tiến bộ hơn hẳn của nền pháp luật xã hội chủ nghĩa và pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Nguyệt Quỳnh còn lợi dụng khoét sâu những oan sai của tòa án Việt Nam để tấn công hòng làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng với chế độ, để kích động nhân dân biểu tình, hòng lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Thực tế, trong lịch sử ngành tư pháp và hoạt động xét xử của ngành toàn án trên thế giới, kể cả những nước tiên tiến nhất cũng đâu có thiếu những vụ án oan sai, điều đó không hẳn chỉ phụ thuộc bản chất của pháp luật, năng lực của toàn án mỗi nước mà còn nói nên tính phức tạp, sự nham hiểm của các loại tội phạm và những khó khăn trong quá trình điều tra, xét xử. Đáng tiếc là Nguyệt Quỳnh lại không hiểu, không nhìn ra điều đó.

3. Hãy nêu cao cảnh giác trước những âm mưu thâm độc, xảo quyệt và quyết không mắc mưu kích động biểu tình bạo loạn của Nguyệt Quỳnh và bọn phản động.

Đọc toàn bộ bài viết của Nguyệt Quỳnh cho thấy, dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Nguyệt Quỳnh là lợi dụng những oan sai trong hoạt động xét xử để kích động nhân dân biểu tình, chống Đảng, chống Nhà nước và chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Nguyệt Quỳnh cố dẫn lời của bị cáo này, bị cáo kia trước tòa trong một vài vụ án cụ thể (có thể có dấu hiệu oan sai); dẫn lời của những luật sư đã thay đổi lập trường đứng về phía của những kẻ phản động chống Đảng, chống chế độ. Thậm chí, Nguyệt Quỳnh còn dẫn lại cả vụ tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm – vụ việc mà đến nay đã được báo chí cùng công luận phanh phui làm rõ những sai phạm của cha con ông Lê Đình Kình và đồng bọn là không thể tha thứ. Kết quả điều tra cho thấy Lê Đình Kình và đồng bọn hoàn toàn không có đất đai canh tác, hay quyền lợi liên quan đến quyền sở dụng đất đai trong khu vực đất quốc phòng, nhưng đã nhận tiền bảo kê của những thế lực phản động để kích động dân chúng, nhất là những kẻ bất hảo đứng lên chống đối chính quyền, chống Đảng, chống chế độ, chống người thi hành công vụ. Đặc biệt là, chúng đã phạm tội cố ý giết người có tính chất dã man. Tới đây tất cả những kẻ phản động, theo đuôi lũ phản động này sẽ bị pháp luật Việt Nam nghiêm trị.

Chúng ta cần nêu cao cảnh giác quyết không mắc mưu hèn, kế độc của Nguyệt Quỳnh và đồng bọn, càng không nên tin vào những lời lẽ phản động, sặc mùi kích động của Y, như “công lý làm sao có thể có mặt, khi chúng ta thờ ơ với công lý”; hay “Ai cũng nhận thấy rằng ngành tư pháp của ta lạc hậu. Thế nhưng, có điều còn nhức nhối hơn – mãi đến tận bây giờ, chúng ta vẫn cam sống mãi với cái lạc hậu ấy”… Điều đó cho thấy dã tâm của Nguyệt Quỳnh là kích động dân chúng đứng lên biểu tình, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang ra sức xây dựng. Những kẻ mang dã tâm phản động như Nguyệt Quỳnh thì không thể và không bao giờ có cái nhìn khách quan, vô tư về tình hình đất nước, nhất là trước những thành tựu mà nhân dân ta đã gặt hái thành công. Vậy nên, chúng ta và tất cả những người có lương tri hãy tỉnh táo, quyết không mắc phải mưu hèn, kế độc của Nguyệt Quỳnh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “HÃY CẢNH GIÁC, KHÔNG MẮC MƯU CỦA NGUYỆT QUỲNH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.